Ads Top

Алчността

   Алчността е страстно желание да имаме повече от достатъчното ни.

   А как ще разберем кое е достатъчно ни, ако имаме невярна преценка за себе си или за ситуацията?

   Как ще имаме вярна представа за себе си, ако сме с КМ (Комплекс за малоценност)?
   Как ще имаме вярна представа за себе си или ситуацията, ако проявяваме високомерие?

   Следователно алчността може да произлезе и от Високомерието и от Комплекса за малоценност.

   Когато в основата на Алчността е КМ, човекът започва да трупа все повече и повече, за да се подсигури, защото го е страх, че нещо лошо може да се случи и той си мисли, че по този начин взима някакви предпазни мерки. Ако го е страх, че няма да стигне или да остане за него, тогава той се презапасява и се проявява като алчен човек. А в основата на страха, както вече знаем, стои вездесъщият КМ.

   А когато заграбва много повече от достатъчното му, защото с смята за най-велик и най-заслужил, тогава в дъното на алчността стои високомерието или горделивостта. Той си е въобразил, че по право му се полага ,,лъвският пай"! Сам си дава това право, изхождайки от презумпцията, че е по-и най- от другите и може си позволи да заграби повече. Така той трупа още и още от една страна, за да продължи да се разграничава от ,,бедните нещастници", а от друга защото вярва, че е най-велик и го заслужава!

   Алчността е вторичен продукт на КМ и В, но веднага след като се образува се превръща в самостоятелна трета причина за дискомфорт. И в съчетание с тях се превръща в причина и за неадекваните желание.

   Ще ви дам един пример за проява на алчност, който забелязах на оздравителните курсове по системата на акамедик Норбеков. Правим медитативно дишане и целта е да се почувства последователно хлад и топлина в определено място от тялото. Но винаги има някой, на когото му се струва недостатъчно. Той иска веднага категорични, ясни знаци, видими точно инструкцията, положителната трансформация вече е започнала. Ето това също е алчност - човекът не е доволен от малкото, което получава иска още и още и така се обрича да върви винаги по линията на неудовлетворението.

   Ако нямаше Алчност, нямаше да има и филми като ,,Неудобна истина" на Ал Гор, нямаше да се подписват международни споразумения за намаляване на емисиите въглероден диоксид във въздуха, нямаше да има и финансови кризи, нямаше да съществува в единия край на света свръхзадоволеност, а другия - отчайваща бедност, нямаше да има завоевателни войни, нямаше да има производство на оръжия от всякакъв вид... Ако нямаха Комплекс за малоценност, Високомерия и Алчност, хората щяха да имат реалния шанс да живеят като братя!

Няма коментари:

Предоставено от Blogger.