Ads Top

Възходът на тамплиерите

   Това, което се случва впоследствие, няма аналог в историята. Имам предвид светкавичния възход и също толкова бързия и стръмен упадък на могъщия орден.

   След като през 1128г. тамплиерите официално получават правото за собствена конституция, влиянието и материалните им владения започват стремително да нарастват. Изведнъж те са подкрепени от много влиятелни земевладелци.
От целия католически свят към тях се стичат пари и имоти. Когато две години след заминаването си Юг дьо Пайен и Андре дьо Монбар отново се завръщат в Ерусалим, притежавали не само папската благословия (за конституция), но и невероятно много пари, ценни предмети, поземлена собственост. Те водели със себе си си освен това и първата група от над сто благородници-новобранци. През 1130г. орденът вече притежава земи във Франция, Англия, Фландрия, Испания, Португалия и Шотландия.
   Шотландия има особено значение по времето на ,,тамплиерското управление". Съпругът на Юг дьо Пайен, Катерина дьо Сен Клер, е шотландска аристократка. Както е известно се стига до учредяване на първия филиал на тамплиерите в Шотландия. След краха и разпускането на ордена не секват спекулациите, че тамплиерите преминават в нелегалност и орденът съществува и до днес. В резултат на това се стига до сливане с други ложи, като например с масоните. В резултат на принудителното разпускане тамплиерите се разпръсват в различни страни, като например Шотландия. Португалия и в Северна Америка - както се предполага. Ето защо по всяка вероятност в много по-късни масонски организации се появяват наименования като ,,Шотландски орден"  или ,,Шотландски ритуал".

   Трябва да отбележим, че само за няколко десетилетия тамплиерите се превръщат в най-силната и най-богата организация на Европа. Манастирите и командориите на тайнствената организация никнат като гъби в резултат от съвместната дейност на Тамплиерския и Цистерцианския орден.
   Двата ордена, Тамплиерския и Цистерцианския, се представят пред външния свят като католически организации, но в тесен кръг изповядват различни убеждения и поддържат други връзки. Между двете организации има интересни прилики. Цистерцианският орден също е римокатолически монашески орден, чиито членове са наричани ,,Бели монаси". За официална година на учредяването се приема 1098-а, т.е. много преди появата на тамплиерите.

   При цистерцианците също се наблюдава подобен бърз и силен възход, както при тамплиерите. През първите сто години в Европа са изградени 525 манастира - впечатляващ брой и същевременно символ на влияние и богатство. През 1300г. числото нараства на 694.
   По време на възхода - доколкото днес може точно да се определи от историческа гледна точка - между 1153 и 1170г. Велик майстор на ордена е Бертран дьо Бланшфор, което е странно. Той произхожда от южнофренска династия на катари. При положение, че официално тамплиерите са смятани за католици, това обстоятелство наистина е много особено - катар да стане главнокомандващ на католически орден е все едно католик да стане равин на евреите! След дългогодишни офанзиви, четирийсет години по-късно, катарите почти изцяло са избити от християнската папска армия.

Няма коментари:

Предоставено от Blogger.