Ads Top

Високомерието

   Високомерието е сиамският близнак на Комплекс за малоценност (КМ). Тоест, където ходи единият наблизо се навърта и другият. Двамата обединени в едно, като Двуликият Янус, са строителите на съвременната Йерархия в психически и социален план, която здраво затваря още един порочен кръг или по-точно спирала, която тегли човека надолу.

   Важно е да се отчете, че известна част от хората не остават само и единствено при Комплекса за малоценност. Тъй като КМ е неествено и мъчително състояние за човека, той бяга от него в противоположната посока. КМ е твърде подтискащо състояние, дори болезнено и създава траен дискомфорт, затова настоятелно изисква някаква компенсация или изход. Така се получава засилването по вертикалната ос към Високомерието (Горделивостта). Следователно Високомерието е патологичната компенсация на Комплекса за малоценност. Процесът е неосъзнат и стихиен и затова откатът, който се получава, почти неусетно изпраща човека към Високомерието.

   Това става, когато след неистово търсене ние сме открили обекти, най-често други хора (или дори животни), които поставяме под нас в ценностната ни скала. Това може да бъдат хора от малцинствата, инвалиди, чужденци, хора от противоположния пол и т.н. И така ние вече сме се позиционирали в една виртуална Йерархия - когато се огледаме ще видим над себе си хора, от които се възхищаваме, страхуваме, подражаваме, завиждаме... а под себе си ще имаме набор от хора, които презираме, съжаляваме, заплашваме, експлоатираме...

   Оттук се получава и лъкатушещото нагоре-надолу редуване на нагласите и настроенията ни. Всичко, което повдига (забележете глагола!) самочувствието ни, започва да става все по-желано, защото ни отдалечава от КМ. Но щом външният стимул, дърпащ или държащ ни ,,горе" отслабне, ние се сриваме надолу от силното гравитационно привличане на изначално внедрения ни КМ.

   Истинското състояние на човека е осъзнато преживяване на уникалността, която е. Всичко друго е фалшиво - различни маски, обособявания от културно-географската среда, в която се е родил и израснал и съответстващата й масова култура. Затова всички други образувания, които човекът възприема като неизменни части от своята личност са временно стабилни и проявяват тенденция за стихийно взаимно компенсиране в различни посоки.

   За да определим различните видове високомерие и съответно КМ, използваме една от атрибутивните системи на ПСЖ: материя (М), информация (И), енергия (Е), съзидателност (С) (или духовност).

   На ниво Материя - хората започват да се съизмерват и дори - съревновават от физически ръст, сила и форми на тялото, а също - притежания - имоти, къщи, коли, бижута...
   Нивото на Информацията - сравнението с по - най-тук е по линия на образование, знания, интелигентност, владеене на тайни.... Или както казваше един анимационен герой: ,,Интелектуалното превъзходство ме прави най-подходящ, да владея тази планета".
   Нивото на Енергията или емоционалността - сила, енергичност, чувствителност, екстрасензорност...
   Нивото на духовността - напредък в духовни практики, религиозна принадлежност и т.н.

   Ясно се забелязва как Комплексът за малоценност е Високомерието са сложили своите отпечатъци на шир и надлъж в човешкото поведение и взаимоотношения. КМ именно поради своята неестественост за човека е толкова досаден и мъчителен, че предизвиква своята неосъзната и поради това патологична компенсация във Високомерието. Желанието на хората да се измъкнат от лапите на КМ е толкова неистово, че те са готови дори да приемат, че са чули гласове свише, че са избраници на върховна сила,  само и само да се почувстват изтеглени от мишата дупка, където ги е наврял комплексът им за малоценност. Затова и страхотно се дразнят, когато с невинни въпроси се внесе съмнение в техните велики, но илюзорни опори.

Ако наоколо има някой по-важен от моето его, искам той да бъде заловен и веднага разстрелян.
Дъглас Адамс 

Няма коментари:

Предоставено от Blogger.