Ads Top

Системата на тайното световно управление

   Когато се говори за масонство, често се забравя, че тази световна организация е главният авангард на еврейството за завоюване на цялата вселена на Циона.
   Ние нямаме достатъчно данни, от които да съдим от кога съществува масонството, но според тайните бележки на Соломон личи, че той се е възползувал от тясната сплотеност на зидарите, построили знаменития храм под ръководството на архитекта Адонирам, внушил масонските идеи на тези зидари, като ги вдъхновявал с мисълта, че всички народи трябва да служат и да се подчиняват само на Израиля. В записките се казва, че реформата на масонската организация станала по-настояване на ционските мъдреци, с цел по мирен начин да се подчинят на Юдейския цар всички държави, а народите им да бъдат заробени. Следователно, масоните са съществували и преди Соломона, но в каква форма се е проявявала дейността им, за това, за това нямаме писмени указания, фактът, че масонството е съществувало и е играло влиятелна политическа роля сред източните народи, се потвърждава от това, че Соломон е създавал нови закони след предварително съвещание с Адонирам, а последният вече е бил масон и е изпълнявал някакви тайни и загадъчни поръчения. Соломон, като узнал тайните замисли на Адонирам, които може би са застрашавали и самия него, организирал убийството на влиятелния царедворец, а за ад не възбуди у народа подозрение и недоволство, устроил му царско погребение с неописуемо тържество. С течение на времето Соломон ликвидирал с всички изпълнители на това злодеяние.
   Ала маята на масонството се развива сред групата зидари и със съдействието на мъдреците се разпространява като фалшива примамка из цялото земно кълбо.
   В първоначалните масонски ложи членове били само избрани евреи.
   Провеждайки тайна дипломатическа политика, те издигнали Иудейското царство до известната висота при цар Соломон. Във време на Римското господство масоните-евреи използували при разните бунтове услугите на тълпата и разни престъпни елементи. Масоните повличали тогава със себе си народните маси в пустинята и там организирали от тях бойни дружини.  След като Иисус Христос отказал на фарисеите ,да приеме еврейската корона и да застане на чело на въстанието им против римляните, масоните излели цялата си злоба върху Божия Син. Оттогава основен принцип на евреите е безпощадно преследване на християнството и на първо място - на православието.
   Особено се засилила злобата им от момента на разрушаването на Йерусалим от Веспасиан. Християнската идея дала 80 000 доброволни жертви и при всяко избиване тайните подстрекатели и ръководители били масоните евреи.
   Когато християнството възтържествувало по целия свят и евреите изгубили възможност открито да го преследват, тогава света на дванадесетте Иудини колена решил да засили тайните си организации със създаването на франкмасонска ложа от не еврейски елементи, за което били привлечени грамадно мнозинство членове от християнската среда.
   Най-напред били основани две франкмасонски ложи “Великият изток” и “Великата ложа”. “Великият изток” съвършено отрича Бога и смята за свой бог сатаната, и в негово име се градят масонските храмове, а “Великата ложа” по принцип уж не отрича Бога, но поставя сатаната над Бога, като го нарича “Огнен херувим” и “висш гений над Бога.”
   Тези две ложи са най-разпространени из целия свят. Също като еврейската ложа “Б'най Б'рит” те делят членовете си на 33 степени. Но понастоящем от 4 до 17 и от 19 до 29 включително се изпускат. Съществуват само 1, 2, 5,18, 30, 31, 32 и 33 степени, т. е. от трета степен масонът се повишава в 18, а от 18 - в 30. Това се дължи на мобилизационната епоха на масонските сили: всички лица, достигнали до З степен, са признати за способни и достойни за повишение в по-горна степен, без да минат по съществуващия по-рано ред. Тук игра не малка роля още отслабването на религиозното чувство сред християнската интелигенция, подронено от масонската агитация.
   Тъй като според учението на окултизма е определено да се започне решителна борба с тронове и олтари от 1939 година и да се свърши в 1941 год., висшите тайни еврейски ложи са решили да засилят “масонската армия” с членове от 30 степен. Масонът от този ранг има особено значение. Тази степен се нарича в масонските среди девета, защото масоните от 30 степен се избира от девет висши членове. Затова масонът от 9-та степен носи името “кадош”, което значи “свят”. Колко са важни членовете-масони от тази степен, може да се съди по обстоятелството, че знаменитият американски масон Албърт Пайк, също “кадош”, носи името “черен анти-папа”.
   Всъщност от 30-та степен масонът застава на пътя на Черната магия и сатанизма. Масоните от 30-та степен са най-послушното оръдие на еврейството. Тези слепи фигури на кадошизма никога не знаят същинската истина, с пяна на уста защищават масонството, а евреите се мъчат най-вече да използуват тези доброволни, защитници-маниаци. Масонът от тази степен започва активна борба с християнството. В секретния ритуал това се изразява така: “Realization materielle des doctrines gnostiques”.
   Характерно е и това обстоятелство, че при посвещението в тази степен се запалват 13 свещи. На тайната вечеря заедно с нашия Спасител са били 13 души. Един от тях Иуда помогна на фарисеите да прекъснат Христовото учение. В чест на Иуда предателя, който получи 30 сребърника, е установена 30-та степен. Степента “Кадош” е степен на мъстта. При посвещението в “Кадош” масоните символистично сякаш отмъщават на Филип Красивия и на папа Климент V за смъртта на великия майстор на Тамплиерите, евреина Яков Буринион де Моле. Де Моле е бил осъден на смърт и екзекутиран на 11 март 1314 година. При церемонията на посвещението в първите степени, т. е; до З0-та, масоните повтарят: “Трябва да се отмъсти за убийството на Адонирам, великия архитект на Соломоновия храм”.
   В 30-та степен Адонирам е заменен от Яков Моле;
   При посвещението в степента “Кадош” цялата церемония е наситена с мъст, изразена в следните думи:
   “Искаш ли нещо?” - “Отмъщение”. - “На кого?”-”На всички светски и духовни тирани”. - “Къде стоиш на колене?” - “На гроба на великия майстор”. - “Какво си стъпнал с нозе?” - “Кръста, кралската корона и папските тиари”...
   Всяка година на 11 март масоните на всичките си ложи инсценират отмъщението на Филип Красивия за унищожението на Тамплиерите.
   Една восъчна фигура с корона на главата и с тяло, пълно с червено вино предварително бива подхвърлена на гаври. После го осъждат на смърт, отрязват му главата, короната хвърлят на земята, всички я тъпчат с нозе, а проляното вино символизира проляната кралска кръв.
   Същата демонстрация се повтаря всяка година и с манекена на папа Климент V.
   Масоните от степента “Кадош” носят кръста под обувката си.
   В този безсъвестен и отвратителен масонски ритуал се изразява мъстта към Спасителя и гаврата с неговия кръст
   Получилите 30-та степен християни стават фактически вече евреи и затова гледат на кръста със същите очи, както евреите, и тука вече душата на масона е изпълнена от чисто еврейска злоба. Кръстът! Това позорно оръдие за екзекуция, на което евреите са разпънали Христа, е свят символ за Християнството. “Трябва да се унищожи християнската религия и нейният символ!” Така говорят вече 2000 години синовете Иудини, а между това Кръстът е станал пазител на цялата вселена. Кръстът краси църквите, Кръстът огражда монарси, Кръстът е покровител на държавата, Кръстът е оръжие против злото, Кръстът е слова на всички светии! Евреите се страхуват от Кръста и в безсилната си злоба се мъчат да го унищожат,...
   Следващите три степени се наричат висши административни; между тях са разпределени специални роли: 31-та степен е Велик инспектор- инквизитор-командор. Главната задача на масоните от тази степен е пропагандата за засилване на масонството.
   32-та степен е Княз на кралската тайна. И наистина, те провеждат тайно възложената им програма. Главната им задача е следната:
   1. Унищожение на християнската религия.
   2. Разрушаване на троновете под лозунга “свобода, равенство и братство”.
   3. Създаване на шпионска мрежа в полза на бъдещото еврейско могъществено царство.
   4. Заробване на не евреите.
   И, най-после, последната от видимите степени, 33-та степен е Суверен генерал, Велик инспектор.
   Ал. Керенски и Милюков бяха масони от 32 степен, Троцки - масон от 33 степен на ложата “Memphis Jesraell”
   През пролетта на 1919 година в Москва дошла специална комисия и му е предала особени тайни поръчения от световен мащаб, които и досега остават неизвестни.

Няма коментари:

Предоставено от Blogger.