Ads Top

Белегът на звяра ще контролира света

  Покупко-продажбите все повече се монополизират, и то с намерение в близко бъдеще да
изчезнат парите в брой. Изненадващо, в случая числото 666 играе ключова роля.

   Баркодът със зашифрована информация за стоките при покупко-продажба е известен като американски универсален стоков код UPC (Universal Product Code) и европейска система за кодиране EAN (Europaische Artikelnummer). Баркодът се състои от тринайсет или дванайсет цифри, които се представят съответно с по две черти с различна дебелина. Така може да се приеме, че кодът е дванайсетцифрено число, състоящо се от двадесет и четири черти. Какво се вижда от фигурата по-горе, три допълнителни, еднакви двойни черти, малко по-дълги от останалите - под тях няма число. Трите двойни черти очевидно означават три пъти една и съща цифра - и това е 6! Тази интерпретация означава, че във всеки щрих код се съдържа числото 666!

   Чиста спекулация - чувам как тихо мърморят критиците. Съществува обаче друга връзка, която не е известна на повечето от вас, а и на критиците.

   Известно, е че римските числа се изобразяват с латинските букви I, V, X, L, C, D, M. В еврейския език също има такава система от числа, но много по-комплексна. В еврейския всяка буква има числена стойност. Числото 6 отговаря на буквата W. Всеки, който знае еврейски, веднага вижда в www числото 666. За интернет потребителите www (world wide web) е кодът, който трябва да се изпише, за да се получи достъп до съответната мрежа.

   За да се изяснят още повече нещата, трябва да се проследи по-отблизо системата от думи и числа в Кабала. Тъй като числото на звяра се състои от числото 6, трябва да се борави със събирателна азбука от числото шест: A = 6, B = 12, C = 18, D = 24, E = 30, F = 36 и т.н. Така може да се вземе всяка произволна дума и буквите да се заменят със съответното число. Може ли да се говори за съвпадение в случая с думата COMPUTER, при която се получава числена стойност 666? Несъмнено понятието е избрано според съотношението на буквите и числата. Освен това, в никой учебник по електроника или лексикон преди 1960г. не се среща понятието компютър. Преди да се въведе именно това понятие, този вид машини са се наричали (на английски) calculator. Има редица подобни примери. Така например числената стойност на град NEW YORK (NY се определя многократно и като столица на илюминатите) е също 666.

   Фактът, че кодът на Световната банка също е 666, доказва, че цифрата 666 е свързана с баркода, системата за кредитни карти, т.е., с банки и пари. Картите на австралийската Национална банка също указват 666. Клиринговият център на индийските банки в Бомбай също има числена стойност 666. Olivetti-Computer-System P 6060 от няколко години използва номера, които започват с 666. Навсякъде в САЩ компютърните разписки имат група от сиви точки, които образуват числото 666. Могат да се приведат още много примери.

   Всеки е свободен сам да реши дали ще тълкува по друг начин или напълно ще отхвърли апокалиптичния сценарий. Ала не бива да се забравя, че обективно погледнато, именно числото 666 се среща масово едва в наши дни и както се вижда, играе централна роля.

Няма коментари:

Предоставено от Blogger.