Ads Top

   Орденът на Амарант е братство в братство. За да стане член, човек трябва вече да е майстор франкмасон с добро положение в масонското братство. Други, които отговарят на изискванията, са жени в зряла възраст, непосредствени роднини на майстори масони, или на починали масони, които са имали добро положение в братството преди смъртта си.


 

   Според уебсайта на групата (www.amaranth.org):

Орденът на Амарант е социална, братска и благотворителна организация, която е отворена за мъже и жени, принадлежащи към масонството. Нашето учение възпитава в уроци за всекидневния живот, изграждането на характера, нравствеността и етиката. Членство в Ордена на Амарант е привилегия. То дава възможност не само да се служи на другите, но и за самоусъвършенстване, и носи дара на специалното братско приятелство между членовете. Добруването и подкрепата на нашите членове са от жизненоважно значение за братството и се смята за привилегия да помогнеш на друг член в нужда. Макар че вярата в съществуването на Висш разум е предпоставка за членство, организацията не е религиозна и сред членовете са представени множество вери. От 1972г. събраните средства за нашия благотворителен проект: Фондация Амарант за диабета, са насочени към изследователски стипендии, които ще подпомогнат откриването на лекарство срещу него. От нашите дарения, които се дават на Американската диабетична асоциация, не се правят никакви отчисления.

   За да стане член, човек трябва да попълни молба, да я подпишат двама настоящи членове на ордена, да плати нужната такса за молбата и да я предаде на местното управително тяло на Амарант, за да бъде разгледана. След подаването, молбата се разглежда от управителното тяло на следващото редовно заседание и се назначава Разследваща комисия. Те проверява характера на кандидата за членство и дали отговаря на изискванията.
   На практика комисията е инспектиращ орган. Членовете й се срещат с кандидатите и ги опознават. Проверява дали кандидатът има право да е член на масонския орден и отговаря на въпросите за Ордена. Разследващата комисия докладва резултатите си на управителното тяло на втората среща след получаването на молбата. Управителният съвет гласува молбата за членство. Ако кандидатът бъде избран, е информиран от секретаря на управителния съвет и се определя дата за инициацията. На нея новоприетият получава степен в Ордена на Амарант и става редовен член. Няма тормоз. Вместо това новоприетият  е учен на четирите основно добродетели на Ордена: Истина, Вяра, Мъдрост и Благотворителност.

   Тези уроци се изнасят в обстановка на кралски двор от времето на рицарството. След посвещаването новият член става активен в управителното тяло, като участва в дейностите му и влага усилия в големите благотворителни изяви на ордена.
   Официалното издание на Върховния съвет на Ордена на Амараннт, ООД се нарича Crown & Sword (Корона и меч). Излиза четири пъти годишно през февруари, май, август и ноември. Във всеки брой са включени статии за избраните висши ръководители, висшите членове на управителния съвет и Съвета на Амарант по диабета, както и представляващи интерес въпроси от Великия съвет и подчинените съвети под негова юрисдикция по целия свят. Всяка Велика кралска матрона или Кралска матрона на управително тяло под юрисдикцията на Върохвния съвет назначава Почетна дама или Почетен рицар в своята юрисдикция, за да се грижат за местния абонамент и да подготвят подходящите новинарски статии.

Няма коментари:

Предоставено от Blogger.