Ads Top

Варбургови

   Тук ще разгледаме накратко делата на семейство Варбург и връзката с фамилия Шиф
   Наистина Варбургови и Шифови са си близки както никои други. Връзката им е по сватовство, сгодявали са се и са се женели. Освен това робуват на еднакви хобита.
   През XII район на American Jewish Committee, който през периода 1914-1935г. успява да събере астрономичната за времето сума от над осемдесет милиона долара за ,,еврейска помощ", Шиф и Феликс М. Варбург седят рамо до рамо.

   Волфгант Егерт ни предоставя още сведения за живеещите в Германия финансови аристократи Варбург:
,,Варбургови са от италиански произход и се заселват през 1559г. във Варбургум, Германия. Симон Елиас Барбург (1760-1828) основава първата еврейска общност в Швеция. През 1798г. Моисей Маркус Варбург (починал 1830/31) и брат му Гершон (поч. 1825) откриват в Хамбург банката М. М. Варбург и сие. От германския клон на фамилията се раждат петима братя, четирима от които стават банкери. Всички те са родени в Хамбург. Макс М. Варбург (1867-1946) остава в Германия, където поема управлението на горепосочената банка. От 1924 до 1933г. Макс М. Варбург е член на Висшия съвет на Райхсбанк. През 1939г. емигрира в САЩ. Паул Мориц Варбург (1868-1931/32), още от 1901г. общински съветник в Хамбург, емигрира в Америка, жени се за една от дъщерите на Шиф - Нина, и става съдружник в нюйорската частна банка Кун, Льоб и сие, също инициатор и съосновател на Федералния резерв (1914-1918 е негов вицепрезидент). Феликс Мориц Варбург (1871-1937) се мести също в Кун, Льоб и сие и също се жени за дъщеря на Якоб Шиф = Фрида. През 1896г. става съдружник на тъста си и наред с това се изявява като благодетел на еврейските организации."

   Още един значим факт, за който Волфгант Егерт не споменава, е свързан с ,,мирните преговори" във Версай. След края на войната  във Версайската мирна конференция като финансов експерт от немска страна участва Макс М. Варбург, а като експерт на Антантата - брат му Феликс.

Няма коментари:

Предоставено от Blogger.