Ads Top

Хънтингтън и неговите тези

   Нека се спрем на основните тези на Хънтингтън в ,,Сблъсък на цивилизациите":

  • В света след Студената война ,,конфликтът на супер-силите" се заменя от ,,сблъсък на цивилизациите". Хората все повече ще се диференцират по отношение на ,,културните бойни линии", а разноречията между ,,културните групи" или групите от различни цивилизации ще станат централен фактор на глобалната политика. Държавите ще определят политическите си интереси не според категориите на ,,икономическото сътрудничество", а въз основа на разнообразни културни понятия. Интеркултурното противопоставяне във връзка с политическите идеи ще бъде изместено от ,,интеркултурно противопоставяне във връзка с културата и религията".
  • Според Хънтингтън не бедността, не явната липса на икономическо развитие е причина за политически спречквания. Според него конфликтите възникват от сблъсък на културите и религиите.
  • Балансът на силите между културните кръгове се измества, Западът (Северна Америка и Европа) губи влияние. Хънтингтън го ,,доказва" с помощта на статистики, според които през следващите три десетилетия Западът ще загуби както демографско значение, така и значение по отношение контрола на териториите и промишленото производство: ,,Незападни култури затвърждават самоуверено ценността на своите базови понятия. Възникването на световен ред, основаващ се на културни стойности, се разбират като: свързани от културна близост общества да си сътрудничат. Универсалистични претенции все повече вкарват Запада в конфликт с други културни кръгове - най-вече с исляма и Китай."
  • Главна заплаха и възможна причина за clash of civilization са ,,ислямското надигане" и ,,азиатското утвърждаване". Решаващият фактор на ислямското надигане е демографски: ,,Ислямът преживява експлозия на населението с дестабилизиращи последици за мюсюлманските държави и техните съседи".
  • Хънтингтън обяснява най-общо произхода на конфликтите. Истинските причини за конфликтите по Земята са търсенето на културна идентичност и ,,ревитализирането на религиите" (християнство, конфуцианство, ислям, индуизъм). При това той излага някакви произволни категории, като неговата компетентност по религиознофилософски или теологични въпроси може да се постави под съмнение.
   Опасенията, които прозират в тезите на Хънтингтън, са напълно разбираеми - например той говори за ,,индуизиране на индийското общество", докато ,,китайското ръководство проповядва конфуцианство", православието укрепва, а ислямът се превръща в един вид ,,фундаментална приливна вълна".. Аргументите му изглеждат съмнителни и парадоксални, особено като се замисли човек колко голямо е отхвърлянето навсякъде по света на затъпяващата Холивудска и Макдоналдс култура. От друга страна, това няма нищо общо с исляма, защото отхвърлянето на мутиращите американски ценности на ,,неограничените възможности" намира много привърженици на запад.

   Естествено в книгата не липсва сценарий на бъдеща война за хегемония. Хънтингтън го развива в последната част, която е белязана от духа на фантастиката (на каквато се полюбувахме вече при Уелс и Оруел). Стига се до сблъсък на цивилизациите, при който Китай, Япония и ислямските държави воюват срещу останалия свят. Индия обявява война на Пакистан, Русия и Индия воюват срещу Китай, ядрени ракети падат над Босна, Алжир и Марсилия.

   Абсолютна наглост обаче - другояче няма как да се определи - Хънтингтън демонстрира в края на книгата, може би имайки едно наум да се застрахова срещу потенциални критици. По същество той казва, че Западът трябвало да се помъчи ,,да разбере" другите култури, вместо да налага всячески своето превъзходство.

   Интервю на Хънтингтън от 17 септември 2001г. за седмичника ,,Ди Цайт" показва, че изказването му не е насериозно. На въпроса, дали атентатите в Ню Йорк ,,ще доведат до цивилизационен сблъсък на глобално равнище", той отговаря: ,,Имаме нужда от коалиция, която да обхваща и ислямски държави... Ако тези държави (ислямските) наистина се солидаризират с престъпниците, нараства опасността действително да се получи clash of civilizations, а не само битка на цивилизованите общества срещу силите на Злото."

Няма коментари:

Предоставено от Blogger.