Ads Top

,,Трите сестри" и кошмарът на ,,spread"

   Във финансовия жаргон изразът credit spread служи да покаже разликата в доходността на едни и други ценни книжа. Разликата в доходността между ценните книжа се определя въз основа на риска: колкото по-голям е рискът от загуба на инвестицията, толкова по-голям е съответният лихвен процент. По същество се получава така, че с увеличаването на риска по неплатежоспособност на съкровищните бонове все повече държавата задлъжнява.
   Тефтерчето на рисковите ценни книжа е определено по усмотрение на рейтинговите агенции и организации с нестопанска цел, в които финансовата система разпознава най-висшия авторитет извън всякакъв публичен контрол. От тяхната оценка за кредитоспособност много зависи достъпа до кредитиране на големи, среди и малки предприятия, както и това на милиони хора, които честно се трудят в рамките на държавите, лишени от паричен суверенитет.
   Големите агенции за кредитен рейтинг, които влияят на международните пазари, са само три - Standart & Poor's, Fitch и Moody's. От началото на кризата през 1929г. рейтинговото становище е станало задължително и банките могат да закупувам само сертифицирани ценни книжа от трите агенции, които заедно си делят 96% от рейтинговото царство. Всеки, който се опита да въведе на пазара облигации, за да се самофинансира (било то компания или държава, без значение), трябва да се опита да спечели техния позитивен вот, защото без него е невъзможно да се наберат средства на пазара.
   По-конкретно, Трите сестри са добре платени от банковата система за упражняването на рейтингов вот, обявяват се за независим и безпристрастни, но техният акционерен капитал е в ръцете на инвестиционни фондове и други кръгове на финансовия елит. Фактурират космически печалби, представляващи възнаграждения от същите тези субекти (фирми, банки, фондове, държави), които се стремят да влязат на финансовия пазар, с облигации. Можем да приемем, че колкото по-висока е получената от тях компенсация, толкова по-сговорчиви биха били по отношение на преценката си.
   Трите сестри разпространяват тефтерчета, поставят оценки върху кредитоспособността на държавния дълг, повишават или понижават нации и взимат решения за приемането или отхвърлянето на ценни книжа. Тяхната оценка е безусловна, влиянието и властта им са безапелационни. Зад всеки спекулативен балон има техни следи; съветите им никога не са послужили да спасят инвеститорите от исторически провали, а по-точно за обратното.
   Ярък пример за това е провалът на Lehman Brothers с неизплатен дълг от около 613 млрд. долара - най-големият в историята, но малко преди официалната комуникация за този фалит рейтинговата оценка все още е висока надеждност. Факт, който е подтикнал много инвеститори да купуват акции от ценните книжа, вече боклук, от въпросната Lehman Brothers, а това може основателно да се определи като истинска измама, довела до вреда по отношение на тях. От друга страна, много предприятия, които са извън опасност от фалит, неправомерно са получили ниска рейтингова оценка и са били принудени да плащат много високи лихвени проценти, за да имат достъп до кредита.
   С темповете на икономическата криза, все повече утежнявана от непрекъснатите декласации от страна на агенциите за рейтинг, между разпространението на немските, италианските, испанските и гръцките ценни книжа избухва истинска ежедневна битка на бюлетини за военни действия, в която се измерва финансовата стабилност на страните.
   Тази ситуация е тласнала Асоциация за защита на потребителите от банковите и финансови услуги да подаде жалба срещу Standart & Poor's в прокуратурата на гр. Трани, която започва разследване срещу добре познатата рейтингова агенция по обвинение за продължителна и задълбочена манипулация на пазара.
   В същото време на страните от южната част на Европа не им остава нищо друго, освен да очакват предстоящите решения на Трите сестри и на другите частни финансови институции, за да знаят как да посрещнат утрешния ден.

Финансовите инструменти, оценени с тройно ,,А" (с максимална оценка за кредитоспособност), от една шепа се превръщат в хиляди и хиляди (преди експлозията на финансовия балон). Изложих проблема, касаещ агенциите за кредитен рейтинг, пред Конгреса и Камарата на представителите, но и в двата слуя техните адвокати са цитирали Първата поправка, отстоявайки, че оценката ,ААА" е просто едно становище и инвеститорите не е трябвало да се основават само на нея.
- Франк Партной,
професор по право и финанси
в университет в Калифорния, Сан Диего 

Няма коментари:

Предоставено от Blogger.