Ads Top

Претенции от страна на държавите победителки

   Както от гледна точка на международното право, така и според съглашението на държавите победителки и различните решения на Конституционния съд, Федерална република Германия не е правоприемник на Германския Райх. На 31.07. 1973г., конституционният съд издава едно Решение. В мотивите на решението, което и до настоящия момент не е отменено, се казва (2BvF 1/73):
Основният закон  не само е една теза на международното право и на държавното право - изхожда от това, че Германският Райх се запази след рухването през 1945г. и не е загинал нито с капитулацията, нито с прилагането на чужда държавна власт в Германия от страна на държавите-окупаторки, нито по-късно; Германският Райх продължава да съществува, да има правоспособност както и преди, самият той обаче не е дееспособен поради липса на институционална организация, най-вече поради липса на държавни органи. Със създаването на ФРГ не беше основана нова западногерманска държава, а една част от Германия беше организирана по новому. Следователно ФРГ не е ,,правоприемник" на Германския райх. Тя според държавното право свежда своето управление до ,,сферата на валидност на конституцията".
   В прав текст това решение означава, че съгласно международното право само представител на Германския Райх, който според Федералния конституционен съд в момента не е дееспособен, е упълномощен да подписва и съответно да сключва за немската страна мирен договор, на който отдавна му е изтекло времето. Това от своя страна пък означава, че сключването на мирния договор за Германия може да стане само ако се стигне до структурно съживяван на този все още съществуващ де юре Германски Райх.

   В такъв случай ФРГ не е правилният партньор на сключването на мирен договор с държавите победителки във Втората световна война. От друга страна, мирният договор можеше да бъде сключен по случай т. нар. повторни обединение на Германия (ФРГ и ГДР). Всички ,,демонтажи" и плащания, които ФРГ и ГДР извършват ,,доброволно" в продължение на десетилетия след Втората световна война, нямат връзка с предизвиканите от Германския Райх военни щети! Те не носят облекчение за дълговете на Германския Райх през войната. Ето защо обезщетенията и плащането на репарации могат да бъдат регулирани само в един мирен договор между правителство на Германския Райх и държавите победителки. Към това се прибавят още и военни дългове от Първата световна война на стойност трийсет милиона златни марки по силата на Версайсйкия договор. Хитлер преустановява плащането на военните дългове.

Няма коментари:

Предоставено от Blogger.