Ads Top

Невероятният заговор

   Съществува ли зад световната сцена една тайна клика от богати хора, ръководещи колосална конспирация, мощен заговор с крайна цел  единствени да управляват света? Наистина ли ще успее добре подготвеният от тях заговор? Колкото и да е тежко да се признае, отговорът клони към положителен; да, тайни организации с такова предназначение съществуват, те обединяват финансовата и парична сила на Америка, Европа и Азия. Хората, които ги ръководят, наричат общността си ,,Тайното братство". Те считат себе си за висша раса със синя кръв. Убедени са, че тяхната съдба е предопределила да им служат останалите, тези с червената кръв, които съществуват, за да им бъдат икономически роби.
   От столетия насам тези дяволски хора, различими от малцина, са се свързали яко в тайни организации и трупат неимоверно големи състояния и материални богатства, които все повече и повече растат. Това пък им дава неоспорима сила и власт, която се увеличава ежедневно.
   Никога не бях вярвал, че съществува такъв кръг от хора, въпреки че още от юношеската ми възраст наоколо имаше конспирации (ремсистки, еврейски, легионерски, партизански). За тях вярвах, чети има, защото ги познавах. Но да смятам че съществува международно тайно сдружаване на банкери с цел да управляват света - как така?! Когато с течение на времето ми попаднаха писмени материали с такова съдържание, не само че критикувах писалите ги, но изобщо ги смятах за фантазьори ексцентрици. Невъзможно изглеждаше да се допусне, че светът е построен по подобен начин. В един момент, когато открих, че има световно духовно и социално движение, наречено ,,Новата епоха", разбрах, че съм изправен пред нещо ново за мен. Нещо колосално. Нещо, което ме уплаши
   Отначало не можех и не исках да повярвам. Но то съществуваше. За това имаше много доказателства, пред които трябваше да капитулирам и да се предам. Да, бе едно истина, която трябваше да приема. От момента, в който разбрах истината за ,,Тайното братство" осъзнах, че вече никога няма да бъда същият човек, както преди.
   Много души също като моя милост са констатирали тази истина, но са я отминали без да й отдават значение. Аз обаче реших да поразровя и да разгледам въпроса Виновно, за да стигна до самата истина. Преобърнах много стара и нова литература, и това в продължение на години. След като се изясни вече кои са, какво представляват и каква е силата им, ми трябваше доста кураж, за да махна маските на измамните същества, прикрили се в Тайното братство. Струва ми много неприятности, дори по-лошо! Но предпочетох да отхвърля лъжата и да приема истината независимо от последиците. Нищо не е в състояние да замени удовлетворението от получаваните от цял свят много и хубави писма. Мнозина комунисти, включително професори и академици прозяха истината и не живеят повече с извратените и преднамерени, користни идеи на този скрит елит, прокарвани чрез Адам Вайсшоп, масоните, Робеспиер, Карл Маркс и ще много други, наричани ,,социалисти интернационалисти, комунисти, защитници на народа и трудещата се класа". Аз съм от трудовата класа - цял живот съм работил, и то къртовски. Определям ги като истински предатели и изменници на класата ,,си" и въобще на човечеството. Нито един от упоменатите не познава работническата класа, нито пък принадлежи към нея. Те, както и тези, които още служат на комунистическите идеи и които нямат нищо общо с работничеството и средната класа, са обаче едно от най-силните и точни оръдия на супербогатите. Казвам истината, която много хора намират за премъчителна и страшна  - истината, че действително съществува световен заговор. Конспирацията се ръководи от силно влиятелни хора, дали тържествена клетва да бъдат от полза само на себеподобните си и без каквото и да е колебание да мамят всички, които нямат тяхната кръв. Тези хора от ,,Тайното братство" са самоубедени, че само те единствени знаят това, което е най-добре за човечеството. Те вярват също, че тяхното природно превъзходство над останалите им дава правото да провеждат своите намерения, които са противни на изискванията на обществото.
   Който още не знае, че съществува световна конспирация от скрит елит, ще го научи много скоро от бързо развиващите се световни събития, Толкова много са доказателствата, че тя съществува, че е невъзможно да се отрече. Световната конспирация, която е много сериозна заплаха за всички ни, действително съществува. Когато човек вникне в събитията, ще се убеди, че тя е реалност.
   Едва сега стана ясно как сме били лъгани през целия ни живот. И действително е болезнено, като си помислиш как толкова години сме преминали безропотно такова унижение. Сегам когато зная истината, реших да разоблича, макар и доста късно, същината на тази клика, и да помогна на читателите да я схванат.
   Не трябва да крия и страха, че вече е твърде късно да бъдат спрени хората от ,,Тайното братство". Но тъй като не е лесно да се приеме поражение, опитвам се да предупредя колкото може повече хора за жалкия и мизерен живот, който ни подготвя скритият елит. Той смята себе си за непобедим и толкова силен, че не може да му се противопоставят. Дано да греши.
   Деветте лица, непознати другиму с функцията си, притежават повече власт и авторитет от всяка друга, съществувала в човешката история група. Събират се редовно на различни места на планетата и редят бъдещето на света и човечеството. Веднъж взели някакво решение и определили някаква политика, целият апарат на ,,Тайното братство" без всякакви коментари го привежда в действие така, както работи прецизна, добре смазана машина. Никъде не е написано, но има основание да се предположи, че по йерархия над тези девет души стоят други трима, и те са фактическите инициатори и разпоредители. Деветимата са умът, разработващ поставените от горе задачи и разпращат решенията до различните организации за изпълняване. Тези хора се пазят и действуват в тайна заради извънредната важност и деликатност на обекта, върху който работят - установяване на ,,Нов световен ред", чието съдържание са:

  1. Световната икономика;
  2. Световното единно управление;
  3. Световната религия. 
   Конспираторите считат със сигурност, че 2000г. и началото на новото хилядолетие ще ги увенчаят с пълен и неоспорим успех. Съюзът на международните асоциации, основан още през 1907г., публикува ежеготниктритомен справочник с отговорна информация за повече от 25 000 международни организации, разположени в 200 държави! Самият съюз (международно обединение на всичките 25 000 различни международни групи, разпръснати в 200 страни) чие дело е? (Някой, нещо стои зад тези групи - те не никнат току-така като гъби. Разбира се, че имат проект, замисъл и цел. За хората е съвсем естествено да се събират и замислят заедно как да направят повече пари или да постигнат някаква обща цел. У тях има естествено влечение да се организират около някакъв замисъл, инстинкт да се събират отделно от друг. Именно тази слабост на човека елитът използва най-рационално. Историята е пълна с такива примери. В 20-ти век видяхме конспирацията на Мао Дзе Дун и още няколко комунисти - те подбудиха въстание в Манджурия и постигнаха покорството на едномилиарден Китай. Наследниците на диктатора Мао продължават да контролират 20% от световното население!
   Подобна бе конспирацията на групата Хо Ши Мин, която с помощта на ЦРУ се справи с японските окупатори, после победи французите и след това издържа на силата на половинмилионната американска армия!
   Милионите жертви в Германия, в Камбоджа също са резултат на добре изпълнени конспирации, Хитлер дойде на власт благодарение на малка група конспиратори, именуващи се ,,нацистки кафяви ризи". Пол Пот, демонът с мрачна слава също взе властта в Камбоджа чрез нешироко конспиративно движение, което успя да завземе столицата на Пном Пен, а после и всички провинции.
   Установяването на комунистическата диктатура е също плод на конспирация на шепа марксисти - Троцки, Ленин, Сталин и работещата зад сцената тайни организации в САЩ и Германия, които ги субсидираха. Само тази конспирация донесе 100 000 000 жертви за 75 години!
   Някой би ли твърдял още, че не съществуват конспирации, при положение, че само в наше време бяха взети толкова много жертви и докарани неизброими страдания? Парещият случай с Босна и Херцеговина днес е тъкмо една голяма конспирация.
   Твърде интересно е, че и самата Библия говори за световна конспирация, която щяла да обхване и завладее целия свят.
   Светът щял да бъде подложен на масова хипноза - силна заблуда, която ще накара хората да вярват в ,,лъжата" (Исая 28:29, Откровение 13:14); малко група хора ще управляват целия свят и, тъй като, те мислят еднакво, ще предадат властта и силата на един върховен водач (Данаил 11:23; Откровение 3:8; 17:12 - извънредно богатите ще преуспеят посредством финанси и международна търговия (Откровение 13:16-17; Езекия 28;16); парична финансова конспирация: конспираторите ще натрупат богатствата си чрез изиграване и измамване на работната класа; те също ще контролират скъпоценните метали-злато и сребро (Данаил 11:37-38); окултизъм: хитрини, лукавство и магии ще се използват от конспираторите за прелъстяване и привличане на масите (Исая 44; Данаил 5:23-25; П;37); масите ще бъдат измамени и подведени от елитната клика да приемат ,,Новия световен ред" (Данаил 11:23-32; Исая 28:15-18; Откровение 13); конспираторите ще предизвикат кървави и разрушителни войни, страшни болести, глад, недостиг на петрол, замърсяване на околната среда и ядрени катаклизми (Откровение 6; Матея 24:21; Захария 14:12; Исая 1:7; 12:24:6:25:5)

Няма коментари:

Предоставено от Blogger.