Ads Top

Овце, Стадо, Овчедушие - Конспирация и Манипулация!
   Стадо крави си пасат щастливо на ливадата. Една от кравите по някое време вдига глава, приближава се към приятелката си и подозрително й прошепва: ˝Абе, знаеш ли, че май хората ни отглеждат, само за да ни доят млякото и накрая - за да ни заколят, да ни одерат кожите и да ни изядат месото...!˝ ˝Я стига с твоите конспирации! - пресича я другата крава, - Ако те чуят другите, цялото стадо ще ти се смее.


Няма коментари:

Предоставено от Blogger.