Ads Top

Хърбърт Джордж Уелс - повече от утопист

   Новият световен ред, понятие, използвано от политиците и писателите от съзаклятническото направление, се използва в смисъла на дългосрочен план за създаването на световно правителство с олигархичен тип направление, на нашата планета. Днес няма никакво съмнение, че подобни планове наистина съществуват. Който се съмнява или отхвърля фактите, нека си направи труда се осведоми по-задълбочено за историята и преди всичко относно задкулисната политика (напр. във връзак с Руската революция, Първата и Втората световна война, следвоенна Германия, 11 септември, Иракските войни и т.н.) на миналия век и последиците за световната политика.

   През целия минал век (и до днес) могъщи елитарни групировки, тайни общества и политици ревностно се занимават с подготовката на един Нов световен ред - в интерес и с превес на ограничен елит.

   Може ли да се определи като чиста ,,случайност", че стратегическият план за контрол на хората и на цели държави е описан точно и ясно във фантастичните романи на писатели като Уелс, Хъксли, Оруел?

   Колко е важно даден писал и неговите политически възгледи и подбуди да се разгледат по-отблизо, без съмнение проличава от примера с Х. Дж. Уелс.

   Джим Кийт пише за Уелс: ,,Хърбърт Джордж Уелс е нещо повече от съвременен Жюл Верн, какъвто го изкарват историческите справочници. През Втората световна война той е началник на британската тайна служба, а негова любовница е Маура Бенкендорф, една жена, която се определя като ,,може би най-дейната и влиятелна агентка на Съветския съюз, появявала се някога на лондонската политическа и интелектуална сцена". Х. Дж. Уелс е знаел за какво говори, когато е възхвалявал плановете за Нов световен ред. Като публицист той агитира за истинските стратези, които се трудят невидимо зад кулисите. Той е представител на елитарното тайно общество ,,Кръглата маса на Сесил Роудс" - самият Роудс е агент на конгломерата от банки на Ротшилд и в третото си завещание оставя имуществото си на лорд Ротшилд."

   Групата Round Table по-късно се разцепва и от нея произлизат влиятелният Съвет по външни отношения, както и други групи. Решаваща крачка по-посока създаване на световно правителство като резултат от усилията на Съвета е направена веднага след края на Втората световна война с учредяването на ООН.
  
   През 1890г., в писмо до В. Т. Стед, Роуд пише: ,,Каква ужасна мисъл, че ако не бяхме загубили Америка или ако бяхме постигнали споразумение между сегашните членове на американската долна камара и нашата долна камара, световният мир щеше да е гарантиран за вечни времена. Бихме могли много добре да настаним вашия федерален парламент за пет години във Вашингтон и пет години в Англия. Единственият начин за реализиране на тази идея е тайно общество, което ще привлича постепенно световното богатство, за да го предостави за една такава цел..."

   По друг повод Роудс още по-ясно разкрива идеите си:
   ,,Утвърждаването на британското господство в целия свят, усъвършенстването на емиграционна система от Обединеното кралство и колонизация на всички държави от британски поданици, където средствата за препитание са постижими чрез енергия, работа и предприемачество... и окончателното повторно придобиване на Съединените американски щати като интегрална съставна част на Британската световна империя."

   По всичко личи, че Уелс е бил свързан с ,,Кръглата маса", ето защо написаните от него книги през 20-те и 30-те години на миналия век заслужават особено внимание. В тях той описва истинските планове за поробване на цели държави и създава точна представа за настъпващия Нов световен ред.

   Най-известните произведения на Уелс несъмнено са научнофантастичните му романи ,,Машината на времето" (1895) и ,,Войната на световете" (1898), както и повестта ,,Невидимия" (1998).

   Той пише поредица от трудове, които открито рекламират края на съществуващите национални държави и създаването на едно-единствено световно правителство. Става дума за: ,,Отворената Конспирация: сините записки за световна революция (1928), ,,Новия световен ред" (1940) и ,,Формата на нещата, които идват: последната революция" (1933). 

   Във ,,Формата на нещата, които идват" Уелс извършва пространен обзор на миналото, настоящето и бъдещето от перспективата на трийсетте години. Той кръщава въведението ,,Мечтаната книга на д-р Филип Равен". Тя уж е историческо произведение, написано от гражданин на една утопия, който представя гледната си точка. Уелс определя книгата като ,,кратка история на света през следващия век и половина" и ,,схема на бъдещето".

   Повествованието започва с повторение на действителната история и описва как еволюцията на комуникационните и транспортни средства улеснява хората, както никога досега, да установяват по-тесни контакти помежду си. Авторът казва: ,,Разпределението на благата, издаването на документи и информационните служби бяха в ръцете на могъщи групи, способни да изключат всякакви... вражески школи на общественото влияние. Те успешно пресоваха общественото съзнание в  стереотипни форми."

   Не буди учудване, че Уелс държи отговорно лондонското Сити - международният център на банкерите - и царящите там възгледи за икономическото развитие през последните сто години. С нововъведенията в комуникациите и финансите, както и с разочарованията и войните (така казва той) в живота на независимите държави постепенно се прокрадва идеята за световна държава."


   ,,По това време (1919г. сл. хр.) в света имало значителен брой интелектуалци, които разбрали спешната необходимост от световно правителство, и още по-голямо мнозинство... което инстинктивно усещало това, но все още никой не притежавал интелектуалната мощ да се заеме сериозно с проблема да замени правителствата със световна система."

   Той описва Единното световно правителство като ,,единственото възможно решение за хорските проблеми". Новият световен ред трябва да се диктува от малцина, от горната прослойка, от англичанина и неговия американски съюзник. Има препратка към мирните преговори във Версай след края на Първата световна война. Уелс споменава американския президент Удроу Уилсън като ,,човекът, който е най-възприемчив за внушения от бъдещето.. Но едва ли някога е прозрял, че световен мир означава световен контрол над всички общи жизненоважни интереси на човечеството."

   Друго интересно представяне на концепцията за Нов световен ред откриваме в произведението на Уелс The Open Conspiracy (,,Откритата конспирация"), издадено през 1928г. Тук Уелс предлага следната конспиративна програма:

  1. ,,Пълното практическо и теоретично признаване на преходния характер на съществуващите правителства и нашата търпимост към тях.
  2. Решението с всички налични средства да се сведат до минимум конфликтите, раздухвани от тези правителства, тяхното агресивно използване на хора и имущество и вмешателството им в изграждането на Световна икономическа система.
  3. Решимостта да се замени частното регионално или национално статукво, поне що се отнася до наличните активи, транспортните средства и най-важните промишлени стоки, с отговорен Световен директорат, който служи на общополезните цели на хората.
  4. Реалното признаване на необходимостта от световен биологичен контрол, например в сферите население и заболявания.
  5. Върховното задължение личният живот да се подчини на създаването на Световен директорат, способен да изпълни тези задачи, и общото поощрение на човешкото знание, производителност и сила."
   Черно на бяло са представени теоретичните основи за изграждането на Нов световен ред. Не се назовава обаче върховната цел, както пише Джим Кийт: ,,Това е план за унищожаването на националните граници и конституции и изграждането на контрол - тотален контрол - чрез едно аристократично правителствено тяло.
   Планът за Нов световен ред по-късно е продължен от Съвета по външни отношения (CFR), Римският клуб, института ,,Тависток", Трилатералната комисия и групата ,,Билдерберг" и е реализиран под формата на институции като ООН, Международния валутен фонд и Световната банка. Никоя от тези групи и никой от членовете не действат самостоятелни, по-скоро са като многоглава хидра. Техните действия неизменно са координирани, помежду им цари единодушие, а общата им цел винаги е била пълен контрол на света."

Няма коментари:

Предоставено от Blogger.