Ads Top

Задкулисната политика по време на Студената война

   Поглед назад към взаимовръзките на Руската революция, както и на Първата и Втората световна война и значимите последици за бившия Съветски съюз позволява да се направи съвсем различно заключение, и то пак във връзката с икономическата, политическа и военна ситуация на Европа в настоящето.

 
 
   Да си спомним, че наред с Германия Русия е най-губещата страна в резултат от Първата световна война.

   Днес се приема като факт, че комунистическата революция в Русия е финансира от западните капиталисти. Това, от своя страна, е несъмнен признак, че в този случай наднационалните сили целят създаването на втори лагер и години наред го селекционират като суперсила.

   Тук откриваме очевиден аналог със ситуацията в Германия след Първата световна война. Защото и Германия не би могла без чужда помощ отново да се превърне във военна сила за такъв кратък период. А как стои въпросът с Русия?

   След Втората световна война от Първия свят се ражда един които в продължение на четирийсет и четири години се изправят една срещу друга: капиталистическия Запад под Изток начело със суперсилата САЩ и комунистическият Изток начело със суперсилата Съветския съюз.

   След кръвопролитията Първа световна война и революцията Русия е разорена аграрна държава без промишленост и технологии. Веднага след времето на диктаторите Ленин, Троцки и Сталин, които също оставят кървава диря. До смъртта на Сталин (1953г.) са убити около петдесет милиона души!

   Как се стига дотам, че диктаторът Сталин, който е отговорен за смъртта на милиони хора, продължава необезпокоявано да управлява до смъртта си?

   Щом може да се спре Хитлер, защо да не може да се спре Сталин? Неговото жестоко управление, в резултат на което падат жертва милиони, е познато на Запада до най-малките подробности. Но държавите победителки седят на една маса със Сталин и подписват протоколи. Ако за официален край на Втората световна война се смята 1945г., то за тогавашния Съветски съюз това сигурност не важи, защото там ,,войната" - продължава - с милиони жертви. В икономическо и финансово отношение Русия едва крета. Как от тази разорена държава изведнъж се възражда една суперсила, която може да противостои дори на атомната мощ на Америка?

   Неопровержим факт е, че зад фасадата на ,,Студената война" Америка възстановява Русия с най-нова технология. Потресаваща аналогия с възстановяването на Германия след Първата световна война, когато, както знаем, потичат огромни суми от международни кръгове и се вливат в икономически и военно съсипаната страна.

  В такъв случай как се стига дотам след Втората световна война Русия да се издигне до суперсилата Съветски съюз?

   Въпрос, който рядко се задава. Американското списание ,,Нюзуик" публикува в броя си от 19 май 1980г. статия, която се занимава именно с това:

   ,,Защо Съветският съюз - с неговите по-слаба икономика и технология - днес е равностоен военен противник на Запада, че даже го изпреварва? Стандартният отговор гласи: защото Западът, особено Съединените щати, са редуцирали бюджетът си за отбрана в spirit of Detente, докато Съветския съюз продължава да налива голяма част от бюджета си във въоръжаването."

   Очевидно доста елегантно, но неубедително обяснение: Самото заглавие на статията (Tricky of the Arms Trade - ,,Триковете на оръжейната търговия") насочва към истинските взаимовръзки, които не се споменават в официалната историография. Нима не се набива веднага на очи аналогичната ситуация след Първата световна война, когато международните финансови кръгове стават решаващ фактор с подкрепата си за Хитлерова Германия?

Няма коментари:

Предоставено от Blogger.