Ads Top

Намаляване на човечеството, как ще стане това и колко хора ще бъдат засегнати

   Предстои намаляване на населението. Ще ни сполети нещо подобно на чумата от 15 век, което отчасти ще обезлюди Европа и света. Правят се много предварителни сметки, но едва при настъпването на такава ситуация ще се реши дали тя да се подпомага контролирано или да се прекъсне. Войната е един вариант. Друга възможност светът внезапно да потъне в облак от химически вещества. Тогава влиятелните фамилии ще се скрият в подземните си градове - от които в света има повече от сто - и ще излязат едва когато всичко е отминало.
   Вероятно това ще стане чрез различни и бавно действащи събития, които поради недостатъчната информация няма да бъдат усетени винаги и навсякъде. Но човекът не е толкова глупав и безпомощен, както биха желали управляващите. Затова от нас се изисква да действаме бдително и отговорно. Хората, които все още са способни да се грижат за себе си и да се подкрепят в малки групи, ще имат огромно предимство пред останалите.

   Защо се намалява населението

   Човешката раса се е размножила прекомерно. По различни причини повече не може да се извършва селекция. Хората, които държат кормилото на световната власт, имат и задачата да контролират човешката популация. Това не е регионално, а глобално изискване.
   Ако се вярва на Библията и други подобни религиозни книги, човекът е получил от своя божествен създател задача, която трябва да изпълни на света. Но ако разгледаме съвременното общество, можем да се усъмним в смисъла на божественото предопределение. Стремежите на човека се определят основно от желанията му и служат най-вече за задоволяване на материалните му щения и нагони. Нашият съвременник е до голяма степен ,,самозадоволяващ се" и оценява живота по-скоро откъм неговата развлекателна стойност. Според библейското твърдение при подобен случай всемогъщият Бог просто би удавил цялото човечество. Болшинството представители на днешното поколение се задържат пред екраните и се задоволяват с една виртуална действителност. Тя би могла да се превърне в реалност подобно на съновидение. И средновековният човек е смятал реалния видим свят за грешно възприятие и е търсил истинския в духовното. Днешният екранен индивид е облекчен и откровено бездействащите, отегчени и безполезни лентяи от запада живеят по-добре, в сравнение със своите бедни себеподобни от т.нар. трети, четвърти или пети свят. Онова, което западноевропейското християнство е създало някога като култура, до голяма степен е изчезнало. В нашето свръхмодерно образование, наречено ,,западен свят", се отглеждат хранителни продукти, за да се произвеждат от тях горива. Това съвсем конкретно означава, че ние храним машините, докато в други краища на земята хората умират от глад!
   Деца и младежи прекарват времето си пред екраните, като избиват противници в различни военни игри. Можем да си представим какво бъдеще ги очаква, понеже такива неща се запечатват в подсъзнанието. През следващите десетилетия цяло поколение от безчувствени и психично болни хора няма да може нито да се грижи за себе си, нито за старите си и болни родители. Подобни тенденции и крайности засега се ограничават само сред младежите от нашата западна високоразвита култура, но все повече хора в световен мащаб искат да участват в тази безсмислица и много от тях попадат в нея по скрити миграционни причини. Кой ще се грижи след няколко години за нежизненоспособните хора?
   На този фон ще преживеем много размирици, в които правото ще бъде на страната на по-силния и по-безскрупулния. Това определено апокалиптично предсказание е вече реалност. Човек почти не може да съществува в обществото, ако не се подчини на вездесъщия централен мозък интернет. От друга страна, тази мрежа му дава много възможности и илюзии за борба със скуката. Но ако се вгледаме внимателно, ще забележим, че постоянно се появяват все повече ограничения и зависимости и че централният мозък предявява все по-високи изисквания към своите потребители, ако те искат да получат обичайното си задоволяване. Нека всеки сам си представи картината. Всички задъхващи се системи винаги започват с визия за нов независимост и неограничени възможности. Те използват непрекъснатия човешки стремеж към свобода, за да му наложат още по-голяма зависимост. Страшно е да се наблюдава как все повече млади хора следват кибернетичното пространство на демагозите.

 

   Относно спина

   Спинът беше създаден за намаляване на населението, с цел обезлюдяване на африканския континент. По причини, които не са ми известни, акцията не успя. Наистина работи повсеместно, но много, много бавно. Затова трябва да се направи по друг начин. Разработват се други болести. Допълнително на тези страни се продава оръжие, за да се самоизбиват. От гледна точка на световните господари африканците са безполезни потребители, които не допринасят нищо за общото развитие. Но въпреки това процесът тече много бавно. Междувременно африканският континент е до такава степен задлъжнял - преди всичко чрез агитациите на Трилатералната комисия и МВФ - и толкова зависим, че никога няма да излезе от тази ситуация. Господарите се интересуват само от суровините на континента, а не дават пет пари за тамошните хора. Толкова е просто. И грабежът е цел не само на американците и европейците, а преди всичко на китайците.

Няма коментари:

Предоставено от Blogger.