Ads Top

Идеологията на илюминатите: ред от хаоса

   На пръв поглед изглежда трудно да си представи човек, че на илюминатите е присъща друга идеология освен разложение, война и разрушение с цел абсолютен контрол и власт.

 


    Вайсхаупт е привържениците му се смятали за избраниците, за просветлените (носителите на светлина), знаещите. Те, с други думи, са избраните, които ще донесат на човечеството мир и ред.
   В основната на идеологията им е убеждението, че по природа човек е лош. Той трябвали да бъде принуден за щастието си и за целта е позволено да се използват измама и насилие. Без тяхната ,,помощ" хората никога не биха постигнали тази цел, което в крайна сметка щяло да доведе до хаос. Те самите можели да изведат хората от хаоса и да ги поведат към светлината, ето защо всички възможни средства са свещени и те са единствената компетентна инстанция за всички възможни правила.

   Хората щели само да злоупотребяват със свободата, благосъстоянието и свободата, за да задоволят лошите си страни, което ще доведе до неконтролируем хаос. Затова трябвало да се създаде управляем хаос, за да произлезе от него Новият световен ред, напълно контролиран, така че всички основания за нов хаос незабавно да бъдат забелязани и потушени още в зародиш.
   Те самите - избраниците - определят в какво се състои свободата на хората. Най-важно е да държат човека далече от спиритуалното познание, т.е. на възможно ,,най-ниско" ниво, както и да го въвличат ежедневно и постоянно в екзистенциална ,,нищета". Ако само погледнем обществото ни, ще установим, че човек води безбожен, лишен от смисъл живот. ,,Свободният човек" всъщност е съвременен роб, който безропотно се подчинява на предлаганите удобства. Най-важните идеали на наето консуматорско общество, което се стреми към наслади и удоволствия, са телевизията, компютрите, лукса, жаждата за развлечения и консумацията на дроги като никотин и алкохол.

Няма коментари:

Предоставено от Blogger.