Ads Top

Дупки в небето - Филм за HAARP

   HAARP -The High Frequency Active Auroral Research Program - Програма за изследване на йоносферата под ръководството на военно-въздушните сили на САЩ. Съоръжението ХААРП се намира в Аляска.
То се състой от 180 високочестотни антени. Тези антени излъчват заедно към йоносферата в общ лъч. Йоносферата се нагрява от този лъч и на свой ред отразява тази енергия към определена точка на Земното кълбо. Бернард Ицланд е бивш директор на HAARP. На негово име е патента от САЩ с номер - 4686605 издаден през 1987г. и озаглавен "Метод и апаратура за промяна на регион от земната атмосфера, йоносфера и магнитосфера."
   Този патент е в основата на строежа на ХААРП, в него се казва, че основен принос имат патентите на Никола Тесла за пренос на енергия от точка А до точка Б. Важно - в патента се препоръчва използването на големи облаци барий, чиято йонизация от слънчевата светлина трябва да увеличи електронната плътност на плазмената среда в атмосферата. Пaтента описва едно електромагнитно супер оръжие за безброй военни приложения- МОДИФИКАЦИЯ НА КЛИМАТА, КОНТРОЛ НАД СЪЗНАНИЕТО, ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ПРИРОДНИ КАТАКЛИЗМИ.

Няма коментари:

Предоставено от Blogger.