Ads Top

Алберт Пайк и Джузепе Мацини

   Още през 1797г. се появява книга със заглавие Proofs of a Conspiracy (,,Доказателства за заговор"). Неин автор е на деуг, а Джон Робинсън, професор по естествена философия в Единбургския университет. Освен това Робинсън е генерален секретар на видното ,,Кралско дружество" в града.
   ,,Великите интелектуалци" - и особено Адам Вайсхаупт - са достатъчно глупави, за да подтикнат Джон Робинсън да се присъедини към тях и да го приемат в редиците си. Изглежда Вайсхаупт и съзаклятниците имат простодушни  намерения, защото се надяват, че с привличането на важна личност като професор Робинсън ще успеят да ускорят разпространението на движението на илюминатите на острова. Но се получава ефектът на бумеранга, както го доказва споменатото по-горе произведение на професор Робинсън. Заплануваното от Вайсхаупт не се сбъдва, защото професорът не се поддава на твърдението, че намеренията на илюминатите са напълно почтени.

   Влизането му в Ордена на илюминатите и играта, която вероятно е играел още от самото начало, му осигуряват достъп до строго секретни документи.
   Всичко, което днес се знае за първите стъпки на Ордена на илюминатите, идва от произведението на Робинсън, както и от друга книга, написана година по-късно от отец Баруел (Memoirs - Illustrating the History of jacobinsim). Двамата автори не са знаели нищо един за друг. Въпреки това и двете произведения ни дават ясна представа за организацията и се позовават на оригинални документи на Ордена и сектата на илюминатите, както и на официалния доклад на Баварското правителство, публикуван през 1786г. след обстойно разследване.
 
   Сега идва ред да вдигнем завесата през 19-ти век.
   През този век се наблюдава много бързо разпространяване на заразата на тайните общества. Друга много по-съществена характеристика на периода е пресечната точка между движението на илюминатите и богатите, частни банки. Несъмнено изключително голямо значение има и монополизирането на финансовата власт от частни банкери, с което тези фамилии окончателно се домогват и до неограничена политическа власт - продължаваща до ден-днешен.
 
   През 1834г., т.е. около четири години след смъртта на Адам Вайсхаупт и инсценираното от него в края на земния му път ,,завръщане" в лоното на католическата църква, илюминатите избират за ръководител на световната революционна програма италианския революционер Джузепе Мацини. Той остава на поста до смъртта си през 1872г.
   По време на ръководството на Баварските илюминати Мацини поддържа връзка с Албърт Пайк ,,суверенен Велик майстор на Шотландския ритуал на масоните (33-та степен на посвещение) под южната юрисдикция на САЩ и по-късно създадел на ,,Ку-Клукс-Клан".
   Мацини назначава Пайк за ръководител на операциите на Баварските илюминати в Съединените щати. Мацини и Пайк се допълват много успешно. Пайк поема теософските аспекти на техните операции, а Мацини има думата за политическата част. Когато масонските ложи на Великия Ориент си спечелват лоша слава заради революционната дейност на Мацини в Европа, Пайк съставя гениален план. В писмо от 22 януари 1870г. Мацини пише на Пайк следното:
Ние трябва да позволим на всички съюзи да продължат да съществуват както досега със своите системи, централни организации и различните видове кореспонденция между висшите степени на същия ритуал, в настоящите им организационни форми. Но трябва да създадем и един супер ритуал, който да остане неизвестен и в който по наш избор ще каним масони от висите степени. Заради събратята ни, тези мъже трябва да се подчиняват на най-строго пазене на тайна. С помощта на най-висшия ритуал ще управляваме цялото масонство; той ще се превърне в международна централа, която ще е толкова могъща, тъкмо защото ръководството й ще бъде неизвестно.

   В това писмо Мацини говори за най-висш ритуал, за супер ритуал. Въпросният супер ритуал всъщност не е нищо друго освен намерението за дългосрочно контролиране на цялото масонство и преди всичко управляване на висшите степени на ложата от високопоставен ритуал.

Няма коментари:

Предоставено от Blogger.