Ads Top

Големият печат на Съединените щати

   Редовните читатели на Дан Браун познават Големият печат, тъй като Робърт Лангдън обяснява неговата символика на Витория Ветра в ,,Шестото клеймо". Той й казва, че интересът му към илюминатите се запалил, когато забелязал символиката на еднодоларовата банкнота.
 
 
   Професорът също споменава, че окото в пирамидата се нарича ,,тринакрия", и посочва, че този символ, познат от масонски ложи по целия свят, означава способността на илюминатите да наблюдават всичко.

   Лангдън определено не е първият, който открива таен смисъл в символите на Големия печат. Всъщност те трескаво се ,,анализират" десетилетия наред и въз основа на тях американското правителство е обвинявано в какво ли не - от внедряване на масони до сатанизъм.


   
На лицето на Големия печат е изобразен орел с маслинова клонка в ноктите на единия крак и наръч стрели в ноктите на другия. Над главата му има тринадесет звезди, подредени в шестоъгълник - символ на съюза на първите тринадесет колонии, основали Съединените щати. Това навежда някои любители на конспиративни теории на антисемитската идея, че звездите образуват Давидовата звезда и че това е доказателство за еврейски заговор в правителството на САЩ. Орелът държи в клюна си флаг с надписа ,,E pluribus unum", който означава ,,От многото - един".

   Този латински девиз също се явява във фреската ,,Апотеозът на Вашингтон" от Константино Брумиди, за която се говори в ,,Изгубеният символ". Докато наблюдавала творбата в последната глава от романа, Лангдън вижда в израза интересно отражение на идеята, че божеството възниква от умовете на всички хора.
   На реверса на Големия печат откриваме пирамидата, която според Лангдън е вдъхновена от Масонската пирамида във Вашингтон. Подобно на онази, на която професорът се натъква в Капитолия, тя няма пирамидион. В глава 39 на ,,Изгубеният символ" той предполага, че символът на недовършената пирамида се явява върху Големия печат, за да напомня, че Съединените щати още не са постигнали своя потенциал и остана работа за вършене. Въпреки че това определено се вписва точно в темата на романа за божествения потенциал на човека, не бива да забравяме, че Голямата пирамида в Гиза, която сигурно е прототип на образа, също е без пирамидион. В основата на пирамидата с римски цифри е написана годината 1776. Тя очевидно се отнася за датата на Декларацията за независимостта, макар това да не пречи на някои любители на конспиративни теории да твърдят, че всъщност е годината, през която Адам Вайсхаупт основава Ордена на баварските илюминати.


   Над пирамидата е изобразено око, вписано в триъгълник, така нареченото ,,всевиждащо око". То понякога се интерпретира като доказателство, че сред масоните са се внедрили илюминати, както посочва в ,,Шестото клеймо" Робърт Лангдън. В съответствие с по-широките теми в новия роман обаче сега професорът дава много по-общо тълкувание. Той предполага, че всевиждащото око произлиза от циркумпункта, символ, свързан с Древните тайни.

   Печатът носи два латински девиза. Над пирамидата и окото е написано ,,Annuit coeptis", което се превежда като ,,Той благоприятства начинанията", с други думи, Бог помага на американската кауза. Под пирамидата е девизът ,,Novus ordo seclorum", най-общо превеждан ,,Новият ред на вековете" и възвестяващ новата американска ера. За мнозина любители на конспиративни теории обаче, а всъщност и за Робърт Лангдън в ,,Шестото клеймо", думата ,,seclorum" трябва да се чете ,,seculorum" и не означава ,,на вековете", а ,,светски", ,,нерелигиозен". 
   Твърди се, че този нов ,,прочит" противоречи на първия девиз и издава истинските възгледи на отците основатели. Някои още повече се отдалечават от буквалния превод и смятат, че изразът означава ,,нов световен ред", крайната цел на илюминатите.

   В ,,Изгубеният Символ" се споменават още две теории, свързани с Големия печат. В глава 35 Лангдън забелязва, че под Капитолия има тринадесет складови помещения, и си спомня теорията за постоянното повторение на числото 13 върху печата. Пирамидата на реверса има тринадесет реда блокове и в израза ,,Annuit coeptis" има тринадесет букви. Същото се отнася за израза ,,E pluribus unum" на аверса. Тринадесет са и звездите над орела, листата на маслиновата клонка, стрелите и райетата на щита.
   Някои любители на конспиративните теории свързват това повтарящо се число с тринайсетте степени на тамплиерското посвещаване като признак, че в американското правителство са се внедрили рицари тамплиери, представящи се за масони. Други го асоциират с броя на вещиците от едно сборище и това според тях предполага сатанистките наклонности на отците основатели. Трети логично си спомнят, че всъщност Съединените щати са основани от обединяването на тринайсет колонии.

   В глава 75 на ,,Изгубения Символ" Катрин Соломон използва друга прочута теория за Големия печат, за да заблуди преследвачите им. Тя налага Соломоновия върху Големия печат, така че всевиждащото око да съвпадне с върха на звездата. Така изпъкват буквите A и S от ,,Annuit coeptis" и N, O и M от ,,Novus ordo seclorum", които образуват анаграма на думата ,,масон". Лангдън и Соломон се преструват, че това ги насочва към Националния масонски мемориал на Джодж Вашингтон в Алесакндария, щата Вирджиния, докато всъщност се отправят към Вашингтонската национална катедрала.

   Истинската история на печата е доста банална в сравнение с конспиративните теории. Подготовката на проекта ръководи секретарят на Конгреса Чарлз Томсън през 1782г. Преди това Конгресът назначава три комисии, които да изработят проект, но нито един не го удовлетворява - удивително отсъствие на единодушие за съзаклятие, стремящо се към световно господство. Томсън използва елементи и от трите проекта и успява да получи одобрение за своя. За съжаление на любителите на конспиративни теории, няма никакви доказателства Томсън да е масон, камо ли илюминат, заговорничещ за налагане на Нов световен ред.
   Той замисля пирамидата като символ на силата и стабилността на новата държава и е напълно понятно да избереш нещо, оцеляло от древния свят, за да декларираш, че ще просъществуващ дълго. Окото на провидението и девизът ,,Той благоприятства начинанията" са свързани с убеждението, че Бог е помогнал на Съединените щати във Войната за независимост.
 
   Но даже да приемем, че Големият печат не е създаден като знак за внедряване на масони, пак може да се твърди, че решението за поставянето му върху еднодоларовата банкнота е тъкмо такова доказателство. Големият печат за пръв се появява върху гърба на банкнотата от един долар през 1935г. Идеята се приписва от Хенри А. Уолис, министър на земеделието в кабинета на Франклин Д. Рузвелт.
   Явно го привлича девизът ,,Новият ред на вековете", който свързва Новия курс на Рузвелт. Но както отбелязват няколко души, включително Робърт Лангдън в ,,Шестото Клеймо", Уолис и Рузвелт са масони по време, когато Окото на провидението се налага като масонски символ. Друг въпрос е дали ще приемете това за доказателство, че двамата са илюминати.
   Анализът на фактите около Големия печат може да не доведе до откриване на много аргументи в полза на свързаните с него фантастични теории. Но не е изненадващо, че печатът продължава да интригува Дан Браун - той обича да разкрива скритата символика на образи, които виждаме ежедневно.

Няма коментари:

Предоставено от Blogger.