Ads Top

Следващият победен ход на Ротшилдови

   Политическите ходове на Ротшилдови в Англия през 1815-та и три години по-късно във Франция са само два примера за дейността им в целия свят.

   Дългове време City of London е златният център на финансовия свят. Британската лира (лира стерлинг, паунд стърлинг) е световната резервна валута и еталон на международната търговия. 

   Нобеловият лауреат по икономика Джон Мейнард Кейнс пише:

,,През втората половина на 19-ти век влиянието на Лондон върху кредитните условия в света преобладава толкова много, че Английската национална банка успява да си присвои диригентството в международния концерт,... и вече определяла до голяма степен валидните за чужбина кредитни правила."

   След ,,завоевателните ходове" в Европа в началото на 18-ти век интересът на Ротшилдови естествено се насочва към Съединените щати. Те виждат в ,,обетованата земя" големи възможности за експанзия. Конституцията на Съединените щати по особен начин служи да ограничава законовите правомощия на правителството и да пази свободата и благосъстоянието на гражданите, което обаче е опасност и заплаха за бъдещите им планове. Лондонският ,,Таймс" пише по онова време:

,,Ако пагубната финансова политика, водеща началото си от Северноамериканската република (т.е. честни пари, пробити съгласно конституцията, освободени от дългове) стане трайна практика, тогава правителството ще осигури парите си без разходи. То ще плати задълженията си и няма да има повече дългове (при международните банкери).  Ще постигне благосъстояние, абсолютно единствено по рода си в историята на цивилизованите правителства на този свят. Интелектът и богатството от всички страни ще тръгнат към Америка. Тяхното правителство трябва да бъде срината или то ще унищожи всяка монархия по земното кълбо."
Предоставено от Blogger.