Ads Top

Възникване на емоциите

   Комбинацията от Комплекс за малоценност (КМ), Високомерие (В), Йерархично мислене (ЙМ) и Невежество (Н) разгръща цялото ветрило на отрицателните емоции, които човешкото същество изпитва и това се вижда най-ясно в Йерархията.

   Например хората, които са по ,,високите етапи" най-често изпитват високомерие, презрение, гняв, омраза, пренебрежение, жестокост, страх към тези под тях. В представите си те фактически са дехуманизирали в някаква степен хората под себе си и това ги прави готови да ги експлоатират, насилват и дори убиват, защото ги възприемат като по-нискокачествен ,,човешки материал". Изживяват се като господари с едва ли не предопределена от боговете власт. (Историята ни дава много примери, когато разни арогантни типове буквално са се смятали за богове! Тоест изначално избрани да бъдат над всички останали!).

   Тези, които са по средните и долните етажи на Йерархията най-често изпитват завист, ревност, страх, омраза, тревожност, симпатия, почитание, преклонение... към хората над тях.

   Те най-често приемат хората над себе си за безспорни авторитети само поради обстоятелството, че се намират над тях в Йерархията.

   Готови са да служат, да раболепничат, да се подмазват, да изпълняват заповеди, включително и нехуманни или абсурдни, тъй като се е получил един негласен договор, отговорността да се поема от ,,висшестоящите" и ,,спускащите" нарежданията. Горните етажи мислят и нареждат, долните - слушат и изпълняват. Горните поемат отговорността, долните - си измиват ръцете за последствията с тези над тях, които са им наредили, убедили, заповядали...

   В средните пластове на Йерархията съществува и огромно психологическо налягане, което често превръща графитената мекота на хората в диамантена твърдост и упорство. Този постоянно действащ психологически натиск, ако прехвърли определени норми (обем, сила, интензивност) може да превърне страха и респекта в гняв, робът - във въстаник, жертвата - в насилник. Появяването на гнева започва да размества пластовете в йерархията, тези отдолу повече не желаят да са там и решават да свалят тези, които дотогава са били отгоре. Първоначално започва един полу-скрит процес на дегероизиране, който е много подобен на процеса на дехуманизирането. Когато този процес завърши, той също отваря пътя на насилието. Дегероизираният авторитет бива дехуманизиран и дори демонизиран и след това свободно се преминава и към физическа саморазправа или фактическо детрониране.

   И така, когато в йерархията ,,налягането" отгоре надхвърли търпението на тези отдолу, те се превръщат в революционери, въстаници или престъпници, излизат от тази йерархия и... създават нова. Защото само тази структура познават, и защото са предприели действия поради негодуванието си, а не поради осъзнаване. И оттам нататък започва сблъсък между две йерархични структури. Хората все още не са осъзнали причините за своето нежелано и дискомфортно състояние. Те продължават да търсят причините за него извън себе си - в йерархията и у тези, които я поддържат.

   Всичко това, разбира се е съпроводено с най-различни отрицателни чувства, които от своя страна подхранват съответните разрушителни действия.

   Отмъстителността пък е душевна огрубялост с цел защита от бъдещи разочарования, но това неизбежно води и до брониране срещу нежността, деликатността и милувката. Бронята на цинизма може би ще ни предпази от някой и друг удар, но ни прави безчувствени и към лекото докосване на нежна и топла човешка длан.

   Култът към личността също е възможен само в йерархията и благодарение на йерархичното мислене.

   Тероризмът - е пряко следствие от нахалството, безпардонността, наглостта и арогантността на хората от горните етажи на пирамидата спрямо хората под тях. Ясно е, че не това е начинът, но вече знаем, че това е реакция на натиска, а не разумен избор на поведение.

   Отрицателните емоции не висят свободно във въздуха. Те не се появяват от ,,нищото". Отрицателните емоции имат здрава причинно-следствена връзка с някакви убеждения, които се подкрепят от представата, която имаме за себе си като човешки същества.

   И така по наличието и на някакви отрицателни емоции и чувства може безпогрешно да се направи извод за наличието на йерархично мислене, комплекс за малоценност, високомерие и невежество, които винаги се таят най-отдолу. Когато се осъзнаят тези базови причини, едва тогава може да намерим успешните решения на съществуващите проблеми както в личен, така и в обществен план.

Няма коментари:

Предоставено от Blogger.