Ads Top

Предсказания за глад, войни и глобални катастрофи

   Ако разгледаме пророчествата и астрономическите изчисления, като започнем от древноиндийските предания от епохата на Кали Юга и стигнем до предсказанията на Нострадамус, откриваме неоспорими съвпадения.

   Днес, в началото на 21. век, човечеството е на прага на цикличен поврат. Предстоящият период ще се характеризира с глад, войни и глобални катастрофи. След този продължителен ,,тъмен период", през който повече от половината човечество ще бъде унищожено, следва период на мир - ,,златна епоха", която след известно време отново ще премине в период на вълнения и конфликти.

   Познанията по астрономия на древните върховни жреци за прецесията, загубили се след това през вековете, ни дават точния шифър към пророческото знание на древните цивилизации.

   Днес се предполага, че запознатият с античната астрология Нострадамус също е имал представа от древните, окултни писмена, с помощта на които е бил посветен в ясновидските практики. Може да се смята, че пръв негов учител е дядо му, който го въвежда в еврейското тайно учение. В годините между 1532 и 1549г. Нострадамус прекарва дълги периоди от време в абатството на Орвал/Лотарингия и в манастира на Шамбери. Орвал е женският метох на манастира на свети Бернар (манастира в Клерво), един от основателите на Ордена на тамплиерите.

   Изследователят на Нострадамус Жерар дьо Сед твърди, че по време на осемнайсетте месеца, които Нострадамус прекарва в Орвал, той е посветен в някаква страховита тайна. Според Сед от този момент нататък Нострадамус принадлежи на строго организираното тайно общество - наследник на тамплиерския орден - Ордена на Сион (Prieure de Sion), който се появява публично едва през 1956г. Ако проследим информациите на изследователя, ще предположим, че по този начин Нострадамус получава достъп до тайните на тамплиерите. Ако е било така, той е имал връзка със знанията на Енох, Моисей, Езекил, Йоан Богослов (от Патмос) и други. Всички те, чрез достъпа си до определени познания (астрология, алхимия и кабала) о специални инструменти, са познавали маршрутите на нашето човечество, на планетата ни, имали са достъп до така наречения ,,ключ на Енох" или до структурните и координационни планове на еволюцията.

   В случая с Нострадамус трябва да се изтъкне важното значение на една особеност. Историята и преди всичко днешните медии говорят винаги само за големия ясновидец с изключителна дарба. Не може да се отрече, че той наистина трябва да е имал такава. Днес са безспорни и обстоятелствата около неговия произход, благодарение на който той има широк кръг от познати и множество контакти, дали му възможност за достъп до строго секретни документи и окултни практики. Разшифроването на пророчествата на Нострадамус в цялостното му творчество по-скоро ги разкрива като добре подредена картина на минало, настояще и бъдеще.

   Колкото ужасяващи са прогнозите, толкова голямо е и изконното ни общо желание за един по-добър свят.

   Има нещо, което също буди интерес както в много стари пророчества, така и в тези от наши дни. Често се говори за нов Спасител, за нов Учител на мъдростта, който ще се появи след периода на големите превратности и ще представлява Божественото Съзнание. От предсказанията на Нострадамус следва, че през новата ера решаващият подем ще дойде от Изтока. На няколко места той посочва, че новото Божествено Съзнание ще бъде създадено от една личност.

   Познаваме подобни предсказания за новата, наречена още ,,златна епоха" и от християнските предания, които много християни и много секти по света отъждествяват със завръщането (Второто идване, Второто пришествие) на Христос. От Нострадамус научаваме: ,,Той ще дойде от Изток, ще носи жезъл, ще възобнови подправените религии, той принадлежи на родословие отдавна смятано за мъртво, облечен е в широки одежди с цвета на розата, той е отхвърлян и броди безспир.

   Във връзка с новото Божествено съзнание често се предрича и упадъкът на старите религии. Според него всички велики религии ще се разпаднат. Джон Хог, един от най-известните интерпретатори на Нострадамус, пише по този повод:
Тук-там между всичките апокалиптични видения се появяват и предсказания, чиито лайтмотив е ново религиозно съзнание, което, така казва той, ще се появи, разпространи и ще достигне разцвет... Нострадамус категорично известява за напълно нова религия. Това от самото начало изключва традиционни религии като християнството, исляма, юдаизма, будизма и индуизма. Колкото до католическата църква, една от най-големите религии, той ясно предрича гибелта й, Всъщност, коя е новата религия?
   От друг текст на Нострадамус става ясно, че тази религия не е нова и има силата да развенчае големите религии с изостаналата им догматика и материалистичния им стремеж:
Когато беда нова наближи... ще се появи наследник на родословие отдавна смятано за мъртво, който на драго сърце ще освободи хората от робството и ще ги постави под защитата на Марс.
   С оглед на съвременната политическа ситуация в Близкия Изток и втората война в Ирак е очевидно, че пророчествата за мрачната епоха и Трета световна война са на път да се сбъднат.

   В този контекст виденията на различните ясновидци за гибелта на Ню Йорк добиват особено значение след атентатите от 11-ти септември.

   Пророчествата, част от които са отпреди хиляди години, описват много точно съвременната ситуация в света, както вече установихме до тук. Робството и потисничеството също са реално описание на състоянието, в което е изпаднало днес по-голямата част от човечеството.

1 коментар:

  1. E ,и къде е продължението ..на статията по горе ?

    ОтговорИзтриване

Предоставено от Blogger.