Ads Top

Тамплиерите са първите банкери на Запада

   Тамплиерите са първите заемодатели и съответно първите банкери в Западния свят. Съвременната парична система има дълга история; произходът й ни отвежда векове преди Христос. До създаването на паричната система хората живеят от разменната търговия - те заменят стока за стока или стоки срещу злато.


   С увеличаването на транспортните и търговските пътища и интернационализирането на
колониалната политика принудително се разширява и радиусът на търговията и стокообмена. Количествата на стоките нарастват и се превозват на по-далечни разстояния. Това води съответно и до увеличаване на печалбите. Натуралната системата обаче се оказва непрактична, защото изисква големи усилия да се транспортират разменни стоки на дълги разстояния. Освен това е твърде опасно да се носят големи количества златни и сребърни монети - постоянна цел на бандитски нападения.

 Най-сигурно за търговците е да не носят със себе си златни и сребърни монети, а като законни платежи средства да оставят на съответното място тяхната парична стойност. Възникват първите търговски каси, в които се съхраняват и охраняват богатството на търговците, докато те необезпокоявани обикалят и вършат делата си. Като доказателство търговците получават подпечатана и подписана квитанция, т.нар. ,,ценно писмо".


   При това развитие на нещата не след дълго пред банкерите се открива неочаквана възможност. С времето съхраняваният от тях капитал (златни и сребърни монети), гарантиран от ,,ценните писма", се натрупва. Те започват да заемат чуждо злато, което още от самото начало си е чиста измама, защото златото всъщност принадлежи на собственика си, т.е. то е чужда собственост.
   Не минава много време преди търговците да започнат да си разменят само квитанции. Все повече квитанции влизали в обращение, така че търговците можели да ги обменят във всеки град. На този принцип възникват и първите съвременни банки, които се издържат от даване и търгуване с квитанции, като в същото време трупат огромни печалби. Появяват се хартиените банкноти, а златото се превръща в паричен стандарт.

   Ето как от ,,ценните писма" възникват банките. Последствията обаче са доста по-всеобхватни, както пише и Армин Ризи:
Изведнъж всички стоки и услуги трябвало да се пресмятат в хартиени пари. Не минава много време и започват да се обменят само хартиени банкноти. Трябвало да се определят цени и заплати. Колко ,,пари" струва един топ коприна, едно прасе, един клафтер дърва, един ден работа? Всичко се дефинира с парична стойност. Работата и стоките, т.е. хората, стават зависими от парите, следователно и от тези, които правят възможен паричния поток: от банкерите. Междувременно банките отдавна вече са започнали да пускат квитанции, които нямат покритие. ,,Тук имаме на съхранение хиляда сандъка злато. Вече ги предоставихме в заем на кредитополучатели, но не във вид на злато, а като ценни книжа. Следователно ние отпуснахме хиляда сандъка злато и все още имаме хиляда сандъка със злато! Защо да не продължаваме с тази по същия начин?" Търговците и кредитополучателите са убедени в почтеността и дадената дума от банкерите до такава степен, че не се съмняват в покритието на банкнотите. Никой не може да го провери, защото златото навсякъде се обменя под формата на квитанции и не се използва във финансовите операции. Днес тази измама отдавна се е превърнала в закон. Само много малък процент от Хартиените пари трябва да има златно покритие. Всички държавни банки печатат пари и ги декларират чрез определена пазарна стойност. Днес по-голямата част от наличните парични стойности в обращение дори не са хартиени, а само имагинерна игра на компютърни числа, т.е. илюзия, която може да се спука като сапунен мехур по всяко време.

Няма коментари:

Предоставено от Blogger.