Ads Top

Как може да се разкъса порочния кръг - палач и жертва?

   Едната възможност е палачът сам да се омилостиви, засрами, разкае или промени и да престане да експлоатира и насилва своите жертви. Другата възможност е жертвите да престанат да бъдат такива! И третата възможност е да го направят едновременно.

   Има една показателна история, от времето когато човечеството излизало от робовладелството. На един остров дали свободата на негрите и още на другия ден те вкупом отправили молба към бившите си господари да върнат предишното положение на нещата. Съзнателно искали да се откажат от свободата. Според теорията дотук, те вече са били пристрастени към състоянието си на роби. Те са били насилвани достатъчно дълго да бъдат в това положение, за да се адаптират към него до степен на комфорт. Когато изведнъж ги лишават от този комфорт, те пак изпадат в объркване и дискомфорт, въпреки че повърхностно погледнато това може да изглежда като абсурдно отказване от поднесената им на тепсия свободата! Затова е необходимо по-дълбоко разбиране, а не повърхностното тълкуване, че е било грешка да им се дава свободата!

   Да вземем за пример Хитлер. Човек с комплекс за малоценност, отхвърлен като художник от някакъв учител, получил истерична слепота по време на Първата световна война, го компенсира чрез високомерието и се превръща в безпримерно арогантния човек, когото познаваме от историята. Забележете как повежда ,,германския народ", който в по-голямата си част се е състоял от силно комплексирани хора по онова време. Страната е в депресия, плаща репарации заради Първата световна война, има хиперинфлация, като цяло се живее зле. В този момент той започва да помпа самочувствието на германците с теорията за великата арийска раса. Насочва ги нагоре по оста на Йерархията и за да укрепи още по-добре нещата посочва и врата в лицето на ,,нищожествата" евреи. (Забележете как причините за съществуващото окаяно положение на германците се изместват навън!)

   Когато прави това, той е свършил по-голямата част от работата. Стартиран е един мощен процес на дехуманизиране на една група и поради комплекса за малоценност у повечето хора, е бил твърде успешен. Евреите, от своя страна, обременени от историческото си чуство за вина и безпардонно малтретирани като граждани, засилват своя комплекс за малоценност и масово проявяват съзнанието на жертви. Йерархията е бетонирана - отгоре са ,,великите арийци", а отдолу ,,презрените евреи". След това вече стават възможни и най-големите насилия и зверства! Виждате как двойката ,,палач - жертва" се е оформила по перфектен начин. Самата война, самото масово избиване на едни хора от други хора не е възможно без присъствието на КМ - В (Високомерие) - ЙМ (Йерархично мислене)! И това трябва да се разбере много добре, ако искаме да се поучим от историята и да създадем нова и то далеч по-добра!

   Виждаме как палачите и жертвите взаимно се комплектоват. Те се търсят и намират едни други! И тези сравнително стабилни йерархични структури дават основание за оптическата измама, че това е единствено възможното построяване на човешките отношения и човешкото общество. И едните и другите, в един момент стават психологически дълбоко заинтересовани от съществуването точно на това статукво. Всички участници в тази игра се пристрастяват дълбоко към нея.

   За мен е ясно, че приемането на тези факти ще бъде изключително трудно и за двата типа хора. (Спомнете си за това, когато стане дума за тайни и недостъпно знание!).

   Следователно колкото по-скоро човек осъзнае, че е жертва и как допринася за състоянието си на жертва, толкова по-скоро може да промени това! Вече трябва да сте наясно, че КМ стои в основата на манталитета на жертвата, както и последвалата го пристрастеност към съответните драматически сюжети, в които човекът редовно играе ролята на жертва. Докато не се разбие този модел ще има както ,,жертви" така и ,,палачи". Единственият начин е да се осъзнаят истинските причини КМ, В, и ЙМ и човекът да се обърне към себе си с разбиране и любов.

Няма коментари:

Предоставено от Blogger.