Ads Top

Оправдателна философия

   Всяко идиотско деяние си има своето философско оправдание!

   Горното изречение като че ли е напълно достатъчно, за да изрази същината на тази глава, но все пак важността на темата ме кара да я развия по-детайлно.

   Обърнете внимание на разликата между обяснение и оправдание на случващото се. Когато искаме да разберем нещо, ние търсим обяснението. Когато обаче реагираме под влияние на разни убеждения, норми, страх или гордост, ние търсим оправдание за поведението си.

   Проблемът е, че доста често използваме интелекта си, за да изграждаме такова обяснение за света, хората и взаимоотношенията ни, което или оправдава лошата ситуация, в чието създаване сме участвали или ни прави безпомощни да излезем от нея.

   Оправдателна философия (ОФ) наричаме всичко онова, което представя наше вредно или нежелано поведение или действие като неизбежно, преди или след извършването му.

   В социален план, например, ОФ представлява пропагандата, която се извършва в дадена страна преди влизането й във война с друга страна.

   ОФ може да се изгради предварително или постфактум, когато човекът се разкъсва от чувство за вина или са го налегнали тежки угризения във връзка с това, което вече е извършил. За да се спаси от дискомфорта, от противоречието, което е настъпило между неговите действия и ценностите му или досегашната му картина на света, той започва да оформя нова, която да подкрепи и оправдае вече извършеното деяние. Например започва да търси разумни и логически доводи, показващи действието му като нормално, а защо не и като героично. Психолозите са засекли това поведение и са го кръстили с думата ,,рационализиране". Всеки път когато действията на човека са абсурдни, неприемливи, необясними, той се стреми да им придаде логичност и разумност. Ето как интелектът може да обслужва игрите на Режисьорът на Драмата (РД)! Това ми напомня за следния виц:

   Попитали един:
   - Защо удари този човек?
   - Защото той след това ме ритна!

   Когато една ПД (Пристрастяване към Драма) е продължила достатъчно дълго време, тя кара човека, който не знае как да се измъкне от нея да си изгради ОФ, за да намали малко болката, както и основанията за себеупрекване.

  Необходими са активни действия, които да принизят под нас в йерархията даден човек, за да стане възможно насилието срещу него. И тези действия често са предхождани от Оправдателна философия!

   След това, в контекста на тази ОФ и най-чудовищните деяния може да изглеждат не само разумни, но дори и необходими!

   ОФ също така е и такова тенденциозно, структуриране и омешване на факти, поли-истини, ирационални убеждения, измислици, интерпретации и т.н., при което се блокира пътя за извършване на промени, запечатва се статуквото и става невъзможно да се търсят и намират решения.

   Общото между ОФ на различните хора е принципът да се търсят причините за съществуващото неблагоприятно положение извън индивида, в независещи от него сили и фактори.

   Когато ОФ вече е добре оформена се връща с обратна сила към РД и ПД, подкрепяйки още по-здраво тези структури. На този етап порочната спирала се върти като свредел и дълбае със страшна сила трагична бездна за своя притежател! Но често и за тези около него!

   РД е осоновният скелет, ПД е плътта по костите, а ОФ е одеждите, които прикриват първите две! Това е Егото в цялото му ,,величие"!

   Няма съмнение, че Джак Изкормвача е намерил за себе си оправдание под предлог, че такава е човешката природа.

А.А. Милн, 1882-1956, английски писател, създател на детските книги за Мечо Пух

Няма коментари:

Предоставено от Blogger.