Ads Top

Виджиланти от Сан Франциско

   Виджиланти са тайна група, която използва линчуванията, за да ,,прочисти" американския Барбари Коуст. ,,Барбари Коуст" е името, дадено на бурната брегова линия на Сан Франциско между 1849г., началото на Златната треска, и 1906г. - земетресението в Сан Франциско.

   Гъсто населеният район от 40 пресечки на крайбрежието в Сан Франциско е препълнен с престъпност, дрога, барове и публични домове. Полицията изглежда неспособна да предотврати престъпността. Името на квартала идва от историческия Барбари Коуст, който е в Северна Африка и е известен през XIXв. със своите диваци и пирати.
   Границите на квартала в Сан Франциско са Ийст Стрийт (сега Авеню) на запад, Бродуей на север и Камършал Стрийт на юг. Най-прословутата част от Барбари Коуст е наречена ,,Дяволския акър". Тази зона, между Бродуей и Пасифик Стрийт, е толкова наситена с престъпни типове, че се е твърдяло, че човек може да открие десет мъже за всякакво приключения само за десет минути. Прочистването на квартала се превръща в мисия на самоназначилите се Сан Франциско. Тъй като престъпността обикновено надделява над санкционираното  от правителството правоналагане в Стария Запад, групите на виджилантите не са рядкост, но Виджилантите от Сан Франциско са най-голямата и най-активната група.
   Повечето от виджилантите са заможни, семейни мъже, които имат какво да защитават. Те са собственици на железопътни линии, еди собственици на добитък и банкери. Макар че пазят самоличността си в тайна, тъй като самите те нарушават буквата на закона, правят опит да не наказват невинни, като провеждат неформални съдебни процеси и обсъждания и се стараят наказанията им да съответстват на престъпленията. Убийците и изнасилвачите са линчувани. Дребните крадци - не.
   По-дребните престъпници са принудени да напуснат града и им се казва никога повече да не се връщат. Виджилантите се стремят към справедливост и не преследват никого заради расата му или някакви други предразсъдъци. Тъй като огромното мнозинство от хората в Сан Франциско подкрепят дейността на виджилантите, почти нищо не се прави те да бъдат спрени.
   Според Комитета на виджилантите на Барбари Коуст:


По всички критерии това беше ужасно състояние на нещата, някои казват, че е било най-близо до криминалната анархия, която американски град е преживявал досега. Комитет на виджилантите в Сан Франциско. На тайна среща, проведена в началото на юни 1851г. (в сграда на Бетъри и Пайн Стрийт, притежавана от Самюъл Бранан), след дълги часове обсъждания и дискусии, една група от приблизително двеста видни граждани формира първия Комитет на виджилантите.

   Те пишат ,,Конституцията на Комитета на виджилантите в Сан Франциско - щат Калифорния"/
   Отчасти конституцията гласи:

   СЛЕДОВАТЕЛНО гражданите, чиито имена са изброени тук, се обединяват в асоциация за поддържането на мира и добрия ред в обществото и запазването на живота и собствеността на гражданите на Сан Франциско, и се обвързват взаимно да изпълняват всеки законен акт за поддържане на закона и реда и да поддържат законите, когато са вярно и правилно прилагани, но ние сме решени нито един крадец, обирджия, подпалвач или убиец да не избегне наказание чрез извъртане на закона, благодарение на несигурността на затворите, невниманието или корупцията на полицията или мекостта на тези, които претендират, че налагат правосъдието. И за да осъществим целите на тази асоциация, с това се съгласяваме:
   1. Името и стилът на асоциацията ще са КОМИТЕТ НА ВИДЖИЛАНТИТЕ за защитата на живота и собствеността на гражданите и жителите на град Сан Франциско.
   2. Ще има зала, избрана за срещите и обсъжданията на комитета, при които ще има един или повече негови членове, назначени за тази цел, които ще присъстват непрекъснато, по 24 часа на ден, за да получават отчетите на всеки член на асоциацията или на друг човек или лица на какъвто и да е акт на насилие, осъществено срещу лице или собственост на който и да е гражданин на Сан Франциско, и ако по преценка присъстващ член или членове на комитета този акт оправдава намесата на комитета или чрез подпомагане на изпълнението на законите, или чрез бързо и съкратено наказание на нарушителя, комитетът веднага ще се свиква за целите на предприемането на такова действие, каквото се прецени за уместно от мнозинството от членовете му.
   3. Когато комитетът се е събрал за действие, решението на мнозинството присъстващи ще е задължително за целия комитет и онези членове на комитета, чиито имена са посочени тук, се заклеват в честта си и се обвързват да се защитават и да поддържат един друг в осъществяването на определеното действие на този комитет дори с риск за живота и богатството си.

   Виджилантите имет успех. Срещат се тайно и провеждат набези по улиците. Престъпността спада драматично в Сан Франциско и виджилантите стават герои на Стария Запад.

Няма коментари:

Предоставено от Blogger.