Ads Top

Централата на мощта Лондон - Ситито с ,,Короната"

      Англия е в центъра на вниманието.
   Централата на политическата и финансова власт по това време е в Лондон.
   
   Дес Грифин дава следното определение за Ситито:,,Короната е колегия от 12 до 14 мъже, които управляват независима, суверенна държава, известна като лондонското Сити. Ситито не принадлежи на Англия и не е в рамките на монархията. Не се подчинява на правителството, което определя британския парламент, а подобно на Ватикана в Рим, е отделна, независима държава.То е Ватиканът на индустриалния свят. Ситито, което често е наричано ,,най-богатата квадратна миля в света", се управлява от лорд-мер. Там са разположени най-могъщите финансови и икономически институции на Англия: богати банки, начело с контролираната преди от Ротшилд Bank of England, Lloyd's of London, Лондонската борса на ценни книжа и офисите на всички водещи международни търговски концерни. Там е също и Fleet Street, сърцето и ядрото на вестникарския и издателски свят."

   Сити е истинското правителство на Англия. Кралицата и английският министър-председател са подчинени на лорд-мера. Лорд-мерът, който се избира за двугодишен период, е истинският регент на Ситито.
   При посещение на кралицата лорд-мерът я посреща на Темпъл Бар, символичната градска порта. Тя му се покланя и моли за разрешение да посети суверенната му държава. Той й позволява достъп, като й предава държавния меч. При подобни държавни посещения ,,с тогата и златния си синджир лорд-мерът блести сред своето обкръжение, облечено в средновековни одежди, и кралската свита, чието облекло протоколът, ограничава до обикновени служебни униформи".

   Дес Грифин причината е ясна:
,,Лорд-мерът е кралят. Кралицата е негов поданик. Кралят върви винаги напред. Кралицата го следва на една-две крачки отзад."

   Важен повратен момент в британската история вече беше осветлен, макар че, разбира се, никой не би го признал официално. Предполага се, че около 1815г. фамилията Ротшилд се домогва до контрола над английската икономика заедно със Ситито и другите му филиали. Така тя контролира не само Англия, но и всички останали държави в Европа.
   За да не възникнат недоразумения, трябва да знаете, че във Великобритания е имало две отделни империи. Едната е британската колониална империя под господството на кралското семейство, а другата е империята на ,,Короната".

Няма коментари:

Предоставено от Blogger.