Ads Top

Тайни съюзи от хилядолетия

   Особено през последните двеста и петдесет години различни тайни общества проникват целенасочено, за да изградят в световен мащаб почти невидима мрежа от банки, застрахователни дружества, хиляди различни групи и фондации, международни фирми, промишлени концерни и държавни органи, чиито водещи кадри са членове на тайните общества - действителните управляващи и господари на света както те си мислят.
   Целта им може да се формулира само с няколко думи: манипулация, управление и поробване на масите, радикално унищожаване на човечеството и централно (Едно) световно управление.

   Предварително трябва да отбележим, че има три понятия, които непрекъснато ще срещаме във връзка с тази тема: Световна конспирация, Нов световен ред и Единно световно управление.
   По-долу ще използвам предимно понятията Единно световно управление и Нов световен ред.
   В тази връзка неминуемо ще разгледаме въпроса, по какво изобщо се различават елитарните стратези на съвремието - например илюминатите (,,просветлените"), които се стремят към централно световно управление под тяхна власт - от могъщите стратези на големите религиозни общности от миналите векове и хилядолетия. В най-широк смисъл всяка идеология винаги се подчинява на висши религиозни, духовни или спиритуални идеи. Претенциите са абсолютното (ще се спрем по-подробно на темата) на Авраамовите религии стоят в днешно време, както и в миналото, в основата на почти всички политически конфликти на планетата ни! От хилядолетия те преследват една-единствената цел - да превърнат претенцията си за абсолютност в световно господство. Днес като че ли сме изправени пред кулминацията на този последен, решаващ сблъсък - която всъщност бележи най-ниската му точка. Истинската заплаха за нашето време в общи линии е свързана с реакционните, догматични идеологии на великите религии и с техните идеи за абсолютност, т.е. че могат да освободят света само поробвайки човечеството.

   Нали създаването на централно световно управление, се основава в крайна сметка също на определени идеологии и не може да се тълкува като нещо по-второстепенно от ,,религиозна идея"! В такъв случай какво се е променило? Очевидно само идеологията (,,религиозната идея"), средствата, а с това и властта, която различни елитарни организации в света прилагат, за да наложат крайната си цел - централно световно управление под тяхно господство. Едва ли има съмнения, коя могъща индустриална държава управлява проекта!
   Легитимно ли е преследването на подобна цел? Независимо, че легитимността винаги се определя от властта: ,,Правото е на страната на силните..." - с което се приемат и всички средства за постигането на крайната цел. Подтиснатите (угнетените) винаги обвиняват господарите си. В глобалната битка за световно господство винаги има най-малко две конкурентни сили, също както на бойното поле един срещу друг застават два противника. Но лошият неизменно е другият, идеологията на другия е неправилната и т.н. - важно е да се разбере, на коя страна е застанал човек.

   Световните религии правили ли са нещо друго освен през вековете? Запазването и увеличаването на тълпите вярващи, съответно съхраняване на идеологията им (,,религизната идея"), с цел теократическо господство, се е основало на същите силови структури, които и до днес съществуват в различните тайни общества: манипулация, подтисничество, експлоатация и оглупяване на народа. Какво се е променило?
   Нима безумието, омразата и религиозният фанатизъм, който върви ръка за ръка с безгранично невежество, не са в наше време заплаха за целия свят?
   Цялата неправда и тайните задкулисни игри, които се разиграват сега на планетата Земя, стават логични и разбираеми само от по-висша и каузална гледна точка. Как иначе например може да се обясни пророческото познание на египтяните, шумерите и много други древни цивилизации за нашето съвремие? Ние живеем без съмнение в най-мрачната (най-ниската точка) от всички епохи, наричана в индуизма Кали-юга, за която още преди хилядолетия се предвещава, че е цикличната най-ниска точка в човешката история.

   Мрежата на различните тайни общества все повече се разклонява през векове. Ако от днес, началото на 21. век, се върнем назад до началото на християнското летоброене, т.е. до т. нар. ,,час нула", ще се натъкнем при своето пътешествие във времето на стотици тайни съюзи и такива, които се приемат за съзаклятия, но изчезват от полезрениети по-бързо, отколкото им се искат.
   Някои тайни съюзи се появяват в определен момент в публичното пространство и отново изчезват след известно време или се стига до разпадането и сливането им с други организации.
   Политиката и масонството винаги са били свързани помежду си! Мислите ли, че в момента нещата са различни?
 
   Днешното информационно и медийно общество, което както знаем, е в ръцете на няколко могъщи медийни величия, владее бизнеса и ни поднася света на малък сребърен поднос. Това означава, че който днес е онлайн може да излъчва и приема неимоверно голямо количество информация, и то за кратко време. Опияняващото усещане обаче мами и се натъкваме на уловката: ние не знаем, кое е вярно или невярно! Информаторите и пропагандаторите, които моделират общественото мнение са наясно, но самите те в по-голямата си част са само изпълнители и не забелязват тънките нишки, на които всички заедно висят като марионетки.
   Стремителното развитие на техниката през последните десетилетия даде на малък брой богати и могъщи личности и групи на нашата планета Земя множество предимно невидими възможности за по-добро управление и манипулиране на хората от когато и да било в човешката история през последните хилядолетия. Никога досега в историята човек не е бил управляван по-целенасочено и по-успешно, отколкото в днешния съвременен свят - сега човекът е ,,роб" повече от всякога!

   Корените на тайните общества и религиозни групировки са назад в хилядолетията. Няма съмнение, че следите могат да се проследят до Древен Египет, по-точно казано, те ни отвеждат в свещения и най-голям духовен център на античността - Хелиопол, както и към древната и високо развита шумерска цивилизация, в земите между реките Тигър и Ефрат - Месопотамия.
   Някогашният духовен център Хелиопол се е простирал на площ от около 900 000 квадратни метра и е бил заграден с огромен зид. Точната година на построяването му не е окончателно изяснена, но корените му могат да се проследят назад поне до III династия (2700 г. до 2575г. пр. Хр.). Хелиопол е смятан за най-забележителния университет в света. Горе-долу по времето на Новото египетско царство (XIX династия) там действат около тринайсет хиляди жреци. Около двеста години преди това не някой друг, а Моисей е посветен в Хелиопол ,,в цялата мъдрост на Египет".
   Не само следите на Моисей водят към Древен Египет.  Със страната на Нил, фараоните и духовният център Хелиопол са свързани далеч по-силно и дълбоко, отколкото смята днес християнството и признава духовенството, патриархът на християнството Авраам, Йосиф, Давид и Соломон, като с тях назоваваме само някой от  главните действащи лица в Стария завет. Истината отдавна се знае - но, нека засега спрем до тук!
   Хелиопол е най-известният център на знания в античният свят. Само като си помисли човек, каква съкровищница от знания е Александрийската библиотека и колко трагични са последиците от унищожението й за идните поколения, равносилни на дълбоко пропадане във всяко отношение. Падението на културно, социално, религиозно и научно равнище междувременно намира израз в различни крайности, като например безбройните кръстоносни походи ,,в името на Господне"! Днес се питаме, на кой бог са се молели навремето ,,духовните" и отвърнати от Бога масови убийци? По-нататъшните исторически събития са стръмно спускане към дъното. Падането завършва някъде в дълбокото блато на Средновековието, чума, войни, ,,светата" Инквизиция и Птолемеевата представа за света господстват над Европа.

   Нека накратко се върнем към мистериозните школи от древността: те са центровете на тайните и окултни науки. Върховните им жреци са посветени във висша степен духовници, които предават своето знание смирено, скромно и с мъдра прозорливост.
   Духовенството било компетентно по всички житейски въпроси. Ни само духовната и мистична сила, но и политическата власт е съществено повлияна от него и се олицетворявала от фараона. Религия и държава били едно неделимо цяло.
   Единството на религиозно и държавно управление, което от край време отговаря на традицията, се наблюдава и днес все още в много страни от Изтока. Както в случая с ранната висша цивилизация в земите на Месопотамия и най-ранната шумерска цивилизация, мистичното и окултното познание на египтяните се появява на практика без видими и неоткрити до днес стадии на преход, които трябвало да продължават векове, дори хилядолетия. И отново си задаваме въпрос, как висшите познания по музика, математика, астрономия, астрология (астрономия и астрология първоначално са били една наука) и архитектура са могли да достигнат своето съвършенство. Тук е моментът, скептично настроените и природоизпитателите да осъзнаят, че в някои области египетските учени са били по-напред от днешните и са притежавали познания, които според съвременното схващане за наука трябвало до голяма степен да бъдат открити едва хилядолетия по-късно. Препоръчвам на скептиците да обърнат внимание на астрономическите и математическите данни на Голямата пирамида в Гиза и на феномена на прецесията.

   В това отношение специална роля играе знанието за прецесията - и по онова време и сега - разликата е, че днешните ученици и археолози, най-честно поради незнание, не включват този научен аспект в опитите си да получат обяснение за широкия спектър от знания на ,,Древните". В наши дни голямо значение имат най-вече религиозните принципи, независимо дали учените се ръководят от християнски, мюсюлмански или други религиозно мотиви. Това показват и професорите Джорджо де Сантиляна и Херта фон Дехенд в необикновеното си произведение ,,Мелницата на Хамлет". Двамата учени излагат в забележителния си труд множество митични и иконографски факти, за да докажат, че феноменът на прецесията съществува. След дългогодишната изследователска дейност Сантиляна установява големия дефицит на знания на съвременните учени в тази област:
Съвременни археолози демонстрираха допотопно незнание в областта на астрономията, некомпетентност, която стигна толкова далеч, че някои от тях дори не знаеха, че феноменът на прецесията изобщо съществува

   Днес ни делят повече от две хилядолетия от древните гърци и римляните! Когато обаче Платон например, който казва:
гърците и римляните стъпват на световната сцена, прахът от вековете и хилядолетията вече покрива останките на египетската високоразвита цивилизация и е прозряно от велики исторически личности, като
Ние, гърците в действителност сме деца в сравнение с този народ, чиито предания са десеторно по-стари (отколкото нашите). И докато в страната ни нищо не се съхранява за дълго като скъп спомен от миналото. Египет е записал и съхранил за вечни времена мъдростта на древността. Стените на неговите храмове са покрити с надписи, а жреците постоянно имат пред очите си това божество наследство. Всяко поколение предава на следващото непроменени свещените неща, като песни, танци, ритми, ритуали, музика, живопис, които са от незапомнени времена, когато боговете още управлявали на земята в началото на всеки държавен строй. 

   Подобно изказване прави и римският философ Луций Апулей през II в. сл. Хр:
О, Египет, Египет! От твоята мъдрост ще останат само легенди, които за идните поколения ще са само фантазия.

   В края на египетския период започва важна промяна: нарушава се равновесието във властовите отношения между владетеля, т.е. представителя на народа и духовенството, което набира мощ.
   Промяната се изразява по-скоро в разделение, разцепление в държавната власт, от една страна, и властта на жреците, от друга страна, които вече упражняват влиянието си върху народа от два отделни лагери. В резултат се стига до там, че духовенството заедно със своето мистично и окултно знание все повече минава в ,,нелегалност", защото стремежът за власт на политическите господари води след векове дори до преследвания убийства.
   През първите столетия този аспект се изтъква настойчиво от църквата и тя има основание. Световни и църковни властимащи се опитват с всички средства да унищожат различни окултни учения, които възникват в младата християнска религия и успоредно с нея.

   Гностицизмът е потъпкан. Император Константин (след 325г.) забранява всякакви мистериозни служби, култа към Митра, Бакхус, Серапис и Кабирите. Той  пресича и разпространяването на гностицизма (отново ще се върнем на този въпрос по-късно). Неговите приемници Валентин (372г.), Теодосий (381г.) и Теодосий II (450г.) подновяват тези забрани. Християнската общност умишлено налага огромна власт: особено евреите и техните значително по-стари традиции заслужават недоверието й. Катарите са унищожените, както и мюсюлманите при различните кръстоносни походи - в името на Господне. Принципно не съществувала възможност за отклоняване от легалното учение. Църквата със сила пресича разпространението на теории, които не отговарят на представите на времето, и те не намират приложение - поне не официално.
 
   Политическият натиск срещу ,,забранените" секти и тайните общества предизвиква навсякъде в Европа потулването им в нелегалност. Този аспект преминава като невидима нишка в историята през следващите векове. Най-добрият пример несъмнено е по-късната съдба на Ордена на тамплиерите, който след светкавичния си възход, свързан с несметно богатство, е забранен и почти унищожен от римокатолическата църква.

   Ако разгледаме банкнотата от един долар на Съединените щати, много бързо ще си изясним, как древното знание се е пренасяло през вековете и хилядолетията само по тайни пътища и начини. Основните символи на банкнотата са пирамида, състояща се от тринадесет нива и морски орел - тайнствената мистериозна птица на най-голямото духовно средище в античността - Хелиопол. Скритото познание, свързано със свещените обелиски, също никога през вековете не е загубвало значението си за тайните общества - мистичната и окултна основа е съхранена. И така до ден-днешен, защото дали в сърцето на Ватикана, пред базиликата ,,Свети Петър", пред City в Лондон, в другата значима централа на властта, Ню Йорк или например в Белия дом във Вашингтон - навсякъде старите обелиски (някои са нови) символизират властта на съответните световни господари! Случайно ли е?
 

 

Няма коментари:

Предоставено от Blogger.