Ads Top

Социални причини за - Комплекс за малоценност

   Тук решаваща роля играе социалният ни произход. Тези, които произхождат от бедни семейства, на разведени родители, сираци, от малцинствени групи, от семейства на родители инвалиди или емигранти и др. определено растат с някакъв КМ, който търси своята компенсация. Понякога я намират като се стараят амбициозно да се изкатерят нагоре по обществената йерархия, за да ,,докажат" както на себе си, така и на другите, че струват нещо.

   Разбира се, към посочените дотук източници на КМ се прибавя и Невежеството. То се изразява в нашия ограничен кръгозор и е създавано и поддържано за известен период от време от родитело - учителската педагогическа некомпетентност. Невежеството като инерционна сила върху нас се проявява и чрез Масовата култура на историко-географската среда, където сме се появили на белия свят. Ние почти автоматично всмукваме, наред с полезните за израстването и оцеляването ни информации и доста боклук, под формата на местни суеверия и предразсъдъци, заблуди, догми и пълни глупости, които за съжаление, сме приели за истини.

   (Горещо препоръчвам като антидот срещу отровните и постоянни въздействия на Масовата култура да четете всичко от Тери Прачет и Ошо!)

Няма коментари:

Предоставено от Blogger.