Ads Top

Технокрация

   Технокрация,движението ,,учените трябва да управляват всичко", е основано през 1918г. от Хауард Скот и група архитекти, инженери и учени. Думата ,,технокрация" е измислена от американския инженер У. Х. Смит през 1919г. Тя получава популярност през 1941г. заради използването й в Managerial Revolution (,,Управленска революция") на Джеймс Бърам. Технокрацията е убеждението, че държавното управление не бива да се осъществява въз основа на политическа идеология, философия или мнения, а на науката.

   Членовете трябва да са северноамериканци. Членуването на ,,чужденци", както и на политици, т.е. тези, които в момента заемат обществен пост, не е разрешено.

   Групата първоначално се нарича Технически съюз и се описва като изследователска организация. Обществото е разделено на секции, всяка състояща се от поне петдесет членове. Членският внос е 15 долара годишно. Членовете носят емблемата на Технокрацията в хромов и яркочервен цвят - Монадата, древния общ символ на баланса.

   Организацията е регистрирана през 1934г. в щата Ню Йорк. През 1934г. Хауард Скот поема на първото си лекционно турне. Повечето щати в САЩ и провинциите в Канада имат свои секции. Много членове са военни. Както гласи техният лозунг: ,,Всички северноамериканци, които са патриоти, са добре дошли в Технокрацията"

   Според уебсайта ,,What is Technocracy?" (,,Що е технокрация?") движението се основава на три заключения на неговия основател:
    ,,(1) На Северноамериканския континент съществува физически потенциал от гледна точка на ресурсите да се създаде висок стандарт на стоки и услуги за всички граждани и че високоскоростната технология за вкарването на тези ресурси в употреба в достатъчен обем вече съществува и има квалифициран персонал за използването й. Същевременно ние имаме безпрецедентна несигурност, изключителна бедност и ширеща се престъпност. (2) Нашият настоящ икономически и политически модел (наречен Ценова система) вече не може да функционира адекватно като метод за производство и разпределение на стоки. Изобретяването на могъщи машини е направили възможно произвеждането на хиляди стоки с относително ограничен човешки труд. След като машините заместват мъжете и жените обаче, покупателната сила се разрушава, защото ако хората не могат да заработват заплати и надници, не могат да купуват стоки. Следователно ние се оказваме в следната парадоксална ситуация: колкото повече произвеждаме, толкова по-малко сме способни да потребяваме. И (3) трябва да се въведе нова система за разпределение, която цели да задоволява специалните нужди от среда на технологична адекватност, и тази система по никакъв начин не бива да е свързана със степента на функционалния принос на индивида за обществото."

   Твърди се, че характеристиките на технократичното общество са:

  • Научен метод за контрол на технологията на нашия континент.
  • Демократични контролни механизми за всички нетехнически въпроси и решения.
  • Отстраняване на методите на оскъдността, например пари, дълг, стойност и лихва.
  • Замяна на тези методи с емпирично осчетоводяване на всички физически ресурси, продукти и услуги.
  • Производителен капацитет, който е по-висок от възможния понастоящем, без да е необходима някаква нова апаратура.
  • Намаляване на човешкия труд чрез правилно използване на автоматизация.
  • По-висок стандарт на живот за всички граждани,
  • Елиминиране или силно намаление на различни социални злини, например бедност, престъпност, замърсяване, несигурност и болести.

Няма коментари:

Предоставено от Blogger.