Ads Top

Древните мистични учения

   Под термините ,,мистерии" и ,,мистични учения" се разбират тайни религиозни общества в древния свят, смятани от някои за предшественици на братства като масонското.
   Религията на древните египтяни е богата на ритуали и от нея са се развили множество тайни посветителни церемонии. Според някои историци първите тайни светски общества водят корените си от египетски религиозни култове. ,,Братството на Имхотеп" например е тайно общество, чиито членове почитат египетския поет, астроном, лекар и строител не като бог, а като човек. Култът към неговите способности на строител кара някои изследователи на езотериката да търсят аналогии между Братството на Имхотеп и масоните.

   Тайните общества в Елада са се развили от мистични религии като Елевзинските мистерии. Те са свързани с мита за Деметра, богинята на зърното и плодородието в гръцката митология. В Елевзин, град близо до Атина, се извършвали тайни ритуали и церемонии, които ,,свързвали" участниците в мистериите с древните божества.

   Тайните религии били извънредно популярни в Древния Рим. Съществували стотици култове към божества като Митра, Изида и Бакх. В някои като култа към Митра дори имало различни степени, през които преминавал кандидатът, подобно на системата на съвременното масонство.
   Дълга литературна традиция проследява масонството до тези тайни религии и общества - от издадения през XVIIв. роман ,,Сет" на френския писател Жан Терасон до ,,Тайните учения" на Манли П. Хол в началото на ХХв. Такива съчинения обаче неизбежно се основават на интригуващи аналогии между масонството и древните общества, а не на действителни исторически връзки.
   В главата на ,,Масонството и Древните тайни"  на издадената през 1898г. книга ,,История на масонството" прочутият през XIXв. изследовател на братството Албърт Маки стига до заключението, че тези аналогии се обясняват най-добре с човешката склонност към скриване на духовната истина:
Мистериите и масонството са тайни общества не непременно защото едните са произлезли от другите, а защото са човешки организации и споделят човешката склонност да крият сакралното от нечестивите очи и уши на непосветените. Така може да се обясни аналогията между двете организации, която се основава на тяхната потайност и езотеричен стил на посвещаване.

Няма коментари:

Предоставено от Blogger.