Ads Top

Смущаващите разкрития на европарламентариста Джулието Киеза

Смущаващите разкрития на европарламентариста Джулието Киеза
   Джулието Киеза - депутат от Европейската социалистическа партия, проявява невиждана смелост с думите си по време на конференция, а после и в предоставено интервю:След като Световният договор за търговия, сключен през 1995г., предоставя на институции като Световната банка и МВФ действителна наднационална власт, какво е тогава ролята и мястото на правителството при определяне на политиката, насочена по посока на човешките права?... Онова, което трябва да бъде ясно за тези наднационални органи е, че през годините на глобализация контролът върху политическия, икономическия и социалния живот на планетата преминава в други ръце. Днес главни действащи лица са централните банки наред с големите финансови организации като Международния валутен фонд и Световната банка, които се създават след конференцията в Бретън Уудс. Тези структури действат в зависимост от финансовата целесъобразност на международния капитал. Това са организации, които са изцяло лишени от демократична легитимност и не са подвластни на контрол. Така например централните банки са иззели властта от правителствата и действат напълно самостоятелно и автономно. Европейската централна банка взима решения, без да се консултира с никого, защото е възприет принципът, че банките се ползват с независимост и самостоятелност по отношение на правителствата. Това е основната причина, поради която ние (държавите) изгубихме контрола върху икономиката и върху световния финансов свят. 

Няма коментари:

Предоставено от Blogger.