Ads Top

Поверителност и съдебна безнаказаност

   Секретността и съдебната безнаказаност на висшите финансови органи са се превърнали вече в правило.
   Федералният резерв на САЩ и Европейската централна банка, вместо да осъществяват своите функции в пълна прозрачност и демократичен режим, управляват паричната система на съответните държави, без да се налага да се отчитат пред държавите за дейността си, дори и без да са обект на счетоводен контрол отговарящ на условията за обикновените търговски банки. Тяхната икономическа и финансова мощ е практически неограничена, тъй като те могат да създават пари от нищото и нито една правителствена комисия не може да контролира истинността на посочените данни, нито коректното изпълнение на тази толкова важна обществена дейност. Всички срещи, на които се вземат ключови решения на тема парична политика, се провеждат при закрити врати и при строга поверителност.
   Най-голямата подигравка касае съдебния имунитет, предоставен на техните членове и на органите им за вземане на решения, което е сигурната им гаранция за безнаказаност. Следователно съдебните органи не могат да предприемат дори традиционни мерки (разпити, обиски, подслушвания, възбрани, запори или проверки), необходими за провеждането на сериозни разследвания. Поради това официалните счетоводни документи, публикувани от централните банки при липса на реална възможност за обществен контрол, са приемани от държавите като акт за доверие. Ето защо властимащите са успели да легализират противозаконното, осигурявайки си абсолютна безнаказаност.
   Загубата на паричния суверенитет и каквато и да е възможност за ефективния контрол върху управлението му е установена по неотменим начин в чл. 105 и 117 от Договора от Маастрихт. Член 7 от протокола на Европейската система на централните банки гласи: ,,В съответствие с чл. 107 от Договора при упражняване на правомощията и изпълнението на задачите и задълженията по силата на същия и настоящия устав нито Европейската централна банка, нито някоя от националните централни банки, нито пък някой член на съответните органи за вземане на решения може да приема указания от институции или обществени органи, от правителства на страни членки или от който и да бил друг орган"
   Не може да не бъде забелязана арогантната претенция на Европейската централна банка да управлява истинския източник на власт извън всякаква възможност за обществен и демократичен контрол, изразена в чл. 7 с фарисейската формулировка не могат да приемат, така че да изглежда, че едва ли не централните банки се отказват от нещо, а не че налагат ограничения върху държавата. Така или иначе, смисълът на думата благоприличие от страна на Централната банка идва от осъзнаването на факта, че са написали и направили така, че да се одобри от държавите текст, които е наистина скандален. По същество това е все едно държавата да е одобрила текст на закон, написан от същия крадец, който вместо да установи, че не може да бъде задържан, предпочита да използва формулата отказва да бъде арестуван, за да изглежда по-честен.

          Европейската централна банка благоденства на територията на привилегированите страни членки и се ползва от необходимия имунитет за изпълнението на задачите си при условията, предвидени в Протокола за привилегиите и имунитета на Европейската общност.
    - Чл. 40 от Протокола на Европейската система на централните банки


 

Няма коментари:

Предоставено от Blogger.