Ads Top

Интервю с един масон - Част 3 - КРАЙ

  Впрочем един пояснителен въпрос: Какво е Аркан дисциплина?
  Когато достигнеш по-висша степен, се заклеваш да не съобщаваш познанията си за нея на братята от по-нисшите. Най-важното е, да не им издадеш предварително преживяването - което аз лично смятам за правилно.

   Но съществува и клетва да не се издава абсолютно нищо...
   Това е вярно и има връзка още със знаците на чираците. Прекарваш дясната си ръка пред шията, което означава: ,,По-скоро ще си прережа гърлото, отколкото ще издам тайните на масонството" По този начин масонът се възпитава да не издава нищо от това, което научава в общността и обетът е замислен така, че да не споделя наученото дори с братята. Но по пътя на познанието се дават толкова много обети, че е невъзможно всички да бъдат спазени - дори само от гледна точка на текста. Но възпитателният процес протича така, че просто си убеден: ,,Не мога да предавам нищо от това, което се е случило тук на абсолютно никого". И това така е запечатано в съзнанието на всеки, че става съставна част от духовното му поведение - умението да пази тайна. И се спазва целенасочено както вътре в общността, така и извън нея. Днес има пет милиона масони. Това означава, че в много области на политиката и икономиката те заемат най-висшите постове. И ако като работодател взема за сътрудник член на някоя ложа, ще знам, че той много по-надеждно от другите е способен да пази тайна. Ако членувам в братството, също бих предпочетел да взема масон, вместо обикновен, защото ще зная как да го управлявам.

   Защо не споделяте тайните си?
   Знанието, което съхранява масонството, е разнообразно, всеобхватно и взривоопасно. То съдържа основните истини за човечеството и обяснява неговите най-дълбоки мистерии. Само старателно подготвени и обучени хора са в състояние да приемат това знание в чиста форма и да го оценят. Дори изключително интелигентните и образованите трябва да бъдат подготвени за такъв вид знание. Кръгът на знаещите никога няма да допусне непригодни лица да имат достъп до ,,съкровището". Но по принцип всеки може да се докосне до тези знания при съответната духовна и физическа зрялост. Голяма част от хората обаче не се интересуват от тях, а само чистото любопитство е недостатъчно за участие в нашата тайна. Това важи и за голяма част от братята, които макар и членове, не разбират нищо за същественото, което им предлага масонството. Много от знанията, които до предоставя, се четат от заинтересованите, но не се разбират. Тъй като не могат да разшифроват текстовете, някои са направо убедени, че знаят много или всичко. На практика обаче са на погрешен път.

   Говорите за ,,основни истини на човечеството" и за ,най-дълбоки мистерии на хората". Можете ли да ги съберете в три изречения?
   Да, проблемът е винаги обобщаването в три изречения. Щом като са ми били необходими петнадесет години, за да придобия това познание, ще ми е трудно да го побера в три изречения.


   Тогава може би в пет?
   В действителност основните истини са подобни на тези, описани в херметичните закони: каквото горе, това и долу, целият свят се намира в резонанс, материалното резонира с духовното. Най-важното помагало е кабалистичното държаво на живота, дървото със сефирот. Който се е занимавал малко с Кабала, еврейската мистична традиция, знае, че то може да се развива отгоре - от Кетер или Короната - надолу към Царството, към Малхут и че между тях се намират осемте стадии на развитие, които човек преминава в живота си. Това са съществени, основни истини. Има разбира се и много други...
   Основната на кабалистичната традиция е търсенето на познанието за непосредствена връзка с Бога. Според кабалистите всичко, което Творецът е сътворил във Вселената, е сторил и в човека. Оттук следва и представата за разменящите се местата съответствия на ,,горе" и ,,долу".
   Ще ни отнеме много време обяснението за структурата и функцията на подобно кабалистично дърво. Човек се нуждае от години, за да започне да мисли кабалистично и да открие в себе си ключа към такова мислене. Затова членовете на ,,Старите Свободни и Приети Зидари в Германия" се наричат ,,Приети", което означава кабалистични зидари. Следователно това са старите, традиционни свободни зидари, защото кабалистичното мислене се появява в Европа относително късно. В областта на теософията това допуска изводи за въздействието на духа върху материята и обратно, за развитието от материя към дух.

   Следователно понятието ,,приет" не означава, че са приети в Германия
   Не, не, това означава, че мислят кабалистично. И Орденът на масоните е изграден съвсем кабалистично. Има една степен, нарича се Списък на Кабала. Без подобно мислене масонството и розенкройцерството никога няма да бъдат разгадани.
   Но да се върнем отново към израстването ми в организацията. Бях вече чирак и според разпоредбите на обучението трябваше да мълча. Чираците работят, слушат и мълчат! Едва калфата може да се огледа наоколо и да стане полезен член. Тогава започва и да пътува, това означава, че посещава побратимени ложи, но придружен от майстор. И до днес си спомням много ясно и с добри чувства за много пътувания. След като разгледахме ложи с подобна подготовка, посетихме и такива с различно обучение.
   Тогава ритуалите и символиката на другите ложи ми се струваха съвсем чужди. Днес вече знае, че става въпрос само за видими външни разлики. Масонските символи и ритуали имат изключително логично идейно съдържание дори и при различни форми на проявление. Днес като старт и опитен масон от висша степен ги разпознавам в ежедневните икономически и политически информации. Но трябваше да извървя дълъг път.
 
   Какво е влиянието на масонството в обществото и в ежедневния живот?
   Самото масонство като институция и организация не влияе навън, но всеки отделен член въздейства върху своето, лично и професионално обкръжение - и то доста ефективно! Братята са тясно свързани в международна мрежа. Бившият президент на САЩ, Роналд Рейгън, даде много смислен отговор на въпрос, поставен от руски журналист: ,,Ако някъде по света трябва да се окаже бърза и небюрократична помощ, може да се използва подкрепата и съдействието на масонските ложи". Току-що обърнах внимание на това, че членовете се разбират по особен начин и в тази връзка може да се разглежда и изказването на президента.
   Ежедневно се разменят и предлагат послания и новини по масонски маниер.

   По какво се разпознават? Как да ги открием в икономиката и политиката? Може би по ръкостискането?
   Ръкостискането е само една от възможностите. Тук става въпрос за послания и новини, които трябва да се предадат между единомишленици. По телевизията могат да бъдат отличени по ръкостисканията (снимка 1), например двама мъже се ръкуват като калфи (снимка 2). Но могат да се разпознаят и по разположението на краката (снимка 3). Много по-важен обаче е текстът на едно послание и словообразуването на някоя новина в пресата. Когато изреченията са формулирани така, че представят или повтарят пасажи от ритуал, тогава масонът се досеща, тъй като го е преживявал безброй пъти. Винаги става въпрос за ритуали на Синята Ложа. Чете някаква статия и разбира, че е написана по масонски, след което я прочита още веднъж, но от масонска гледна точка. По този начин открива скрити сигнали и разбира истинското послание, което трябва да бъде предадено на посветените. Сега може да извади директни заключения, например че трябва да се действа, затова се свързва с други братя от ложата. Телефонира и казва: ,,Слушай, прочете ли тази статия? Сещаш ли се за какво може да отнася?. Чрез подобни позвънявания и контакти възниква динамика, която ще доведе до някакъв резултат. Но понякога просто искат да информират другите братя за някакво решение, например политическо.

   И предупредителният сигнал е думата ,,вали"?
   Да. Ако масоните обсъждат например тайни, ритуали или някакви масонски практики и изведнъж някой каже ,,Вали", разговорът се прекъсва. Започват да се оглеждат взаимно, защото има вероятност някой от присъстващите да не е масон или да е от по-нисша степен, който още не е дорасъл за обсъждания въпрос. Тогава се променя темата на разговора или начинът на изразяване се нагажда така, че незнаещият, профанът, немасонът или дори масонът чирак изобщо не може да разбере за какво става дума. Изразяват се по-предпазливо. Съществуват безброй много понятия.
   Например съм съобщил на някого нещо sub Roza, т.е. ,,под розата". Когато двама разговарят sub Roza, това означава: ,,Този разговор остава само между нас. Не се предава нататък". И събеседниците знаят какво могат да очакват един от друг. Тогава е сигурно, че нищо, което е съобщено sub Roza, няма да бъде предадено нататък. В пресата и медиите се срещат такива изрази. Те винаги се използват при ритуалите и масонът им обръща особено внимание.

   Благодаря, това съвпада с текста в Международната енциклопедия на масоните, където се казва: ,,Трябва да внимавате в изказванията и поведението си, така че дори най-проницателният чужд човек да не може да разбере нещо, което не бива да му бъде разкрито. Понякога ще трябва да отклонявате разговора и да го водите мъдро заради честта на почтеното братство." 
   Как стоят нещата със знаците на ръцете, когато например ги използва политик? Спомням си за съобщението преди изборите в Бундестага през 2005г., публикувано със снимка в списанията ,,Шпигел", ,,Фокус" и ,,Ди Велт". Знаех от вътрешен човек, че ще има голяма коалиция, което по това време още не беше публично известно. Тогава видяхме Ангела Мергел и Франц Мюнтеферинг с еднакво разположение до шията длани, докато Гуидо Вестервле от Свободната Демократическа партия беше представен съвсем различно.
   Навлизаме в знаците. Ръката на гърлото или малко под него е общият знак на ложите и е бил използван за разпознаване още от есеите. От него е възникнал по-късно знакът на чирака, при който ръката се повдига и се изтегля надясно. Всички масонски знаци включват прав ъгъл, което предполага, че човек по-скоро би си прерязал гърлото, отколкото да издаде някакви тайни (виж втората снимка)
   Съществуват безброй различни сигнали, но при определени обществени събития най-често се излиза с ръка на сърцето. При нас това е знакът на калфата, който подсказва принадлежност към масонството, но този с гърлото е по-разпространен. Като послание жестът на Ангела Меркел означава, че изходът на изборите е вече ясен.

   Посягането към гърлото не е ли знак за беда или затруднение?
   Не, знакът за беда е съвсем друг. При него скръстените ръце се поставят над главата, обръщат се с дланите нагоре и се изпъват (виж илюстрацията от ляво).
 
   Това много трудно може да бъде представено в пресата. В течение на годините съм събрал много снимки на политици и дори на папата, където ръцете се държат над главата под формата на триъгълник. Това знак ли е, че съответното лице е в беда?
   Възможно е. Трябва да видя самата снимка или съответно статията, за която е предназначена.

   Има ли други примери?
   Може човек да е седнал в креслото - например да гледа телевизия - и просто да се протегне по този начин. Изглежда сякаш си почива. Всъщност това е масонски знак. А изпадане в беда би могло да се означи и с някакво изказване, вербален знак: ,,A moi, lenfantde la veuve de Naphtali!", което означава ,,Елате при мен, деца на вдовицата на Нефталим!".
   Веднъж присъствах на лекция за терапевти и лечители. След продължително изказване лекторът предложи да направим почивка и се обърна към слушателите с думите: ,,Бих желал да се срещна с няколко деца на вдовицата под колоните на входа".
   Това изказване не говори нищо на цялата маса, но със сигурност всички масони в залата, ще се съберат под колоните, защото разбират посланието. Така човек може да бъде разпознат публично като масон, но само от своите съмишленици.
   Случи ми се и в болницата, когато при една визита лекарят ми подаде ръка по масонски начин (илюстрация 3 - 1 и 2). Направи го с всеки пациент. Натисна с палец кокалчето на показалеца - захвата на чирака. Този, към когото е отправил поздравът - в случая аз - подкрепя ръката, задържа я за малко и преминава към следващия захват.

   А това е второто кокалче...
   Да, това е второто кокалче, захватът на калфата. В края на визитата докторът ще се върне при мен и ще си поговорим. По този начин се сближаваме, обменяме опит, запознаваме се и получаваме някои предимства от това, че сме открили брат. Така действаме.
   както показва примерът, не трябва да е нещо, тайнствено. Просто се радваме, че сме срещнали колега от съюза, брат от ложата. Доставя удоволствие. Мнозина масони, дават тези знаци по навик, при всеки човек, когото срещнат. И от време на време могат да попаднат на масон.

   Бихме ли могли да направим няколко снимки на този ритуален поздрав?
   Хм. Това е трудно да се улови, защото при подобен поздрав всичко става мигновено. Самото докосване е много бързо. Започва от знака на чирака и калфата и продължава до откриване ранга, степента на отсрещния. Става за секунди. Понякога хващаш отсрещния под мишницата или за лакътя. Би могло да се филмира, но със снимки по-скоро няма да стане.

   По този начин ли се осъществяват и професионалните сделки/
   Преди всичко! Ако в чужд град се запозная с някого, който ми дава братски поздрав, винаги бих могъл да разчитам на неговата помощ. ,,Работя в този или онзи бранш, можеш ли да ми кажеш нещо, има ли тук братя, които могат да ми помогнат?" И тогава човек получава информацията. За тази цел няма нужда да се срещаме в служебните зали, а направо в ложите. Масонството не би трябвало да насърчава сделките, но сключването им в ложите е обичайна практика. Това не е лошо, а и сред братята съществува определено доверие, различно от това между чужди хора.
   Ако се случи някой брат да изиграе друг, за измамника става извънредно неприятно. Както при мафията господства кодексът на честта. Така погледнато, масонството е много практично за търговския живот. Същото се отнася и за политиката - ако искаш да правиш кариера, трябва да си масон. В Германия това не е задължителна необходимост, но в САЩ, Англия и скандинавските страни няма да успееш, ако не си член на братството.

   Без значение към коя ложа принадлежиш?
   Точно така. Разпознаваме се взаимно, масонът е масон дори обучението да е различно.

   Кажете още за ръкостисканията. Защо изобщо са тайна? Какво означават?
   Съществуват ръкостискания, знаци и думи за разпознаване на всяка степен. Трябва да се помага на масона да се развива така, че да може да съхранява завоювани и научени неща и да не ги предава на братя, които още не са достигнали тази степен. Би им отнел преживяването. След много години и едва във висшите степени откриваш колко е важно, че си превърнал в навик умението да мълчиш. Хора, които могат съзнателно и надеждно да се справят със секретни неща, са ценени в обществения живот и в света на бизнеса. Който се стреми към работа, изискваща поверителност и надеждност и демонстрира продължителен масонски опит, има голямо предимство. Масонът може да бъде отличен по най-различен начин и в обикновеното общество. Братството е разпространено много повече, отколкото предполагате. Можете да разпознаете членовете в ежедневието и веднага да влезете в близък контакт с тях.

   И мълчанието не бива да се нарушава...
   Широко разпространено е мнението, че масонът не бива да издава никакви тайни и ако го направи, ще бъде екзекутиран. Винаги е имало такива публични масонски екзекуции - но не могат да бъдат доказани.

   И защо ми разказвате всичко това? По този начин нарушавате обета.
   С удоволствие бих отговорил на този въпрос, но по-късно, когато чуете всичко, което имам да Ви кажа. Тогава ще бъда изчерпателен, също и по въпроса, защо в момента е по-добре да скрия истинското си име, поне засега...

   Става все по-интересно!
   Моля ви, разкажете още някои подробности от израстването Ви към висшите степени
   В Синята Ложа овладях първите три степени, чирак, калфа и майстор, а следващите 4-та, 5-а и 6-а достигнах в Ложата на Свети Андрей, където отново бях последователно чирак, калфа и майстор. След това бях посветен като Рицар Изгряващото Слънце на Изток и Йерусалим. Казва се на Изток, а не на Изтока, това е много важно; след това станах Рицар на Запад, после Довереник в Ложата на Свети Андрей. Това отговаря на десета степен в Ордена. С това обучението в него приключва.
   След това преминах към Ритуала Йорк. Понеже вече бях майстор в Ложа на Свети Йоан, която е световно призната, можех да започна направо от върха. Последователно станах Марк Майстор (4-та) - Старши Майстор (5-а) - Превъзходен Майстор (6-а) - Майстор на Кралската Арка (7-а). С това завършват степените в Ритуала Йорк.
   Той се различава от всички масонски ритуали, защото при него Соломоновият храм се построява докрай, което е целта на масонството. При останалите видове обучения той не се довършва никога. Строят го непрекъснато, но все някога разбират, че не могат да го завършат. Срутва се и започват да го изграждат отново. Само Ритуалът Йорк го построява напълно. Висшата степен се дава в САЩ - Майстор на Кралската Арка. Поставят на главата ти корона, която е свързана с цитати от Хроники и от Книга на царете, където върховният жрец е коронясан. Масонските степени са като в Стария завет, като последната и най-висшата е върховният жрец. Ставаш израилски Върховен жрец, защото такива висши духовници служили при народа на Израел. Всяко тогавашно племе имало такъв свой първожрец и през определени периоди той отслужвал литургия в храма. И тогава влизал в ,,Светая светих". Върховният жрец на масоните има същите права като израилския висш духовник с цялата му символика, включително и короната. Но европейският ритуал е различен, короната липсва.

   Следователно съществуват разлики?
   Да, точно така. В Германия не се прави коронясване. То е символично - като преминава под жива арка. Тя е оформена от братята си и символизира най-дълбоката тайна на масонството, а именно разпознаването на Бог Йехова. Всичко в Сините Ложи и в масонството се върти около него и един ден посветеният открива кой е той и какво е неговото значение.

   И кой е той?
   В храма на масонството Йехова е представен от Достопочтения Майстор, който носи на шията си ъгълник - човекът с правия ъгъл! Йехова представи принципа на Луцифер!

   Хайде сега!
   Да, това трябва да се разбере в 6-а степен при Ордена на масоните, в 3-та при Великата Ложа Майка на Трите Световни глобуса, в 7-а при Ритуала на Йорк и в 13-та при Шотландския ритуал. Ако не го откриеш тогава, трябва да започнеш отначало. Защото не си ,,годен" майстор. В масонския ритуал има място, на което водещият казва: ,,Сега ще разберем дали сте способен. Майстор или трябва да бъдете освободен без познанието".
   Това означава, че ако на това място не си открил кой е Бог Йехова, те освобождават.

   Какво точно се случва?
   В тази степен посветеният символично се изправя пред Бог Йехова и трябва да го разпознае.

   Какво точно трябва да каже посветеният?
   Не трябва нищо да казва, а да разпознае.

   Какво точно разпознават?
   Трябва да му стане ясно, че Бог Йехова, старозаветният Бог, не посочва идея за спасение. Оттук логично следва, че той не може да бъде висшето божество, любящият Отец, както го представя Исус. Ако той не е висшият Бог, следователно ,,шефът", кой е всъщност?
   Бог Йехова е господарят на материалния свят, той го управлява. Но не и онзи, който в човешките представи е милостив и любящ, а всява страх, наказва и отмъщава.

   И това твърди масонството?
   Не, то не го твърди, казват го ритуалите - при това съвсем недвусмислено! Самото масонство не прави никакви изказвания. То е много предпазливо, но ритуалите показват еднозначно, че Бог Йехова е творческо божество, което братята наричат 3 х 3 Великия Архитект на Вселената. И когато някой е архитект, работата му е творческа и креативна. А божество, което работи креативно, е обвързано с материята дотолкова, че д ане можем да го характеризираме само като духовно. И не е това, което наистина търсим! Именно това разбира в този момент посветеният.
   Принципът на Луцифер е ,,Сатана", господарят на света - а Библията не допуска никакво съмнение, че световният господар е един. Това е нишката от Стария през Новия завет и до Апокалипсиса.
   Бог Йехова не е божественият принцип на милосърдието, както учи Исус. Наистина Йехова не е самият Луцифер, но представя неговия принцип - този на световното господство.
   От своя страна Луцифер е световната душа, която е затвор, но винаги се освобождава и в състояние да освободи и човека.
   И масонът трябва да разбере, че действащият в света принцип не е изпълнен с любов, а със закономерности, че Йехова не е любящият, а закономерният Бог - именно човекът с правия ъгъл.

   Ще разгледаме това подробно. Но преди да сме изгубили нишката, да завършим разговора за Ритуала Йорк.
   Няма проблем. Значи първо бях Майстор на Кралската Арка. След това в Ритуала Йорк започна т.нар. консил, който е свързан със Сините Ложи и ги допълва. Следват комтурът и конвалът. Това са рицарски степени. И в Ритуала Йорк те започват в конклава със знанието Рицар на Рим и завършват с Рицар на Червения Кръст на Константин.
   Трябва да имаме предвид, че Римската империя още не е била християнски ориентирана. Рицарите на Рим имали свои собствени богове. По времето на Империята обаче християнската идея отдавна се е настанила трайно и е било невъзможно да я игнорират. Затова император Константин опитва да интегрира в нея многочислените християни, без да създава проблеми. Преди битката на Милвийския мост му се явява видение - кръст на небосвода и надпис ,,In hoc signo vines" - ,,С този знак ще победиш!". След което заповядва да изработят хоругви с този кръст и наистина печели сражението. Обяснява на войниците си победата с помощта на християнския Бог и за това по-късно подпомага включването на християнството в Римската империя.

   Но това е приказва, която Ватикана измисля по-късно!
   Може да е така, но това е задният план на историята, която се използва в масонските ритуали.
   Затова губещият е Христос, познатият като Исус от Назарет и изпълнен с любов човек, който никога не би станал военен предводител. По-скоро би се самоубил, отколкото да стане убиец. Но император Константин успява правилно да използва символиката и ухажва християните на принципа: ,,Ако искаш да разбиеш някаква организация, налей пари в нея и тя сама ще се разруши". Като заразена от вирус! С това приключва прахристиянството и неговото изпълнено с любов учение. И през следващите векове мнозина са избити ,,в името на Исус Христос". Никоя друга религия не е изисквала толкова много човешки жертви, както християнството.
   Разказвам го, защото рицарските степени в Ритуала Йорк представят точно това развитие. Виждаме римския рицар, който не знае нищо за християнството, но побеждава враговете си в името на тази религия. На тази основа ненадейно се изгражда системата на храма.
   Този масонски феномен възниква във Франция около 1740г. и се развива толкова динамично в цялата страна, че изобщо не може да бъде контролиран. Правили са опити да попречат на новоизгряващите рицарски степени, но идеята за храмовата система е толкова силна, че се развива неимоверно и е разпознаваема и днес. И от тази идея на рицарите възниква Орденът на свободните зидари, респективно Шведската система. Това окрилява английските и френските управляващи фамилии, защото по този начин могат да манипулират масите. И в края на 18 век Орденът на Масоните, който принадлежи към Шведската система, копира рицарската идея,създадена от краля на Швеция Карл XIII - и продължава да я провежда до 1880г.

   Никога не съм чувал за римските рицари...
   Тук имате право. През 1880г., когато майстор на Ордена е кронпринцът Фридрих Вилхелм, в Германия се появяват т.нар. актове на Шифман, в които един масонски брат иска да докаже, че рицарската идея е исторически погрешна и просто фантазия, която не може и не бива да бъде следвана. По тази причина кронпринцът и по-късно император е принуден да се оттегли от поста си в братството.
   Оттогава до днес тамплиерската идея не е практикувана много интензивно, но отскоро се правят опити за подпомагането й в рамките на масонството, което да предизвика противопоставяне срещу силите на исляма. Трябва да отчетем факта, че във войната против останалия свят ислямските държави изграждат потенциал, на който не можем да се противопоставим идейно.
   Аз смятам, че Ватикана съвсем съзнателно подпомага тази идея на тамплиерите в рамките на Европа и Америка, за да противостои на исляма - в духовната област. И в такъв случай всички онези, които се отъждествяват с нея, автоматично застават против исляма - и в защита на папата.

   Апелът на тамплиерите всъщност е друг...
   Тамплиерските ордени, които съществуват днес, се опитват да провеждат някакви ритуали в църквите и катедралите и да се представят за защитници на християнската вяра. Но самите тамплиери имат ,,особено" разбиране за християнството. Те са били ,,машини за убиване". А хората са безкритични - до такава степен че могат да участват във всякаква глупост.
   Обезпокоително е, когато се опитват да извадят на бял свят тази истина - която е съвсем очевидна. Но невежата маса ще им запуши устата и ще попречи на правдата да излезе на светло. Което е жалко - дори за масонството.

   Следователно владеете всички степени на тамплиерите?
   Точно така.

   Как продължихте нататък? Член ли сте и на Шотландския ритуал?
   Не съм член, но благодарение на моя ранг мога да посещавам всички негови ложи и да провеждам ритуалите на всичките 33 степени. Вършил съм го години наред. Но това е друг свят. Тук се взема под внимание рицарството - има Рицари на Розенкройц или Рицари Кадош - степените само се присъждат, не се преживяват. Съществуват разлики между френските и английските масони. Английските свободни зидари не желаят тези рицарски степени, тъй като винаги са преследвали войнствено тези идеи.

   Винаги е имало войни и неразбирателство между Франция и Англия...
   Да, доброто сътрудничество е било между Франция и Шотландия. Затова там рицарската идея се е развивала много интензивно. А в Англия е обратното, гледали са я донякъде враждебно.
   Английските братя избягват да се идентифицират с тамплиерите, но представляват болшинство в световното масонство и практически са го завладели.

   Това означава, че тамплиерската идея е застъпена предимно във френските ложи?
   Да, тя възниква около 1750г. във Франция и оттам през Швеция е принесена в Германия, където е била приета много добре от Фридрих Велики поради известното му дружелюбно отношение към Франция. И крал Карл XIII я налага в скандинавските страни.
   Можем да твърдим, че тамплиерската идея отново се появява днес след 200-годишна пауза. И намира много привърженици - не само в масонството.
   Естествено трябва много добре да се вгледаме, за да разберем дали това действително е тамплиерското знание или реминисценция за емоции и чувства, които съвсем не са били присъщи на някогашните тамплиери.


Няма коментари:

Предоставено от Blogger.