Ads Top

Параклисът в Рослин

   Този параклис е представен в бестселъра на Дан Браун ,,Шифърът на Леонардо". Някои вярват, че корените на франкмасонството като тайно общество датират от средата на XV век с построяването на Параклиса Рослин близо до Единбург, Шотландия. Съществуват много легенти за Параклиса Рослин и тайните, за които се твърди, че той крие.

   Според The Sward and the Grail (,,Мечът и граалът") на Андрю Синклер най-прочутата легенда е за колона в източният край на параклиса, наречена ,,Колоната на чирака".
   Синклер пише:
Разказ за тази забележителна история е публикуван през 1774г, и говори за традиция, която е господствала в семейството от Рослин от баща на син, освен това, че модел на тази красива колона бил изпратен в Рим или някъде в чужбина; когато ги видял, майсторът зидар изобщо не се съгласил да работи върху колоната, докато не отиде до Рим или някъде другаде, за да изследва много внимателно колоната, по която бил направен моделът. В отсъствието ми - каквато и да е причината за това - един чирак завършил колоната, която се издига днес и при връщането си този майстор видял колоната толкова добре изпипана и завършена, че попитал кой я е направил и изпълнен със завист, убил чирака. Над западната врата на параклиса има издялана глава на млад мъж с дълбока отворена рана на дясното слепоочие. Твърди се, че това е главата на убия чирак. Срещу него е главата на мъж с брата - майсторът, който го убил. Вдясно е другата глава - на жена, наречена ,,Овдовялата майката". Така става ясно, че неназованият изключително развит младеж е - ако използваме фраза, позната на всички масони - ,,Син на вдовицата".

   Параклисът е построен от Уилям Сен-Клер, който не само има връзка с първоначалния Орден на тамплиерите, но става и първият велик майстор на шотландското франкмасонство. Параклисът е в село Рослин (което се изпива по друг начин - Roslin), състоящо се от една улица с магазини и няколко къщи в другия край. Селото е построено на края на гориста клисура, наречена Вели оф Норт Еск. На седем мили от селото е Храмът, известен преди като Тамплиерския храм в Балантродок.
   Според The Temple and the Lodge (,,Храмът и ложата") от Майкъкл Бейджънт и Ричард Лий ,,Вели оф Норт Еск" е мистериозно, видимо обитавано от духове място. Издялана в голяма, покрита с мъх скала, езическа глава гледа втренчено минувачите. По-надолу по потока, в пещера зад водопад, има нещо, което изглежда друга огромна глава с очи като пещери, може би засегнати от ерозията на времето, а може би естествен продукт на стихиите. Пътеката, водеща през долината, е пресечена от многобройни разрушени каменни сгради и преминава покрай скала, украсена с каменни прозорци. Зад този прозорец е истински лабиринт от тунели, достатъчни да скрият голям брой хора и достъпни само през таен вход: човек трябва да бъде спуснат в един кладенец. Според легендата Робърт Брус открива убежище тук по време на една от многобройните кризи, които съпътстват кампаниите му. Издаващ се над самия край на клисурата се намира зловеща, странна сграда - Параклисът Рослин. Първото впечатление е, че тя като чели е миниатюрна катедрала. Не че е особено малък, но е толкова претрупан, толкова препълнен с готически дърворезби и пищни и сложни украшения, че създава впечатление за откъсната част от нещо по-голямо, например Фрагмент от Шартр, пренесен на върха на шотландския хълм. Параклисът създава чувството за ампутирана сочност, сякаш строителите - след като са хвърлили най-изумителните си умения и скъпи материали в строежа - просто изведнъж са спрели. В действителност точно така е станало. Свършили парите. Параклисът Рослин  първоначално е трябвало да бъде нещо много по-голямо, ,,Дамският параклис" от огромна църква, катедрала в пълен размер по френския мащаби. При отсъствието на средства проектът така ине е довършен. От съществуващата западна стена стърчат масивни каменни блокове, чакащи другите, които никога не пристигнат.
    Построяването на параклиса отнема 40 години. Основите са поставени през 1446г., а работата започва четири години по-късно. Завършен е през 80-те години на XV век от сина на сър Уилям Сен-Клен, Оливър Синклер.
   Според Кристофър Найт и Робърт Ломас в The Hiram Key: Pharaohs, Freemasons nad the Discovery of the Secret (,,Ключът на Хирам: фараони, франкмасони и откриването на тайните свитъци на Исус") Самият Уилям Сен-Клер замисля цялата постройка от зараждането й до смъртта му през 1484г., само две години преди завършването й. Нещо повече: той лично наглежда всеки дребен детайл в работата... Уилям Сен-Клер е довел някои от най-добрите зидари от Европа в Шотландия за този огромен проект, построявайки селото Рослин, за да ги подслони. Отвън Рослин е каменно изображение на Небесния Йерусалим, както е представен в екземпляра на Ламбърт, с кули и огромен централен покрив като арка. Във вътрешността на светилището Рослин планът е тамплиерски символизъм. В североизточния ъгъл откриваме, че част от стената е украсена с кулите на Небесния Йерусалим, допълнени с масонски компаси, представени точно така, както са изобразени в свитъка на Ламбърт. Когато погледнем право нагоре от галерията на органа, можем да видим, че извитият покрив има непрекъсната поредица от ключове по цялата си дължина, точно както една от степените на Кралската арка описва като открити в руините на Храма на Ирод.


Няма коментари:

Предоставено от Blogger.