Ads Top

   Олтарците на Северна Америка, половин милион на брой, имат клонове в САЩ, Мексико, Канада и Панама. Известни са с носенето на фесове. Благотворителна организация са и финансират Болниците на олтарците за деца - мрежа от 22 болници, които осигуряват безплатни ортопедични грижи и лекуват изгаряния на деца под 18-годишна възраст.


   Известни са като спонсор на Източно-западните олтарски игри - колежански футболен турнир, провеждан всеки януари. Водачът им се нарича Имперски потентат.
 
   Според уебсайта на олтарците:
Историята на Благородниците от мистичния олтар датира още от дните на средновековието и ранния християнски период. Бреговете на Средиземно море раждат този орден и го насърчават в продължение на хиляда и триста години. Там той просперира както и в миналото, но днес служи до голяма степен на различна цел. Първоначално той е бил използван за пропагандиране на мюсюлманската вяра и за подпомагане на налагането на закона, въздаването на правосъдие, където обичайните средства са били твърде бавни или твърде несигурни. Днешният орден - Орденът, който познаваме в тази страна (САЩ) - практикува добродетелите на Благотворителността и Братската любов. Вече не е мюсюлмански, нито пък все още християнски, той е изграден върху по-широка плоскост и приема всички хора, ако вярват в Божеството й притежават характер, който ще отговори на строгите изисквания за членство. Съвременният Орден на благородниците на мистичния олтар настоява за най-висши масонски добродетели, гарантирайки, че единствено мъже с безукорен характер могат да прекрачат дверите му.

   Орденът, твърдят те, е основан в Мека през 644г. и през следващото хилядолетие се разпространява из цяла Северна Америка. Орденът пресича Средиземно море през 1698г., когато си поправи път в Италия, Към XVIII век е вече в Англия, а първите олтарци се организират в САЩ през 1872г. Първият американски член на ордена е Уилям Дж. Флорънс, известен комик. Той е посветен във Франция и получава обучение в Египет, преди да въведе Ордена в Новия свят.
   Само на масони от най-висок ранг е позволено да стават членове на Ордена. Трябва да си или масон трета степен в Шотландския ритуал, или рицар тамплиер с добра репутация. Олтарците наричат членовете Благородници, а уставът гласи, че всеки Благородник трябва да е ,,боящ се от Бога човек". Членовете трябва да водят праведен живот, защото свободата от пороци е необходима в битката срещу техните врагове: атеизъм, нетолерантност, фанатизъм и невъздържаност.
   Орденът твърди, че има много членове в Ориента и се гордее с факта, че олтарци са ставали евреи, християни и мюсюлмани, тъй като всички тези религии почитат един и същ Бог. Свързването с масоните става едва след като олтарците се организират за пръв път в Америка. Това е процес на пресяване, тъй като за масоните се е смятало, че са сред най-добрите мъже в Северна Америка.

   В началото на ХХв. има масони, които не одобряват олтарците. Според литературата на ордена:
 Много висши личности в масонството се противопоставят на Ордена на благородниците от мистичния олтар, страхувайки се, че той ще е вреден за масонството, към което не може да се прибавя или да се изважда нищо. В течение на времето обаче те виждат, че Орденът няма нищо общо с масонството освен изключителната похвала към Древния и приетия орден, след като приема единствено неговите най-почитани членове. Накрая обаче те трябва да признаят, че Орденът на мистичния олтар е паметник на масонството.

   Според историка на олтарците Франк Бътлър:
По характер на Ордена на мистичния олтар може да се казва, че е широка плоскост от религия и налагане на законите, независимо дали са базира на Корана, Книгите на Мойсей или евангелията на християнските апостоли. Орденът на мистичния олтар е основан, когато Халиф-Алек, първи братовчед и зет на самия пророк Мохамед, стига до идеята за по-висш съд. Строго арабски по състав, този съд трябвало да въздава справедливост на нарушилите закона, там където обикновеният процес не би достигнал - да разчупва корумпирано влияние, да формира уважение и подкрепа на закона, да е инквизиция, а ако желаете, и основател на неписани закони.

   Бетлър пише по на-нататък:
Две характеристики преобладават в поддържането на олтарството: първо, вяра в Бога, защото на масоните може да се има доверие, че поддържат вярата... Второ, вяра в събратята, защото собствената вяра в събратята трябва да издържа - винаги когато е възможно - на добър съвет, да изличава грешките и да подпомага реформирането, защото човек е лош масон, ако не успее да предложи приятелски укор, когато е необходимо, със същото възхищение, което изпитва, когато дава похвала и одобрение.

   Един от най-важните храмове на олтарците е известен като ,,Храма в Дамаск" - препратка към куполовидния храм в Дамаск, Сирия, за който се твърди, че помещава главата на Йоан Кръстител.

Няма коментари:

Предоставено от Blogger.