Ads Top

Катастройка

   "Catastroika" е документален филм завършен през април 2012 г., за катастрофалните последици от приватизацията на публичния сектор. Заглавието идва от комбинацията на думите "катастрофа" и "тройка" (тристранен комитет, воден от Европейската комисия,
Европейската централна банка и Международния валутен фонд, които организират финансовато спасяване на Гърция, Ирландия и Португалия).

Няма коментари:

Предоставено от Blogger.