Ads Top

Какво всъщност представлява - Бар код

   Как съвременният човек би могъл да разбере написаното в Библията предупреждение за числото 666? Ако някой се опита да му постави печат на него лично, като изобрази трите шестици върху дясната му ръка или между очите, то тогава той би се съпротивил и би узнал, че това, което е написано в Откровението на Йоан, е вярно.
   И така, как би могло да разбере дали всичко това, което е написано като предупреждение за Числото на звяра, е истина. Как би могъл съвременният човек да приеме това число без да бъде насилван, ей тъй - доброволно?
   Демонстративен модел затова представлява т.нар. ,,Бар код".
   За да се осъществи така мечтаното безкасово общество, за да се идентифицират стоките, няма нищо по-удобно от тъкмо този ,,Бар код", защото всичко, което вие купувате, притежава собствен код. Вероятно се досещате, това са онези малки линии, които можете да забележите върху стоките които биват сканирани от устройството на изхода на супермаркета, когато плащате закупеното.
   Бар кодът има различни формати, но когато става въпрос за операции, свързани с покупко-продажба, и то най-вече на консумативни продукти, най-разпространеният формат се явява UPC/EAN-13. При повечето Бар кодове числата са кодирани с две линии. Дължината на линиите нагоре и надолу няма съществено значение от гледна точка на компютъра, но когато става дума за дебелината на линиите и за пространството между тях, това е нещото, от което зависи всяка идентификация. Ето защо, нека се вгледаме внимателно в тях. Разгледали ли сте ги? Ако сте правили това, вероятно сте забелязали двете дълги линии с пространство помежду си от ляво, от дясно и в средата на кодировката. Те имат съществено значение, защото изпълняват ролята на старт и стоп при сканирането на кода.
   И още нещо, в Бар кода всяка една линия, използвана в него, е или дебела, или средна или тънка, а пространствата между тях наподобяват на различията между тези три типа линии.
   Ако се вгледате в един бар код, ще видите също така в ляво от двете стартови линии едно кръгче около техния край. Подобно нещо бихте могли да видите в средата - същото такова кръгче около същата двойна линия. И после в крайно дясно - отново двойна линия и кръгче в нейния край. От друга страна ще видите, че нулата е изобразена посредством средна и тънка линия, единицата е представена от две средни линии и т.н., но следвайки тази поредност вероятно трябва да направим извода, че числото шест е представено точно чрез тези две тънки линии. А има ли някаква разлика между двойната линия в средата с тези от ляво и от дясно, първата от които служи за стартиране, а втората за стопиране на сканиращия процес. Приликата е очевидна. При това положение, щом ги идентифицирахме с числото 6, би трябвало върху бар кода, без да е изписано, да е наложено тъкмо числото 666 - Числото на Звяра.
   Според някои изследователи всъщност тези линии не са необходими, тъй като средният символ за контрол е излишен и ненужен. Крайните символи също не извършват някаква изключителна роля, за да стоят като рамка, като старт и стоп на процеса на сканирането, защото и без тях стартът може да бъде просто при наличие на знаци за сканиране и свършва там, където свършват тези знаци. Тогава не бихме ли видели зад това не проста случайност?

Няма коментари:

Предоставено от Blogger.