Ads Top

Идеалното общество

   През вековете винаги е имало хора-мечтатели, с големи сърца и светли души, които са
искали да направят по-щастливо и по-справедливо общество. Някои са действали на парче, в рамките на ограничените си възможности, други са създавали теории, трети са се осмелявали да провеждат и социални експерименти.

 
 
   В началото спонтанно са се образували Империи - класически йерархични структури, в които се е действало от позицията на силата и властта и очевидно не са били най-добрата социална форма на управление за повечето хора в нея.

    Човечеството бавно еволюира, империите постепенно се превръщат в монархии, а те - в демокрации, но йерархичното мислене и пирамидалното оформление на обществото се запазва непокътнато. На историческата сцена се появяват хора като Томас Мор и неговата ,,Утопия", Томазо Кампанела и неговия ,,Град на слънцето" като смели проекти на едно по-справедливо общество. (Чудесни, добронамерени възгледи и философии, но допускащи една и съща грешка: да търсят решението на проблемите извън ставащото в душата на човека. НЕ промяната в икономиката и държавното устройство ще доведе до по-щастливи човешки отношения, а промяната в самите хора ще доведе до прекрасни взаимоотношения и оттам - до социално устройство с много по-справедливо разпределение на благата. Не следването на морални препоръки и канони, а осъзнаването и прилагането на принципи и закони).

   И така, напрежението в средните части на социалните йерархии ставало все по-нетърпимо и големи групи хора се откъсвали, въставали срещу този гнет, но само за да образуват малко по-късно друга йерархично построена общност. Така стигаме до Френската революция и разклащане на статута на монархиите в световен план.

   Появява се Маркс, който също се заблуждава, че общественото устройство е виновно за мизерното съществуване на масите, но вярно усеща инфантилността на мнозинството и напрежението в най-долните пластове на Йерархията. Той създава добре структурирана Оправдателна философия, която отваря вратата за последвалото по-късно насилие при преразпределението на властта все в името на по-доброто и по-справедливо общество, но отново йерархично структурирано!

   Започва един колосален социален експеримент, проведен от невежи и жадни за власт хора, наречен световен комунизъм, който идва в името на човешкото равенство, но бързо се изражда в старата позната ни йерархия с привилегии за хората по горните й етажи.

   Сега, след като вече знаем истинските причини  това не е чудно!

   Хората просто реагирали на външната структура, без да могат да разберат, че собственото им йерархично мислене възпроизвежда отново и отново точно тези структури и старите социални отношения. Почти никой не е осъзнавал, че вертикалното йерархично разделение е следствие от йерархичното мислене на хората. И въпреки, че сега етикетът е ,,демокрация" наличието на преобладаващи йерархични структури и съответния начин на мислене говори за нещо съвсем друго!

   Въпреки добрите си намерения хората продължават да се движат и живеят според логиката на своя неосъзнат (РД) - Режисьорът на драмата, вместо от ценности и осъзнаване.

   В днешно време виждаме друг социален експеримент в стремежа към по-справедлив живот: еко-комуните, ашрамите, медитативните центрове... Висарион прави комуна в Сибир, в северозападна Англия - Финдхорн, Даманхур в Италия, Пуна в Индия..., а наскоро и в с. Желен в България... Това са чудесни начинания, но ако не се преодолеят дълбоките причини, движещи човека в позната ни посока, всичко отново ще бъде козметична мярка или островчета за аутсайдери! Няма как да се случат нещата, без промени на ниво човек!

   Общото при повечето революционери е, представата, че желаната промяна към по-добър живот може да настъпи отвън навътре - ако се променят икономическите условия, ще се подобри и животът на хората. Мислят че ако променят формата, тя ще повлияе на съдържанието - едно действие, което по условие е обречено на неуспех или в най-добрия случай ще бъде по-мека форма на йерархично управление и отново несправедливо разпределение на благата и т.н. Просто няма как човек с йерархично мислене или проявяващ алчност да управлява справедливо!

   Очевидно не се разбира, че във всички нови форми на социална организация - еко-селища, комуни, демокрации, за да просъществуват, неизбежно ще се наложи въвеждането на правила, които да важат за всичките им членове, като се предполага че хората ще спазват правилата. Но какви са тези хора - с оформен Режисьор на Драмата или себеразпознали се като Любими Деца на Вселената? Точно това има огромно и фатално значение!

   Правилата, които гарантират добруването на всички може да бъдат спазвани само по два начина:

  1. Чрез осъзнаване на личната и общата полза от тях или
  2. Чрез налагането им със сила или поне с авторитет.
   За втория начин е необходима Йерархия!
   
   И така рано или късно се стига до парадокса, че се налага да се избият всички, които не желаят да живеят в мир!

   Време е да си кажем истината: промяната е възможна само отвътре навън и тя се състои в осъзнаване и освобождаване от (РД) и саморазпознаването на хората.

   Преди време пък се говореше, че вече сме били излизали от някаква Кали епоха, която предопределяла жестокостта и несправедливостта, но ето вече идвала Епохата на Водолея, която щяла да оправи всичко.

Няма коментари:

Предоставено от Blogger.