Ads Top

Интервю с един масон - Част 2

   В един стар писмен документ от 1935г. намерих потвърждение за изключително реалистичен кръвен ритуал. В него се казва: ,,При приемане в 9-та степен на Великата Национална Ложа на Прусия братът трябва да изпълни т.нар. кръвен ритуал. Взема се кръв от палеца на дясната ръка на кандидата и се събира в потир. Капки кръв от всички братя, достигнали тази степен, се съхраняват в стъклена призма. Те са изсъхнали. В нея се добавя вино и при разклащане да отпие от тази смес и по този начин от кръвта на братята, които вече са достигнали високата степен."
   Това прилича на кръвен ритуал от Стария завет. Какво е общото между тях?
   Такъв ритуал има в ,,Шведската система" и той се отнася за достигналите 11-та степен. По рано-това се е правело при 9-та, това е вярно. Кръвта от призмата води началото си от Йоан Кръстител. Когато пие от потира, братът се свързва с кръвта на вече приетите в степента. Това се практикува и днес.

   Звучи страшно. А какви обещания трябваше да дадете при вашето посвещаване?
   Обещаваш да се подчиняваш на законите, да приемаш братята и да мълчиш - мълчи се и не се издават никакви тайни.

   Обяснихте вече, че при посвещаване в степента Майстор трябва да лежите в ковчег.
   ,,Голямата" тайна с ковчега е толкова известна по света, че скоро всеки ще знае за нея. Използва се само при встъпване в майсторска степен. Това означава, че в него има право да лежи само майстор, който да преживее там промяната. това е мистерия и изисква продължително развитие. Затова подобно нещо не би могло да се осъществи извън масонството. Всеки може да легне в ковчег, когато пожелае. Но ще се запита какво трябва да означава това. Няма да почувства нищо. Полагането в ковчега представлява процес на посвещаване, който не се поддава на описание и може да се преживее само от масон. По тази причина преживяването не трябва да се издава; тайната остава винаги при този, който го е преживял. Смисълът е преминаване към друго състояние на съзнанието, което позволява на посветения да възприема нещата различно отпреди.

   Това наистина звучи като ,,променяща човека програма", както сам я нарекохте... Опишете и други Ваши преживявания, свързани с масонството.
   По дългия път през масонството има много преживявания, по-голямата част от които се дължат на впечатляващите ритуални действия. Най-дълбоки бяха за мен внезапните открития, които мълниеносно промениха дотогавашния ми живот. Осъзнах, че масонството е система, която променя човека. Първите личностни промени настъпиха малко след приемането ми и бяха възприети от жена ми и и семейството като позитивни.

   В какъв смисъл?
   Като масон ставаш може би - нека да го нарека така - социално обвързан. В това общество действаш малко по-предпазливо и по-внимателно, защото вече усещаш ползата да да бъде тактичен. В ложите непрекъснато предупреждават да се държиш братски и тактично, деликатно. Там много често се обсъжда нечие небратско поведение и след това всичко се изяснява. В течение на годините се учиш да общуваш с другите внимателно, тъй като принадлежиш към братство. Това неизбежно се отразява и в семейството. Човек отделя повече внимание на хората както  в личния, така и в обществения живот, определено живее по-съзнателно.

   Това звучи много позитивно, ако се приложи на практика. Но масонството не е еднозначно - съществуват различни ложи: Шотландски ритуал, Ритуалът Йорк, Шведска система и т.н. Можете ли да обясните накратко различията?
   Масонството притежава разнообразия, което хората изобщо не познават. За това има и съответна причина.
   Най-напред то има една основа, наречена Зидарство на Свети Йоан. Всички ложи по света се намират под покровителството на Йоан Кръстител. Обяснява се с призива му към промяна на духовното поведение. Това в никакъв случай не е погрешно, но има и други причини. Символът на Йоан Кръстител в никакъв случай не е вдигнатият показалец, а преклонената глава. Според разкази от библейските притчи той е обезглавен по заповед на царя, защото такова било желанието на жена му Иродиада и дъщеря им Саломе. Основните цветове на Ложите на Свети Йоан са синият и златистият Синьото символизира безкрайността на Вселената и звездното небе. Заради основния син цвят наричат тези ложи ,,сини". Всеки мъже може да стане член на Ложа на Йоан. Има също и женски и смесени ложи. Но те не са признати от масонството. Едно братство се състои само от братя.
   В ложите на Свети Йоан съществуват много различни методи на обучение. В следвоенна Германия окупационните сили въвеждат системата на ,,Старите Свободни и Приети Зидари", която и днес има най-много членове не само у нас, но и по света. По-късно са могли да продължат делото си и старите пруски ложи ,,Великата Ложа Майка на Трите световно Глобуса" и ,,Националната Велика Ложа на Немските свободни зидари", но и до днес не могат да достигнат своето величие и значимост.
   Последователите на Свети Йоан работят с три степени: чирак, калфа и Майстор. В съдържанието на обучението при отделните ложи има несъществени различия.
   При Йоан става въпрос за построяване на Соломоновия храм и убийството на строителя му Хирам Абиф, както е описано в Библията. За областта на ,,Старите Свободни и Приети Зидари" масонството завършва с достигане степента майстор.
   След това се изграждат две различни системи на висши степени. Майсторът от ,,Старите Свободни и Приети Зидари" може да реши да кандидатства за висши степени в ,,Шотландския ритуал" или ,,Ритуала Йорк". Двете системи имат съвсем различно  съдържание. Шотландският ритуал предлага още 30 степени на познание, които първоначално са свързани със Свети Йоан, но после се работи по други от чисто философско естество.
   Постъпилите в ритуала Йорк са тясно свързани с доизграждане на изученото от Свети Йоан. След преодоляване на последващи нива следва въвеждане в различни рицарски рангове, които намират своята кулминация в храмовите или тамплиерски степени. Но във всяка могат да се намерят белези на свободното зидарство, и обратно: в Ложите на Свети Йоан откриваме знаците на тамплиерите.
   Съвсем по друг начин е изградена ,,Националната Велика Ложа на Немските Свободни Зидари", наречена още ,,Орден на Свободните Зидари". Тя е част от ,,Шведската система". Нейното учение тръгва от Франция през Женева към Стокхолм и достига в Германия, където намира много привърженици. Фридрих Велики осигурява закрила на ордена. Особеност на Свободните Зидари или Шведската система е нейната изключително християнска ориентация и включва десет нива на познание. За разлика от другите масонски системи тук чиракът от самото начало знае, че след ,,Синята ложа" има още десет степени и при възможност трябва д ги премине. Пътят през тях трае от 12 до 15 години.
   ,,Великата Ложа Майка на Трите световни Глобуса" е изградена по подобен начин, но се състои само от седем степени.
   Естествено в Германия и по света има и други видове масонски учения. За да си създаде правилна преценка, човек трябва да усвои шестдесет различни степени на познание за отделните платформи и да може да ги сравнява по съдържание. За повечето братя това е невъзможно поради недостатъчно време и семейни задължения. Въпреки всичко е важно различните системи на обучение да се сравняват помежду си, тъй като мъдростта на масонските праотци е разпределила тайната и може да я разбере само онзи, който има поглед върху целия пъзел. Останалите са зависими от учители, които обаче съвсем не са много! Един от тях съм аз.
   Но и тогава познанието не може наистина да бъде усвоено, защото масонството е изкуство, а не наука. Така нареченото Кралско изкуство не може да се достигне нито по научен, нито по философски път, а освен това не е и религия.

   Това вечни тайни ли остават?
   Въпреки че представянето не звучи особено окуражаващо, все пак искам да обърна внимание, че всеки смъртен има възможност да узнае тайната. Тя трябва да се пази от недостойните. Вечната мъдрост трябва да бъде разкрита на човечеството в точно определено време. То вече настъпва и затова сега има такава откритост. По тази причина сме седнали заедно...

   Ще издадете ли към кой орден принадлежите?
   Аз съм член на ,,Ордена на Свободните Зидари", това е ,,Националната Велика Ложа на Немските Свободни Зидари". Тя проповядва, както вече споменахме, масонско учение, което се основава на християнството. Ложата на Старите Свободни и Приети Зидари има много повече философски степени. Вече споменах, че за разлика от религията, за философията е все едно дали изследването ще завърши с Бог или енергиен феномен. От тази  гледна точка религиозните наблюдения не са толкова открити, както философските. От друга страна, човек има своите интереси и наклонности, а повечето хора носят предварителния отпечатък на християнското западноевропейско възпитание. По тази причина те предпочитат идеи с християнски и библейска насоченост, а не с философска, пред която са сравнително безпомощни.

   Но тогава какво отличава масонството от религията?
   Мнозина просто не смеят да се доверят на интуицията си. Те по-скоро разчитат на вече формирана представя за Бог. Търсят учения и догми, към които да се прикрепят и да ги застъпват пред външния свят. Това го няма в масонството. То е освободено от догми, но има определена цел. Затова на много хора им е трудно да го разберат и после да го следват. Но това е извънредно важно във връзка с идеята за толерантността. Когато иска да стане масон, човек трябва да е толерантен към другите братя, тъй като те правят нещо тайнствено и мистериозно, което остава скрито за него, докато не се присъедини към тях.
   Всеки кандидат сякаш се хвърля в студената вода. Записва се, моли да бъде приет в ложата, но изобщо не знае какво го очаква. И това правят мнозина, особено младите - предимно високообразовани, интелигентни хора. При нас не идват непросветени.
   В общността кандидатстват хора, които си задават многобройни въпроси. Те искат да знаят с какво е свързан човешкия живот, как действат енергиите, какво споява битието в дълбочина - все питания, на които обществото не предлага отговори. Масонството ги има - но не ги издава! В обществото на свободните зидари човек има възможност да разбере всичко, абсолютно всичко. Но не може да попита: ,,Слушай, я кажи какво е това или онова? Как стоят нещата с Бога или с духовния свят?" Никой не получава готови отговори, а трябва да ги намери сам. Масонството е като голяма библиотека с различни отдели и преодоляването на поредната степен ти дава право да влезеш в следващия. И това, което ще извлечеш оттам, е резултат на собствените ти умения или усилия. Който не се старае или му липсва талант, няма да научи нищо. Такъв разочарован човек би казал: ,,Да, познавам масонството, минах през всички степени, достигнах и висшите, но мога да ви уверя, в него няма нищо."
   Но по-скоро би трябвало да каже: ,,Аз не намерих нищо."

   Да това е елитарно. Но обяснете, моля Ви, малко повече за висшите степени.
   За мен пътят към висшите степени беше предопределен. Орденът на свободните зидари включва обучителна система от десет степени. Очаква се, че всеки брат ще ги премине. Този процес продължава приблизително петнадесет години. Всички останали масонски учения имат система за висшите степени, копирана от ,,Сините Ложи". След достигане на майсторската един брат от ,,Старите Свободни и Приети Зидари" може да се задоволи с нея и да приключи своето развитие и обучение.
   Когато вече бях приет за майстор в моята Ложа на Свети Йоан, в край на ритуалното действие председателстващият майстор почука на една скрита врата и ме представи символично в ,,Ложата на Свети Андрей". Наричат я още ,,Зелената Ложа" и тя е клон на учението на Ордена на Свободните Зидари, в която трябва да преминеш три степени, за да стигнеш до ,,Капитела" или ,,Червената Ложа". При ,,Свети Андрей" символично прекрачваш в друг подземен свят и отново попадаш в огромно разнообразие от символи, които разпознаваш и разгадаваш едва след години.
   Въпреки че тук се натъкваш и на египетска символика, съдържанието на обучението относно народа на Израил е силно повлияно от Стария завет. Централни фигури са цар Соломон и Бог Йехова, както е разказано в Библията. Общо взето в масонството винаги става въпрос за изграждането на Соломоновия храм, където е скрита експлозивна тайна.
   Понеже в хода на моето израстване съм бил член на много ложи и системи на обучение, имам широк поглед върху нещата.

   С какво се занимавате сега в масонството?
   Извършвам много дейности в различни ложи, на които съм член. Оратор съм в една ложа на Свети Йоан, а също и в една система за висши степени. Освен това съм и секретар в различни системи на висши степени.
   Инструктирам онези братя, които са достигнали най-висшата степен. Работя и в ритуалната комисия и поради това познавам много добре всички използвани в организацията ритуали, заедно с допълнителната литература и съответните легенди към тях. В течение на годините събрах много материали за масонството, притежавам и много стари и редки масонски документи. Всичко заедно дава тайни знания, които могат да бъдат разгадавани само по особен начин.

   Може ли всеки да си купи такава книга? Или има литература, която не е общодостъпна?
   Има много литература, която не може да се купи. Няма я на пазара и можеш да се сдобиеш с нея само ако си масон или случайно я видиш в някой антиквариат. Не се разпространява открито.

   А съчинението за ритуалите?
   И те не могат да се купят. Ритуалите могат да се свалят от интернет. Днес почти всеки практикуван по света масонски ритуал може да се намери в мрежата, независимо от системата на обучение.

   Във връзка с масонството непрекъснато четем за черепи. Защо те имат толкова голямо значение?
   Черепът ни кара да се замислим и да обърнем внимание на ограничения човешки живот. Символично ни показва, че непременно трябва да се откажем от всякаква суета, защото след смъртта външността и без това изчезва. Черепът трябва да покаже още, че животът е много ценен, понеже е кратък. Ако не беше ограничен, стойността му не би била толкова висока. Човек  трябва да признае ценността на живота чрез поставените със смъртта.

   Какво означава мотивът на шахматната дъска, който се използва в домовете на ложите?
   Това е така нареченият разноцветен под и той трябва да изобразява настилката на Соломоновия храм. Но този ,,шахматен под", който всъщност се състои от триъгълници и ромбове, а не от квадрати, съдържа математически и геометрични структури, които съхраняват математически и аритметични тайни, например числово Пи и други.

   А престилката се свърза със зидарите, които по-рано са държали инструментите си в нея?
   В действащата област, там където масонството предпочита да спазва традициите, се казва, че каменоделците са носели престилки за защита на тялото, в които са поставяли и инструментите си. Такова обаче е било и облеклото на Адам и Ева, след като са открили голотата. От друга страна, изцяло бялата чирашка престилка символизира и чистотата на човека.

   В рамките на масонството има т.нар. изследователски ложи. Какви са те?
   Във ,,Великата Ложа на Старите Свободни и Приети Зидари" такава е Quatuor Coronati, а при християнските ложи - ,,Фредерик". Членовете на изследователските ложи могат да изнасят доклади, да предлагат разсъждения и съчинения. В края на всяка година тези трудове се публикуват. Ако изходим от обстоятелството, че масонството е инструмент на по-висша власт, тя е длъжна да познава влиянието му върху братята.
   Забелязвате ли нещо?
   Масонството съхранява действителните тайни и истини на човечеството. Дали братята го осъзнават, е друг въпрос. Колко от тях са го разбрали проличава от изявленията и публикации в изследователките сложи и така процесът е под контрол.
   В основата е всъщност суетата и потребността да разкажеш нещо. Човекът е горд, ако идеите му излязат в книга и всички братя си купят по един екземпляр - дали ще го прочетат е друга работа...
   Според мен онези, които използват и управляват масонството, трябва да познават духовното съдържание и познанията на общността и начина, по който те се преработват, за да са наясно дали изобщо си струва управлението и контролът на нещата.
   Защото ако твърде много братя прекалено рано овладеят това познание и разберат за какво наистина става въпрос, ще бъде според мен неразумно.

   Следователно да приемем, че във всички ложи - независимо дали е Шотландски ритуал, Ритуалът Йорк, Ложа на Свети Андрей или Гранд Ориент - едва отделни висши степени са истински посветени в нещо и те решават какво, на кого и в кой момент да бъде предоставено.
   Това е вярно. Казал го е още Алберт Пайк. Ще бъда откровен - добре би било, ако масонските маси да са точно толкова глупави, колкото и човешките. Глупостта им е необходима, за да могат да бъдат както управлявани, така и правилно използвани, защото братството се смята за световен духовен елит и тази идея се поощрява - което също е добре. По този начин обикновените масони се контролират точно както и редовите католици. Механизмите са едни и същи. Със сигурност нивото на един католик не може директно да се сравнява с това на масона, тъй като последният е по-критичен и се задълбочава повече в нещата, но въпреки това и двамата трябва да бъдат контролирани. Това се пренася чудесно в системата на степените. Така може да се установи духовният потенциал на един брат и да се използва правилно. Защото масонството влияе политически по целия свят - при това много много ефективно - братята винаги заемат ръководни професионални постове и в общия случай не са обикновени работници.

   Да, познавам изявлението на Алберт Пайк за по-нисшите степени, То се съдържа в едно писмо от 22 януари 1870г. до Джузепе Мацини, тогавашен ръководител на баварските илюминати.
   ,,Трябва да разрешим на всички съюзи да продължат да съществуват както досега със своите системи, централни организации и различните начини на кореспонденция на високите степени, като запазят ритуала и сегашните организационни форми. Но трябва да създадем и суперритуал, който да остане непознат и в който ще призовем по наш избор зидарите от висшите степени. Тези мъже трябва да спазват най-строга тайна спрямо нашите съграждани. С този най-висш ритуал ще управляваме цялото масонство; той ще стане интернационална централа, която ще бъде по-силно, тъй като ръководството и ще бъде непознати."
   Това са много ясни принципи. Могат да се използват съответно само хора с висша степен.
   Това е вярно. Сините Ложи минават за нещо като водосборен резервоар. В тях може да членува всеки, след като лично е кандидатствал с молба за членство. Приемането му се решава след гласуване с черни  и бели топчета. За по-високите степени човек не може сам да се кандидатира, а трябва да получи писмо, което потвърждава възможността да работи в тях. И той може да приеме поканата. Но ако не реагира, повече никога няма ад го потърсят.

   И естествено някой бива поканен, защото очакват нещо от него...
   Именно. Отново се заклеваш по особен начин да пазиш тайна и след това трябва да се докажеш. Това става чрез духовна работа при изграждане на грандиозния Соломонов храм, който представлява нематериална сграда. И тя не е дефинирана така, че  да я откриеш лесно, а наистина трябва да положиш усилия.
   Но болшинството от братята искат просто да достигнат висши степени, ордени, отличия и други външни знаци, като пропускат най-важното, а именно, че зад всичко това стоят много други неща, които си струва да бъдат постигнати.
   От моя гледна точка това е жалко, но потребностите на повечето братя не са високи.

Следва продължение...
Линк към първа част: Натисни тук

Няма коментари:

Предоставено от Blogger.