Ads Top

Невежеството

   Глупакът престава да бъде глупак щом осъзнае това.

   По-горната мисъл изразява накратко смисъла и на Закона на Информационната Достатъчност (ЗИД).
   Истината е, че невежеството има и друга, позитивна страна. То е чисто наша, човешка, възможност за усвояване на знания и боравене с информацията. Всички ние имаме един и същи говорен апарат, а може да общуваме на около 6000 различни езика.
   Притежаваме памет - това е нашата способност да събираме и поддържаме огромен набор от информация. Всички имаме тази способност - да помпим, но всяка отделна човешка памет има различно съдържание. Информацията е всякаква, това е нейна характерна особеност и освен това тя се усвоява от нас, хората в съчетание с емоции и различни преживявания. Така тя здраво се фиксира в паметта ни като един информационно-енергиен комплекс.
   Хората често търсят решенията на проблемите си в погрешна посока. Или просто копират решенията взети от тези, живели преди тях. Но често и древните са използвали погрешен или не достатъчно ефективен метод на решаване на проблеми. Винаги е съществувала приемственост на старите модели. По този начин много хора са започнали да правят едни и същи неща, които са се утвърдили като традиции. Затова всеки новатор и рационализатор ще се сблъска със силна съпротива от страна на консервативната общност, която държи нещата да се правят по старому!

   Знаем, че съществуват и частични решения на проблеми. Също така познаваме и човешката способност за приспособяване/пристрастяване към проблемите, до степен дори да се извличат ползи от тяхното съществуване. Така пък са възникнали хроничните проблеми.
   В процеса на моето изследване разграничих три вида Невежество:

   1. Липса на информация. Това е най-обикновената и широко позната форма на невежество, с която ние влизаме в този живот. Ние се раждаме невежи, което е разбираемо и логично, тъй като за всяка епоха и географска зона е необходима различна информация, за да оцелеем и да успяваме. Ако не беше така щяхме да бъдем едни прецизно кодирани и програмирани биороботи, без никаква възможност за промяна и трансформация. Така че изначалното ни невежество е благословено състояние - имаме достатъчно свободно пространство в паметта ни, което да запълваме с полезно за оцеляването и щастливия ни живот знание.

   2. Наличие на погрешни информационни схеми (ПИС). Те се внедряват в главите ни от разни Авторитети и влиянието на Масовата култура, която тихо и напоително се просмуква в нас чрез приказките, поговорките, филмите и т.н. докато растем, точно в периода на т.нар. абсорбиращ ум. ПИС всъщност представляват заблуди, суеверия, догми, предразсъдъци и др. под. Този вид невежество е доста подценяван, защото често се представя като знание или свещени традиции, които не подлежат на ревизия и критичен анализ. А това от своя страна пък е и опит за бетониране на статуквото. А да не знаеш, че си жертва на погрешна информация също е проява на невежество и то много по-опасно от обикновената липса на знание. В случая дадена заблуда заема мястото на истината и фактически я подменя. Човекът е жертва на илюзията че знае, но така само се отдалечава от възможността да се научи, тъй като не се съмнява в информациите, които носи в паметта си.

   Да не знаеш как или да ,,знаеш" погрешния начин - резултатът е един и същ - грешки и/или страдания.
   Това фалшиво знание, съчетано с Комплекс за малоценност (КМ) или Високомерие създава отровната смес, която ражда фанатизма, расизма, насилието, тероризма и т.н., както и съответстващите им оправдателни философии.
   Това е привнесеното, вторичното ни невежество.
   При внимателното изследване се оказа, че носим по цял набор заблуди за всички важни области, от които зависи качеството на нашето живеене: приятелството, общуване, любов, пари, секс, работа, желания, брак, религия, самия живот...
   Междувременно се запознах със заблудите в любовта, наречени от Барбара де Анджелис ,,пет мита за любовта". Тя твърди, че всеки, който започне връзка, робувайки на някой от тези пет мита, сериозно рискува да я провали! Майкъл льо Бьоф, в книгата си ,,Как да работим умно" разкрива 10, както той ги нарича ,,митични ленти", които трябва да изтрием и заменим с истини, ако искаме да повишим качеството и удоволствието от работата си.
   Част от причините да съществува този вид невежество са във факта, че Информацията сама по себе си е твърде разнородна и многообразна, както и в липсата на ясни критерии за нейната преценка.

   3. Липса на разбиране. Възможно е да разполагаме с всички необходими парчета знание, за да постъпим правилно, но да не сме в състояние да прозрем, да видим връзката между тях, което да ни помогне да обхванем по-пълната картина и да изведем конкретни практични правила за успешни действия в дадената ситуация.

   Причините за това може да бъдат:

  • нисък коефициент на интелигентност
  • грешки в мисленето
  • липса на гъвкавост за смяна на гледната точка
  • неспособност ,,да се види гората, а само отделни дървета".
   Оттук нататък ще посоча още две предпоставки, които поддържат невежеството, но те са по-скоро резултат от комбиниране с КМ и/или Високомерието.

   Отказ за нова Информация, която противоречи на старата:

  • страх от новата информация защото се нарушава установения психологически комфорт.
  • пристрастеност към драма (В този случай новата информация се елиминира, за да не пречи на осъществяването на драмата, към която съществува пристрастяване. Изяснявам по-нататък.)
   Причините за съпротива срещу нова информация може да бъдат:
  • Консерватизъм и конформизъм.
  • Състоянието ,,Аз съм прав и толкоз!" вследствие на високомерие.
  • Усещане на дълбока несигурност поради разклащане на фалшивите устои и вярвания на личността, породено от всякакво ново знание, което им противоречи.
  • Изключването на другите гледни точки като погрешни по презумпция.
   И така ние се раждаме невежи, тоест със свободно пространство за усвояване на нова информация.
   Известен период от време всмукваме всякаква информация, идваща предимно от Авторитети или от мнозинство хора. Очевидно е, че промяната на състоянието ни от невежи същества към знаещи е процес. Но в самото начало този процес НЕ ЗАВИСИ от нас, а от тези, които ни заобикалят и пълнят главите ни с различни информации - родители, учители, социална среда. За доста дълъг период от време ние сме изложени на въздействието на многобройни информационни потоци, които носят и всякакви заблуди. Наричаме това въздействие на Масовата култура и често то пагубно ни отдалечава от работещите истини! Поради всичко това е твърде възможно в даден контекст да бъдем неадекватни, лутащи се, погрешими същества. Тоест точно това, което ни прави същества със свободна воля, дава ни възможност за избор и способността да боравим с информацията, е и предпоставка, в даден момент или ситуация, да допускаме грешки.
   За това просто трябва да разберем и спокойно да приемем фактите, за да продължим напред.
   

Няма коментари:

Предоставено от Blogger.