Ads Top

Интервю с д-р Матес Хауг

   От 1999г. до 2002г. д-р Матес Хауг е член на Временното имперско правителство (KRR) в Берлин. През 2003г. той е сред съоснователите на Комитета на Германския Райх и се числи към експертите по въпросите, възникващи днес във връзка с KRR:

   - Г-н Хауг, обобщете, моля, накратко какво представлява KRR и с каква цел е създадено?
   - Бих желал предварително да съобщя, че от края на 2002г. по лични причини напуснах KRR. Беше основан независим Комитет на Германския Райх, чиято структура е аналогична на т. нар. модел на луковите люспи. Като член съосновател аз принадлежах към вътрешния кръг.
  
   На практика се оказа доста неприятно при общуването с властите на ФРГ да се употребяват титли като ,,райхсканцлер" или например ,,вътрешен райхсминистър" и т. н. Често се водеха процеси за злоупотреба със служебното положение и други, които по правило се прекратяваха до един, но струваха невероятно много време и енергия. Официалната подкрепа на съюзниците за KRR също е доста оскъдна.

   Съществува опасност KRR да стане играчка при боричканията на държавите победителки. Комитетът е независима рамка, чрез която могат да се представляват интересите, или по-добре казано, правният статус на съществуващия Германски Райх.

   Така че аз говоря в качеството си на съосновател на този Комитет без политическа насоченост.

   Както вече споменах, основните задачи са свързани с отстояване на правния статус на действащата както и преди конституция от 1918г., т.е. на ,,Ваймарската конституция", разпространяване на информация сред народа за действителното правно положение и подготовката на свободни тайни избори за форма на държавно управление.

   Едва след тяхното приключване може законно да се сключи мирен договор от представители на Германския Райх, т.е. на съществуващия още Втори Райх. Чак тогава може да има пълен суверенитет за Германия.

   - Има ли понастоящем ново развитие що се отнася до мирните преговори и признаването на KRR?
   - Комитетът на Германския Райх поддържа връзка с Вашингтон и чрез Държавния департамент вече има офис във Вашингтон (окръг Колумбия) и получи номер за кодификация, което дава възможност да се предприемат официални служебни действия в САЩ.

   Тъй като Германия продължава да е окупирана и окупационното право е над всяко друго право, САЩ в качеството си на първа държава победителка и от правна гледна точка са висшестоящи. Ние обаче не се чувстваме служебно задължени. Искаме да останем колкото може по - ,,независими".

   - За какво служи този номер за кодификация от Департамента? Какви възможности Ви се разкриват чрез него?
   - Това е идентификационен код на Държавния департамент на САЩ. Той ни дава възможност да контактуваме с властите във Вашингтон. Този номер ни позволява поддържането на офис във Вашингтон.

   Там вече ни беше предоставено помещение за осъществяването на нашата дейност. Позоваваме се на тази кодификация при кореспонденцията с американското посолство. Така случаите могат да се обработват без неоснователно забавяне.

   - Доколко според Вас германските политици са осведомени за този много важен кръг от теми и ако тематиката е известна, защо на политическата сцена цари мълчание?
   - Не е в интерес на представителите на ФРГ, разбира се, да признаят, че Германският Райх е законен. Тогава ,,сапуненият мехур ФРГ" много бързо ще се спука.

   В голямата си част германските политици имат малко или никаква информация по темата. Те наистина вярват в това, което говорят на хората. Така например председателка на фракция на ХДС е наистина дълбоко убедена, че Берлин е столица, че ФРГ юридически съществува и е дееспособна държава по силата на международното право. В случая действа психологическият механизъм, при който от даден момент нататък човек започва да вярва в това, с което постоянно се залъгва.

   Шрьодер и Фишер естествено са осведомени. Та нали преди да встъпят в длъжност трябва да подпишат в САЩ канцлеракта.

   В тази връзка е интересен фактът, че неотдавна Шрьодер обърна внимание на Франция, че Германският Райх още съществува и вследствие на това имало различни запитвания от страна на Франция към Англия. Може би иска в последния момент да хване влака, който вече не се движи така бавно, а забързва своя ход и скоро ще достигне максималната си скорост.

   Германските политици, които са осведомени за положението на нещата, естествено подкрепят доста настойчиво идеята за Европейска конституция, за да овладеят ситуацията с Германския Райх. По този начин те се надяват на легитимация чрез ЕС. Но това няма да е възможно, тъй като е известно, че по смисъла на международното право ФРГ не може да подписва международни договори за Германия и следователно цялата структура ЕС не стои на законова основа и не може да има Европейска конституция, която да се приеме от всички държави. ЕВРОТО също така никога не е било прието от законни представители на Германия. Не е нужно човек да има много богата фантазия, за да си представи какво може да се случи.

   - В миналото постоянно се задаваха въпроси за германските златни резерви от 3500 тона (на стойност около 35 милиона евро). Можете ли да кажете нещо повече по въпроса?
   - Златните резерви както преди, така и сега, също както Германския Райх с всички институции като Райхспост, Райхсбан, сгради и територия, след 12 септември 1944г. са конфискувани от САЩ. Така например трансформирането на Дойче пост в акционерно дружество беше във висша степен недопустимо. Тук се продава собственост на държавата Германски Райх.

   Лично аз се радвам, че златните резерви все още са конфискувани от САЩ. Иначе господин Айхел отдавна да ги е прахосвал.

   - В миналото често се появяваше въпросът, дали Хелмут Кол, канцлерът на повторното обединение, стана жертва на окупационната политика. Вашето мнение по въпроса?
   - Канцлерът Кол без съмнение е жертвата на повторното обединение.

   Навремето, преди падането на стената, той изпрати Лайслер Кип при Хонекер да му съобщи, че трябва да се погрижи стената да не падне. Но не Хонекер решаваше това.

   Политиците на ФРГ и ГДР служеха само на своите инструменти на окупационното право, ФРГ и ГДР. След падането на стената, респективно след подписването на договора ,,Две плюс четири", правителството на Кол или която и да е друга партия беше загубила правото си на съществуване. От Германия се искаше да основе нова държава.

   По правило най-важните стъпки са следните:

  • избор на държавна форма от народа (напр. република или монархия),
  • избор на общогермански парламент,
  • приемане на конституция.
   Правителството на Кол изостава всичките три стъпки. 

   ФРГ няма конституция. Разликата между основен закон и конституция е тази, че конституцията представлява закон, създаден или приет от народа. Основният закон е окупационно право, дадено на така наречените бащи-основатели в Херенхимзее. Ето защо се казва ,,основен закон за ФРГ". В чл. 146 от него пише, че той е в сила, докато германският народ си създаде конституция. Така че в речника трябва да се прави разлика.

   Баща ми се познаваше лично с Карло Шмид (един от така наречените бащи на основния закон). Карло Шмид е споделил пред него: ,,... в основния закон можехме да поставяме само точките и запетайките. Това беше всичко. Предварително ни бяха изготвили всичко.."

   - Не получи ли ФРГ пълния си суверенитет в резултат на т. нар. повторно обединение и договора ,,Две плюс четири" и не реши ли просто да използва основния закон като конституция?
   - В тази книга вече много детайлно беше изложено, че ФРГ не е получила пълен суверенитет. В допълнение би трябвало да се спомене, че ФРГ и ГДР можеше да приемат за сведение договора ,,Две плюс четири".

   За ФРГ този договор беше отново анулиран на 25.09.1990г. (BGB II, страница 26 и от 42 нататък, 1994).

   От общоприетата представа в този договор трябва да се различават обединена Германия, ФРГ и ГДР. Договорът като че ли важи само за обединена Германия. Нито за ФРГ, нито за ГДР.

   Германия беше принудена да стигне до обединението, за да ратифицира така договора, което никога не стана.

   В договора за обединението (да отбележим, че не става дума за договор за единство, а само за обединяване) от 31.08.1990г. в чл. 1 е записано, че провинциите на ГДР ще се присъединят към провинциите на ФРГ на 3. 10. 1990г. съгласно чл. 23 от основния закон, който регулира присъединяването на други провинции. Този член окончателно е зачеркнат от съюзниците на 17 юли 1990г. на Конференцията на външните министри в Париж и влиза в сила на 18 юли, в 0:00 часа средноевропейско време. Следователно вече е невъзможно присъединяването на други провинции към ФРГ. Също така в декларацията за присъединяването на тези провинции Берлин не е вписан.

   Няма начин как да стане и позоваване на чл. 23 със задна дата, както често се случва в юриспруденцията.

   Със зачеркване на териториалната сфера на действие ФРГ загубва своя основен закон.

   - От наследството на преводача Ногорни, който превеждал по време на разговорите между Кол, Геншер и Горбачов, става за известно, че Горбачов искал да върне германските източни провинции отвъд Одер-Найсе. Университетът в Москва между другото бил натоварен да осъществи логистиката.
   От едно изказване на полския министър-председател от 18 юли 1990г. във ,,Велт" също става ясно, че Полша искала да върне източните региони под чуждо управление, така както предвижда международното право.

   Кол и Геншер умолявали Горбачов и Полша да се придържат към Одер-Найсе. Геншер казал дословно: ,,В противен случай системата ни няма да може да се запази."

   В решение на Конституционния съд се казва буквално (цитиран) ,,... че териториите отвъд Одер-Найсе продължават да принадлежат на Германия, но не принадлежат към ФРГ."

   Геншер, като външен министър на ФРГ, нямал власт над Германския Райх. Той нямало как да предостави тези земи на Полша.

   Все едно аз да продам жилището на съседа си, докато той отсъства. Подобен договор естествено е нищожен и по смисъла на международното право. Това, може да стане само със съгласието на народа, който живее във въпросния регион, а не по волята на външния министър.

   - Смятате ли, че е възможно причината за обтегнатите отношения между федералния канцлер Герхард Шрьодер и американския президент, които без друго бяха и все още са доста изострени във връзка с ДА или НЕ на войната в Ирак, да е свързана с SHAEF-законодателството?
   Знае се, че това, което се пише в медиите, не отговаря на истината. Дали отношенията са обтегнати, или не, може да е само разиграване на театър. Най-малкото германският народ смята, че Германия си го връща тъпкано на САЩ. Мнозинството от населението е против. Рейтингът на Шрьодер и Фишер отново се покачва.

   И след това под формата на хуманитарен акт биват изпращани войници в даден кризисен район. Никой не знае какво точно трябва да правят войниците там.

   Разговарях с бивш войник от специалните части на Бундесвера, участвал в мисия в Косово. Той наруши елитна част била извозена до кризисния район и там веднага ги маскирали в американски униформи. Преоблечени като войници от армията на САЩ, трябвало да се бият на преди линии с всички последици от това. ТОй - по това време двайсетгодишен войник - станал свидетел как негови бойни другари загиват. На родителите на убитите войници било съобщено, че синовете им не издържали на голямото психическо натоварване и се самоубили. Родителите нямали право да видят телата на убитите. Самият той бил подложен в Германия на психологическо лечение с цел да забрави всичко видяно.

   После този вид помощ е изключително ,,хуманитарна".

   Ако Германският Райх съществува, кой тогава всъщност е германец?

   Трябва само да се погледне в закона за гражданството в Германия от 2003г. Там пише: ,,Германец е, който има пряка принадлежност към Райха..."
   Това се отнася до териториалното състояние от 31. 12. 1937г. Следователно, източните райони отвъд Одер-Найсе също са включени. Този факт изрично се потвърждава от чл. 116 на основния закон.

   От това следва, че хората в тези райони също по право имат немско гражданство, т.е. имат избирателни права. Повечето от тези хора обаче никога не са получили покана за участие в избори. Следователно всякакви избори в Германия от 1990г. насам юридически погледнато са нищожни.

   - Щом като Германия няма мирен договор, може ли в такъв случай да бъде изобщо пълноправен член на ООН?
   НЕ! Разбира се, не е възможно. Забранява го каузата за вражеските държави, на която все още сме подвластни.

   ,,Федералната" република по-скоро е във ,,федерация" със САЩ.

   ФРГ също не представлява държава. Тя няма собствен закон за гражданство.

   За да съществува една държава, трябва да са налице поне три условия:
  1. народ,
  2. територия,
  3. конституция.
   ФРГ не изпълнява и трите условия.
  1. Всички граждани съгласно закона за гражданството чл. 1 са ,,граждани на Райха", а не на ФРГ. Погледнете си международния паспорт, издаден от ФРГ. На корицата стои имперският орел от 1937г. Той има по шест пера на всяко крило. Като разтворите паспорта, виждате орел, който има по седем пера на всяко крило. Този орел се използва вътрешно от ФРГ и за личните карти. Международният паспорт обаче е документ според международното право. В него трябва да е отпечатан и държавният герб на правовата държавна форма. Тъй като държавната форма е тази на Германския Райх, на корицата се намира държавният герб на Германския Райх.
  2. След премахването на чл. 23 (стар вариант) ФРГ не притежава държавна територия. И тази втора предпоставка за държава също не съществува.
  3. Както вече споменахме, ФРГ няма конституция.
   Така че не са налице и трите условия за държава.

   - Наемате ли се накрая да направите прогноза за бъдещото политическо развитие в Средния и Близкия Изток и каква роля или задача биха могли да получат в тази връзка германските войници?
   - Не, не бих желал.

   - Господин д-р Хауг, много Ви благодаря за интервюто.  

Няма коментари:

Предоставено от Blogger.