Ads Top

Протоколи от събранията на ционските мъдреци - Част 2

     Протокол номер 9
    Прилагане на масонските принципи по отношение на превъзпитанието на хората. Масонската парола. Значението на антисемитизма. Диктатурата на масонството. Терорът. Кои са слугите на масонството. Значение на проницателността и слепите сили на държавите на гоя. Общуване на управляващия с тълпата. Патент на либерализма. Завземане на образованието, просветата и квалификацията. Фалшиви теории. Тълкуване на законите. 


   Както се прилагат нашите принципи, трябва да се обърне внимание на националните особености на хората в различните държави. Общи и еднакви принципи, трябва да се обърне внимание на националните особености на хората в различните държави. Общи и еднакви принципи не могат да имат успех дотогава, докато не сме превъзпитали хората по наш образец. Ако прилагаме тези принципи внимателно и постепенно, вие ще видите, че няма да минат и десет години, когато и най-упоритите човешките характери ще се променят, и ние ще прибавим нови хора към редиците на тези, които вече са ни се подчинили.
   Мотото на либералите, което всъщност е нашата масонска парола ,,Свобода, равенство, братство", ние ще сменим със следните думи, които не са по-различни от паролата ни, а са само идеализирани изрази: право на свобода, дълг към равенство, идеал за братство, и пр. Ние ще ги наложим така, че да хванем бика за рогата... Де факто вече сме унищожили всякакъв вид правила с изключение на нашите, при все че де юре са останали доста от тях. Днес, ако някоя държава протестира срещу нас, това е само проформа.
   За нас не съществува съпротива, която да може да ограничи обхвата на нашата активност. Нашето свръхуправление съществува при извънредни условия на закона, които са описани и характеризирани от приетите правила, изразени чрез силата на думата диктатура.
   Аз съм на такъв пост и място, от което мога да ви заявя с положителност, че в подходящото време ние, законодателите, сме способни да приложим присъди и наказания, тъй като сме главните във всички наши групи, и за това сме поставени на върха на организационната йерархия. Ние управляваме чрез силата на нашето намерение и твърдо решение, защото в ръцете ни са отломките от едновремешните силни партии на гоя, сега победени от нас с оръжията на безграничната амбиция, горящата ненавист, безмилостното отмъщение, омразата и злобата.
   Ние сме в основата на всички терористични акции. При нас служат лица с всякакви възгледи, с всякакви становища - възстановители на монархии, демагози, анархисти, социалисти, комунисти, социалдемократи и всякакъв вид утопични мечтатели. Ние сме ги впрегнали всички, като всеки от тях със собствената си задача се стреми да преобърне, да обърка всякаква установена държавна или религиозна форма на ред. Чрез действия всички държави са подложени на трусове и хаос. Те са готови на всякакъв компромис, за да получат мир и спокойствие. Но ние няма да им дадем мир, докато открито не признаят нашето международно Свръхуправление, и то  е подчинение, гарантирано от изготвените от нас документи, съдържащи задължителни за изпълнение решения (напр. ООН).
   За да се унищожат учрежденията на гоя, преди да е настъпило времето за това, ние трябва да ги пипаме с кадифени ръкавици - много деликатно. Нашите ръце са вече в администрациите им, които държат законите, в провеждането на изборите, в пресата, в свободата на личността, и най-главното - в образованието и в обучението - крайъгълния камък на свободното и независимо съществувание.
   Ние създадохме тъпаци и глупаци. Зашеметихме и корумпирахме младежта на гоя, като я оставихме да се занимава с принципите и теориите, които знаем, че са фалшиви, но все пак успяхме да им ги втълпим.
   Без да променяме значително повечето от съществуващите закони, ние ги усукахме така, че помежду им да има взаимни противоречия и възможности за различни тълкувания, при което получихме великолепни резултати, защото, Първо, интерпретациите прикриват истинската същност на законите, и Второ, защото те ги правят напълно неясни на правителствата на гоя.
   Може би ще си помислите, че гоите ще се надигнат срещу нас с оръжие в ръка, ако разберат какво става, преди да е настъпило времето? Не, това не може да стане, защото ние вече имаме средства и срещу това - те са толкова жестоки, че и най-здравото сърце ще се свие от страх: например всички подземни тунели и кори дори на големите градове ще бъдат взривени и хвърлени във въздуха заедно с всичките им учреждения и архиви.

   Протокол номер 10
   Външната форма на политиката. Геният на мошеничеството. Какво обещава един масонски преврат. Избирателното право на света. Самомнителността. Лидери на масонството. Учреждения и техните функции. Отровата на либерализма. Конституцията - училище за партийни раздори. Епоха на републиките. Президентите - марионетки на масонството. Отговорностите на президента. Ролята на Парламента и Президента. Масонството - законодателна сила. Нов републиканки ред. Преход към масонски деспотизъм. Моментът за прокламация на Господаря на целия свят.

   Днес започвам с повторение на онова, което казах преди, и ви моля да разбере, че правителствата и хората в повечето случаи се задоволяват със собствената си политика, ако тя изглежда добре и благоприятно извън страната. Тълпата питае специална привързаност и респект към гении с политическа сила и приема всяка тяхна насилствена дейност с възхищение. Например: ,,Мошеничество, добро, да, това е мошеничество, но колко хитро е изиграно, колко великолепно е направено, каква нагла дързост е проявена!" И.т.н., и т .н.
   Ние разчитаме да привлечем всички държави да вземат присърце изграждането на нова основна световна структура, проектът за която е съставен от нас. Ето защо преди всичко ни е необходимо да се справим с всяко нехайство, което може да попречи за изпълнението на предначертания от нас план.
   Когато вече ще сме осъществили нашия световен преврат, тогава ще кажем на различните хора: ,,Всичко мина много лошо, всичко стана с големи мъки. Ние разрушихме причините за вашите мъки - националности, граници, различия в сечене на пари и др. Вие сте свободни, разбира ес, да ни обвините, но възможно ли е това обвинение да бъде справедливо, след като самите вие, преди да ни обвините, подкрепяхте това, което ви предлагахме..." Тогава екзалтираната тълпа ще ни понесе триумфално на ръце, изпълнена с надежди и очаквания. Гласуването, което сътворихме - един от инструментите, който ще ни изведе към световния трон, ще изиграе своята роля, тъй като гоя възприе нашето учение, а то е: дори и в най-малката обществена единица всеки да има правото да  гласува на събрание или при групови споразумения.
   За да подсигурим напълно нашия успех, трябва да направим така, че всеки да може да гласува без разлика на класа и квалификация. Това е единственият начин да успеем да създадем едно абсолютно болшинство, каквото не може да се получи от образованите заможни класи на гоите. Създавайки у всеки лично самомнение, ние ще разрушим сред гоя значението на семейството и неговата обществено-обединяваща стойност. Нашата образователна програма ще бъде подходящо скалъпена и задължителна за изпълнение.
   Плановете ни няма да обърнат съществуващите институции с главата надолу току-така. Те са направени, за да въздействат върху промените в държавните икономики и въобще върху движението на техническия прогрес, който ще бъде ръководен и направляван по предначертания от нас план.
   Почти във всички държави съществуват едни и същи структури, независимо от различните им имена. Например: Държавен съвет, Правителство, Сенат, Министерства, Представители, Законодателна, Съдебна, Изпълнителна власт,  и т.н. Всяка една от тези институции има някаква много важна функция в държавата, и за бележете, че думата ,,важна" се прилага не към съответната институция, а към функцията й. Тези управленчески институции са разделили помежду си всички държави власти - административна, законодателна, изпълнителна, съдебна и т.н., така че да работят и функционират като органите на човешкото тяло. Ако повредим една част от механизма на държавата, тя заболява също като човешкото тяло и ... следвам смърт.
   Когато вкарахме в държавния организъм отровата на либерализма, цялата негова политическа същност претърпя огромна промяна. Почти всички държави бяха сграбчени от една смъртоносна болест сепсис (отравяне на кръвта). Това, което ни остава, е да изчакаме края на смъртната им агония.
   Либерализмът роди конституционните държави, които заеха мястото на единствения гарант и защитник на гоя- Диктатурата.
   Една конституция не е нищо друго освен училище за разногласия и разединения, неразбирателство, разправии, безцелни партийни изпълнения, партийни кризи - с две думи, училище за всичко, което служи да разруши индивидуалността на националната политическа активност и държавния суверенитет. След като това стана възможно, настъпи ерата на републиките. И тогава стана така, че ние заместихме властелина - Монарх с окарикатурено управление - Президент взет от масата, от средата на създадените от нас пионки, на подчинените ни ,,интелектуалци". Такава беше мината, която поставихме в умовете на гоя.
   В близко бъдеще ще установим отговорностите на президентите. Следващият етап е да подготвим избори в полза на такива президенти, които имат тъмно минало, някакво неоткрито петно, някаква сламена шапка или нещо друго. По тези причини те ще бъдат активни и предани агенти за реализирането на нашите планове, без да се страхуваме, че ще ни разкрият. Ние ще дадем на президента правото да обявява война. Оправданието за това му право ще се обосновава от обстоятелството, че той е главнокомандващ на цялата държавна армия и може да  я използва, когато е необходимо, да защити Новата Републиканска конституция, чийто отговорен представител е.
   Лесно е да се разбере, е при известни условия ключът на олтара ще бъде в нашите ръце, и никой освен нас няма да дирижира силата на законодателството.
   Освен това с прокарването на Новата конституция ние ще отнемем от Парламента правото на интерпелация, запитване по отношение на мерките, вземани от правителствата, под претекст за запазване на политическите тайни, а по-късно чрез тази Нова конституция ще намалим броя на депутатите в Парламента до минимум, чрез което пропорционално ще намаляват и политическите страсти и увлеченията на председатели и на заместник - председатели на Камарите - на Народното събрание и на Сената. Вместо непрекъснати законотворчески сесии на парламента, ние ще сведем неговите заседания до няколко месечни. Освен това президентът, като глава на изпълнителната власт, ще има правото да свиква и да разпуска парламента, както и да удължава времето му за вземане на решения. Ние ще накараме министрите и другите висши официални лица от администрацията да избягват да вземат самостоятелни решения без президента. Ние специално ще препоръчваме това право да бъде дадено на Сената, на Държания съвет или на Министерския съвет, но в никакъв случай на отделно официално лице от тях. Президентът по наше усмотрение ще разтълкува смисъла на различните съществуващи закони. Той ще ги анулира тогава, когато му кажем, че е необходимо да стори това. Освен това той ще има правото да предлага временни закони под претекста, че те са необходими за върховното благоденствие на страната.
   Чрез подобни мерки ще добием силата и малко по малко, крачка по крачка, ще унищожим всякакви видове конституции. И когато настъпи нашият час, ще сменим всички форми на управление с деспотизъм.
   Признаването на напия Деспотизъм може да дойде и преди унищожаването на конституциите на гоите. Моментът на това признание ще дойде, когато хората стигнат до положение да не могат повече да търпят нередностите и некомпетентността на техните управници, които ние сме предизвикали. Тогава ще чуем силния протест на тълпата: ,,Те да се махат, и ни дайте един цар на цялата земя, на целия свят, който ще ни обедини и който ще унищожи причините за разногласията - граници, националности, религии, национални дългове. Той ще ни даде мир и спокойствие, които не можахме да намерим при нашите управници и представители".
   Вие сами прекрасно разбирате, че за да се стигне до такива изказвания и пожелание от всички народи, е необходимо да предизвикаме безпокойства и вълнения във всички държави, както и да влошим отношенията между народите и техните правителства до крайност - омраза, войни, глад, изтезания и ваксинации. При това положение, когато всичко се обърне с главата надолу, гоите няма да имат никакъв друг изход, освен да се приютят напълно под нашата върховна власт над парите и над всичко останало.
   Но ако ние дадем на държавите в света кратка почивка, ще мине дълго време и моментът, който очакваме, ще дойде трудно, а може би никога няма да настъпи.

   Протокол номер 11
   Програма за Нова конституция. Някои детайли от планираната революция. Гоите - стадо овце. Тайното масонство и неговото шоу - ложите.

   Държавният съвет е бил и е категоричен израз на авторитета на владетеля (президента). Той ще бъде само едно шоу, показната част на представителната институция, която може да се нарече редакционен съвет по законите и декретите на президента.
   Програмата на Новата конституция е следната: ние ще направим законите, правата и справедливостта:

  1. по образец на предложенията на законодателната комисия;
  2. чрез декрети от президента по образец на общите правила;
  3. при благоприятни за страната условия да можем да предизвикаме революция в държавата.
   След установяване на дневния ред ще се заемем с подробностите на комбинациите, чрез които ще завършим революцията по предварително начертания план. Под тези комбинации аз имам предвид свободата на печата, правата на сдруженията, свободата на мисълта, закона за правото на гласуване и др., които трябва да изчезнат завинаги от съзнанието на човека или да бъдат променени още на другия ден след прокламирането на Новата конституция.
   Трябва да сме много внимателни и в никакъв случай да не прибързваме с налагането на нашите заповеди и власт. Всяко прибързване може да урони престижа на Новата конституция. Това, което искаме, е още в първия момент на нейното провъзгласяване, докато хората от цял свят са още зашеметени от революцията, докато са още в състояние на несигурност и страх от терор, да признаят веднъж завинаги, че ние сме толкова силни, толкова непревземаеми, че в никакъв случай не ни е необходимо да се съобразяваме с тях, и следователно не ни интересуват техните мнения и желания. Ние сме готови и способни да сразим с неудържима сила по всяко време и на всяко място всякаква проява или демонстрация, както и да покажем, че в никакъв случай не желаем да делим властта си с тях... Тогава те, треперейки от страх, ще затворят очите си напълно в очакване да разберат какъв ще е краят.
   Гоите са стадото и ние сме техните вълци. А знаете какво става, когато вълци пазят стадото...
   Има и още една причина, поради която те ще затворят очи. Ще им обещаваме, че ще им върнем всички свободи, които сме им отнели, веднага след като унищожим враговете на мира и укротим всички партии...
   Не си заслужава да им се казва каквото и да е във връзка с това колко дълго време трябва да чакат за връщането на правата си.
   Каква е целта на тази наша политика, която сме планирали и натъпкали в главите на гоя, без да им дадем каквото и да е възможност да разберат истинското й значение? За какво, ако не за да получим по заобиколен път за нашето разпръснато племе онова, което е непостижимо по Правия път? Това е главното и основното, за което ни служи нашата организация на тайното масонство, което не е добре познато, и целите на което дори не са толкова много, колкото се предполага от тези животни гоите, вкарани от нас в ,,Шоуто" на армиите от масонски ложи с цел да се хвърли прах в очите на техните народи.
   Бог ни е определил за негов избран народ и ни е дарил с най-големия възможен подарък: да бъдем пръснати по целия свят, за което всички мислят, че е най-голямата ни слабост, докато всъщност от това произлиза цялата ни сила и мощ, която ни доведе пред прага на върховната световна власт.
   Няма да мине още много време и ще построим онова, което сме замислили, върху основите, които вече сме положили.

   Протокол номер 12
   Масонското тълкуване на понятието ,,свобода". Бъдещето на пресата в царството на масоните. Контрол на пресата. Кореспондентски агенции. Какво е прогрес според масонството. Масонската солидарност в пресата днес. Безпогрешност на Новия режим.

   Думата свобода, която може да бъде тълкувана по различни начини, е дефинирана от нас както следва:
   Свобода е правото да се прави това, което законът разрешава. Това тълкуване на думата в подходящо време ще ни бъде от полза, защото по този начин всички свободи ще бъдат в наши ръце, след като законите ще ги премахнат и отново ще ги създават такива, каквито ние ги желаем според приетата програма.
   Ние ще работим с пресата по следния начин: каква е ролята, играна от печата днес? Той служи да възбуди и разпали страстите, необходими за нашата цел, или служи на егоистични намерения, и публиката няма и най-малка представа за кого всъщност работи пресата. Ние ще я оседлаем и обуздаем със стегната юзда, Ще направим същото и с цялата печатна продукция. Ние ще я цензурираме, и тъй като това е много доходно предприятие, ще го използваме като източник на средства за нашата държава - ще наложим специална твърде висока такса и ще изискваме специален депозит, преди да разрешим да функционира какъвто и да е печатен орган или печатница. Това ще ни гарантира монопол над цензурата и ще предпази нашето Управление от всякакъв вид атаки от страна на пресата и печата. При всеки опит да ни атакуват, ако все още това е възможно, ще наложим безмилостни глоби. Мерки като такси, специални депозити и глоби ще донесат колосален доход на Управлението ни. При големите глоби, които ще наложим, никой не ще посмее дори да повдигне не пръста си срещу ореола на нашата управленческа непогрешимост. Претекстът да спрем дадена публикация без каквото и да е оправдание ще бъде твърдението, че тя провокира общественото мнение. Забележете, че между тези, които ще ни атакуват, ще има и административни органи, създадени от нас, които ще атакуват само предварително определени становища. Нито едно мнение няма да стигне ду публиката без нашия контрол. Дори и сега това вече е постигнато, тъй като всички новини се получават само от няколко телеграфни агенции, в чиито кантори е съсредоточена информацията от цял свят. След време всички тези агенции ще бъдат наши и ще разпространяват само онова, което им позволим ние.
   Да се върнем отново към бъдещето на книгопечатането и пресата. Всеки, който пожелае да стане издател, печатар или книжар, ще бъде задължен да се сдобие с диплома, която в случай на каквато и да било грешка ще му бъде отнета веднага. С такива мерки мисленето и способността да се разсъждава ще станат възпитателно средство в ръцете на нашето Управление, което няма да позволи повече народът от дадена държава да залита и да върви по друг път, както и да си фантазира за някакъв благословен прогрес. Има ли някой от нас, който да не знае, че именно този стремеж към прогрес прокарва пътищата към лекомисленото поведение и разни фантазии, които пораждат анархистични отношения между хората и ги насочват срещу властта. Прогресът или по-скоро идеята за прогрес е въвела концепцията за всякакъв вид еманципация. Тази идея все още не е успяла да установи своите граници. В основата си всички т.нар. либерали са анархисти, не в действителност, а по идеи. Всички либерално мислещи преследват призрака на свободата и изпадат неизбежно в свободния и невъздържаност, което по своята същност е анархия.
   На периодичния печат също ще наложим високи такси, както на другите печатни произведение. За всички книги, по-малки от 30 страници, ще се плаща двойно. Ще ги таксуваме като брошури, и по този начин ще ограничим издаването им. Брошурите са най-опасната печатна отрова, и тъй като те ще бъдат доста скъпи, читателите им ще намалеят. В същото време ще публикуваме материали, които да въздействат на умственото развитие в посоката, която преследваме, т.е. в наша полза. И понеже тези материали ще бъдат евтини, те масово ще се четат. Преди издателство или печатница да приемат какъвто и да  е материал за издаване, те ще трябва да искат разрешение от властите. Така ние ще знаем винаги и отрано какви трикове ни се подготвят, и ще можем да вземем съответните предварителни мерки срещу противника.
   Литературата и журналистиката са две от най-важните възпитателни средства, и следователно нашето Управление ще стане собственик на повечето от вестниците. По този начин ще неутрализираме вредното въздействие на независимия частен печат, и това ще ни осигури огромно влияние върху мисълта на публиката. Ако дадем разрешителни на десет частни вестника, ние ще основем тридесет, и за всичко останало ще се придържаме към същата пропорция. Това, разбира се, в никакъв случай не трябва да се подозира от публиката. За тази цел нашите вестници много често трябва да публикуват противоречиви мнения, които да създават доверие към тях, и по този начин те ще доведат при нас недоверчивите опоненти, които веднъж паднали в клопката ни, стават безвредни.
   Нашите вестници ще бъдат от всякакъв характер - монархически, републикански, революционни, дори анархистични дотолкова, доколкото конституцията го позволява. Като индийските идол Вишну всеки един от вестниците ни ще има сто ръце, и на всяка ръка ще имаме по един пръст върху едно от мненията на народа.
   Успехът ни над нашите опоненти е сигурен, защото те няма да имат на тяхно разположение печатни издания, чрез които да пропагандират идеите си. Така ще отпадне необходимостта от каквито и да са опровержения.
   Нека се спрем само на френския печат, дори и днес. Много неща в него разкриват масонската солидарност, ако внимаваме над всяка дума: всички органи на пресата са обвързани чрез професионална тайна, също като при авгурите от стари времена, и нито един от техните броеве няма да ви подскаже или посочи информационните си източници, ако предварително не е било решено те да бъдат обявени. Нито един журналист няма да рискува да измени на тази тайна, защото на никого няма да бъде разрешено да практикува професията си, без да има в неговото минало нещо опозорено и безчестно... Тези безчестни рани ще бъдат винаги болезнено отворени.
   Нашите сметки и внимание са специално обърнати към провинцията. Належащо за нас е там да разпалим надеждите и поривите, с които във всеки момент можем да ударим столицата. Демонстрациите и манифестанциите в провинцията ще представим като собствените надежди и пориви на населението. Естествено че всъщност източникът на напрежение ще сме ние. Докато получим пълната власт, от която се нуждаем, дотогава столиците трябва да са вече задушени от провинциалното мнение, т.е. от мнението на болшинството, което е подготвила нашата агентура. Това, което ни е необходимо, е в най-важния психологически свършен факт по простата причина, че вече е приет от общественото мнение на провинцията.
   Когато превземем властта и установим новия режим, в никакъв  скучай не трябва да позволим на пресата или на какъвто и да е друг източник да съобщава за каквато е да обществена непочтеност. Необходимо е да се мисли, че дори и престъпността е изчезнала... Престъпленията трябва да се знаят само от техните жертви и извършители, от случайните свидетели и от никой друг.

   Протокол номер 13
  Необходимостта от насъщния хляб. Въпроси на политиката. Въпроси на индустрията. Развлечения. Народни дворци. ,,Истината е една." Великите проблеми.

   Необходимостта от ежедневния хляб принуждава гоите да мълчат и да бъдат наши скромни служители. Агенти, взети от гоя за нашата преса, ще трябва да споделят с нас всичко, и това, което не ни е удобно, няма да го публикуват. Ние ще приложим специален тренинг на всички тези хора.
   Забележете, че за да подсигурим мнението на тълпите, ние само улесняваме работата на нашите хора. Не ги притискаме за действия, а само за противоречащи ни по някои въпроси думи. Ние непрекъснато правим публични декларации, от които читателите остават с впечатлението, че служим единствено на общото желание.
   За да разсеем хората, които са неприятно обезпокоени от разисквания на политически въпроси, ние сега поставяме на тяхно място нови въпроси - за индустрията. В тази сфера ги оставяхме да разискват колкото си искат глупости. По този въпрос масите се съгласяват да не са активни и предпочитат да си починат от голямата политика. Ако все пак масите продължават да се интересуват от политически въпроси, противоположни на нашите планове, ние им подготвяме нови развлечения, забавни игри, силни увлечения, народни дворци и разни други... Скоро след това ще започнем чрез пресата съревнования в изкуствата или в някакъв вид спорт. Всичко това ще разсее техните мисли и ще ги отдалечи от въпросите, които не са ни неприятни. Имайки на разположение доста развлечения, те все по-малко мислят по щекотливите въпроси, което в края на краищата ги отвиква да имат каквото и да е собствено мнение, и започват да говорят като нас, защото само ние ще им предложим нова посока на мислене...
   Ролята, играна от либералите и от утопистките мечтатели, най-после ще свърши, когато нашето Управление стане известно. Дотогава те ще продължават да ни правят добра услуга. Следователно ние ще продължим да насочваме мисленето на гоите към всякакъв вид безсмислени идеи и схващания за фантастични теории, нови и привидно прогресивни. Ние сме постигнали пълен успех, като сме обърнали безмозъчните глави на гоите към прогреса. Няма нито една глава от тях, която да е способна да разбере, че под тази дума прогрес се крие най-голямата лъжа, и особено в случаите, когато не се отнася до материално изобретение. Истината е, че няма място за прогрес!.. Прогресът, подобно на всяка фалшива идея, успя да затъмни истината, така че никой да не може да я разбира, освен нас, избраните от Бога, нейните пазители.
   Когато дойдем в нашето царство, нашите оратори ще разяснят всички идеи и теории, които са обърнали човешкия род с главата надолу с цел накрая да му наложат нашия благословен обществен ред.
   Кой някога би могъл да предположи, че всички тези хора са организирани от нас според един предварителен политически план, който никой не е могъл да отгатне в продължение на много столетия?

   Протокол номер 14
   Религията на бъдещето. Бъдещи условия на крепостничество. Недостъпното до знанията, засягащи религията на бъдещето. Порнография и печатни произведения на бъдещето.

   Когато дойдем в нашето царство, ще бъде нежелателно за нас в него да съществува каквото и да е друга религия освен нашата, тази на единствения Бог, с когото нашата съдба е свързана чрез мястото, което заемаме като избран народ. Следователно ние трябва да ликвидираме всички други религии. Ако това възроди атеизма, който се шири днес, той няма да бъде никакво препятствие за нашите възгледи, а ще послужи като предупреждение към поколенията, които ще се вслушат в нашите проповеди - религията на Мойсей, която чрез своята принципно устойчива и логично изработена система е довела всички хора по света в наше подчинение. В това отношение ние ще наблегнем на нейните загадъчни права, на които е базирана цялата наша възпитателна сила... Тогава при всяка създадена възможност ще публикуваме статии, в които ще правим сравнения между нашето благотворно управление и това от миналите столетия. Благоденствието и спокойствието, които със сила сме установили след многовековни вълнения, ще бъдат от много голяма полза за човечеството - това трябва дебело да се подчертава. Грешките на управленията на гоя ще бъдат описвани от нас с ярко изразено възмущение. Ние ще внушим такава погнуса и отвращения към тях, че хората ще предпочетат спокойствие в робска държава пред правата на прехвалената свобода, изчерпала всички духовни източници на човешкото съществуване... Безсмислени промени във формите на управление, към които ние подстрекаваме и провокираме гоя, подкопаха държавните им форми на управление, към които ние подстрекаваме и провокираме гоя, подкопаха държавните им структури. Това положение отврати толкова силно хората, че те ще предпочетат нашето Управление пред това да рискуват отново да преживеят всички вълнения и мизерии, през които вече са минали. В същото време ние не ще пропускаме да подчертаваме историческите грешки на държавните управление на гоите, които са изтормозили и измъчили човечеството през изминалите столетия с непознаването на съставните елементи на правилното държавно ръководство.
   Силата на нашите принципи и методи ще демонстрираме чрез нашето Управление - факт, който ще им представим и изясним като блестящ контраст на отмрелия и разложим се стар ред на живото в социалната сфера.
   Нашите философи ще обсъдят недостатъците и несъвършенството на различните идеи и убеждения на гоя. И никой в никакъв случай няма да обсъжда въпроси от нашата вяра от истинската й гледна точка, след като това не трябва да се знае от никого. Никой от нашите няма да посмее да разкрие нейните тайни.
   В държави, познати като просветени и прогресивни, сме създавали безсмислени и неприлична - отвратителна литература. Дори и известно време след като сме взели властта, ние ще продължим нейното разпространение, за да обезпечим подчертан контраст на речите, партийните програми и др., които ще разпространяват централите ни... Нашите мъдри хора, обучавани да станат водачи на гоя, ще съчинят проекти, статии, речи и мемоари, които ще използваме, за да въздействаме върху умовете на гоя, насочвайки ги към такива разбирания и форми на знания, които са твърдо определени от нас.

   Протокол номер 15
   Един ден - революция в целия свят. Екзекуции. Бъдеща участ на гоите - масони. Мистицизъм на властта. Размножаване на масонските ложи. Централно управително тяло на масонските старейшини. ,,Азевските тактики". Масонството като водач на всички тайни организации. Колективизъм. Жертви. Екзекуции на масони. Падане на престижа на законите и властта. Нашето място като избран народ. Краткост и яснота на законите в бъдещето царство. Подчинение на заповедите. Мерки срещу злоупотреби с властта. Строгост и неумолимост на наказанията. Ограничаване на възрастта на съдиите. Либерализъм на съдиите и властите. Право на апелиране. Патриархално ,,външно представяне" на силата на бъдещите управници. Възвеличаване на Управителя. Правото на силния - единственото право. Царят на Израел - Патриарх на целия свят.

   Когато най-после постигнем окончателно нашето царство с помощта на държавен преврат, подготвен навсякъде по света в един и същи ден, първата ни задача ще бъде да се подсигурим така, че заговори и съзаклятия срещу нас да са изобщо немислими. За тази цел ще бъдем безмилостни към всеки, който посмее да ни се противопостави и да вдигне оръжие срещу царството ни. Учредяването на всякакъв вид тайно дружество ще бъде наказано със смърт. Сега съществуващите са ни известни, служили са ни и ни служат. Ние ще ги разформироваме, като разпилеем членовете им на заточение и други континенти, далеч от Европа. По такъв начин ще постъпим с всички масони-гои, които знаят твърде много. Тези, които освободим по една или друга причина, ще бъдат държавни непрекъснато в напрежение и страх от изселване. Ние ще приемем и обнародваме закон, според който всички бивши членове на тайни дружества ще подлежат на изселване от Европа, където ще бъде центърът на нашето Управление. Резолюциите на нашето Управление ще бъдат окончателни и безапелационни.
   Единственият начин да се възстанови реда в обществата на гоя, в които ние сме насадили в вкоренили дълбоко разногласие, е да използваме безмилостни мерки, които доказват нашата ръководеща и управляваща сила. Никакво внимание не трябва да се обръща на падащите жертви, те страдат за благополучието на бъдещето. Достигнато до такова благополучие, дори с цената на жертви, е задължение на всеки вид управление, което, за да оправдае своето съществуване, не трябва да използва само своите привилегии, но и да изпълнява задълженията си. Основната гаранция за стабилността на една власт е да потвърди ореола на силата си. Този ореол се постига само чрез величествена непреклонност и могъщество. Те са неприкосновени,тъй като са ни дадени от самия Бог, когато ни е посочил като негов избран народ.
   Междувременно докато постигнем нашето царство, ние трябва действаме по обратния път. Ще създаваме и умножаваме франкмасонските ложи във всички страни на света, за да вкараме в тях всички, които могат да станат или които са бележити и именити в обществената дейност, така че в тези ложи ще имаме интелигенцията на гоя, която е много важна като средство за влияние. Ние ще поставим всички ложи под централно ръководство, което ще знаем само ние, а за всички останали ще бъде абсолютно непознато. то ще бъде съставено само от наши мъдри старейшини. Ложите ще имат свои представители, които ще служат само като параван на централното масонско ръководство, откъдето ще излиза паролата и програмата. В тези ложи ние ще вържем в един възел всички революционни и либерални личности. Ще ни бъдат известни най-секретните политически заговори и ще пропадат още в деня на замислянето. Между членовете на тези ложи ще бъдат почти всички агенти от интернационалната и националната полиция, които работят за нас.
   Този род хора, които с готовност влизат в тайни организации, обикновено са кариеристи, авантюристи и общо взето хора, повърхностно мислещи, с които няма да имаме никакви проблеми да се справим, за да ги накараме да въртят механизма на машината, която работи за нас.
   Ако този свят е разединен и възбуден, то е, защото сме го разбърквали и раздвижвали, за да разрушим неговата силна солидарност. И ако някъде в света трябва да се подготви заговор, то на върха му обезателно ще бъде един от нашите най-доверени служители. Съвсем естествено е, че ние, а не някой друг, трябва да ръководим масонската активност и действия.
   Гоите влизат в ложите от личен интерес или от любопитство, за да захапят залък от някаква благинка, а някои за да имат възможност по някакъв начин да представят пред хората своите фантазии. Ние сме забележително щедри към техните мечти за успех и аплодисменти. Целта на това наше поведение е да накараме тези хора по естествен път да ни вярват и да придобият доверие в нас, както да се убедят, че това, което са постигнали, е тяхна лична заслуга с наша помощ, а също и да разберат, че не е възможно да получат от други това, което ние им даваме...
   Вие не можете да си представите до каква степен на наивност може да достигне един много умен и начетен гоя, когато му помогнем да се наложи в обществото с някоя голяма идея, и обратното, колко лесно е да му наложим робско подчинение, за да си възвърне отнетия аплодисмент. Тази тяхна психология ни помага в работата, тъй като можем да го манипулираме във всяка посока, в която са ни необходими. Тези тигри на вид имат овчи души и вятърът съвсем спокойно преминава през главите им.
   Ако сме успели да го доведем до този стадий на глупава слепота, не е ли това доказателство, че умът на гоя е недоразвит в сравнение с нашия? Това е главното, което гарантира успеха ни.
   Колко далеч са виждали нашите мъдри старейшини от стари времена, като са казвали, че за да се стигне до желания край, е необходимо в никакъв случай да не се спира и да не се броят жертвите, за да се постигне целта... Ние не сме броили жертвите на семето на гоевите животни, докато сме пожертвали много от нашите собствени хора, но за това пък вече сме дали на нашите такова положение на земята, за каквото те не са и сънували.
   Смъртта е неизбежния край за всички. По-добре е да се доведат до този край най-напред онези, които пречат и спъват нашите дела, отколкото самите ние, които сме основателите на делата. Ние ликвидираме масоните така умно, че никой от братството не може в нищо да се усъмни, нито дори самите жертви могат да разберат нашата присъда - те всички умират, когато ние заповядаме, от някакъв вид заболяване... Дори някой от братството да знае нещо по въпроса, той няма да посмее да протестира. Чрез тези методи сме спрели в масонството всякакви протести срещу нашата сила. Докато проповядваме на гоя либерализъм, ние в същото време държим нашия народ и нашите агенти в състояние на неоспоримо подчинение.
   Под нашето влияние изпълнението на законите не гоя се е намалило до минимум. Престижът на закона се е дискредитирал чрез либералните тълкувания, въведени и в тази сфера. В най-важните и основни дела и въпроси съдиите решават, както ние им диктуваме. С тези, които ни се противопоставят или не са наши оръдия, се справяме много лесно чрез мнението на вестниците или с други средства... Дори сенатори и висши администратори приемат нашите ,,съвети". Разликата между гоя и нас - избрания народ за управляване на света - е много голяма. Ние сме способни да мислим и творим, докато безхарактерният гоя не е способен за нищо.
   Когато настъпи времето на нашето открито господство, ние ще преправим законодателството си. Всичките ни закони ще бъдат кратки, пълни, стабилни, без каквито и да са тълкувания, така че всеки да бъде в състояние да ги изпълнява безусловно. Главното им качество ще бъде подчинение на заповедите, и този принцип ще бъде изпълнен в най-голяма степен. Ние ще следим ревниво всяко действие на администрацията, от което зависи гладкото движение на държавните механизми, и всяко отстъпление от този път няма да оставим ненаказано. Ореолът на нашата власт изисква много жестоки наказания и за най-малкото нарушение, за да можем да задържим своя върховен престиж. Например нашите съдии ще знаят, че винаги, когато са склонни към глупава снизходителност, те нарушават и престъпват закона за справедливостта, който е въведен за назидание на хората чрез наказания на малки грешки и пропуски, а не за показ на духовните качества на съдията... Такива качества е средно да се показват в частния живот, който е възпитателната основна на човека, а не на обществени места, каквито са например съдилищата.
   Нашата правна администрация ще служи до 55 годишна възраст, защото първо, старите хора по-лесно и по-често се влияят от чужди мнение и са по-малко способни да изпълняват нови нареждания, и второ - това ще даде възможност да бъдем по-гъвкави в смяната на администрацията, която по-лесно ще превием под нашия натиск. Който желае да задържи мястото си, ще трябва сляпо да се подчинява, за да го заслужи.
   Изобщо нашите съдии ще бъдат избрани от нас само сред тези, които напълно  разбират, че това, което трябва да правят, е да наказват и да прилагат закони, а не да мечтаят за либерализъм, както правят гоите.
   Днешните съдии на гои не изпълняват съвестно задълженията си, както и много други техни управленчески институции, поради което правителствата им пропадат не от друго, а от действията на собствените им администратори.
   Ние ще имаме много примери за резултатите от техните действия, които служат за урок на нашето Управление.
   Ние ще изкореним либерализма от всички важни стратегически постове на Управлението им.
   Ранното пенсиониране на 55 годишна възраст ще коства на нашата държа твърде много, но тъй като всички пари на света ще бъдат концентрирани в наши ръце, не е необходимо този въпрос да ни безпокои.
   Нашият абсолютизъм ще бъде логично последователен във всяко отношение: ние ще игнорираме всякакви слухове и недоволства от какъвто и да е вид, и ще изтръгнем от корен всяка такава тяхна проява чрез наказание, което ще служи за назидание.
   Ние ще премахнем касацията, която ще бъде предадена изключително на наше разположение. Народът в никакъв случай не трябва да се съмнява в решението на съдиите, поставени от нас. Ако нещо такова се случи, ние ще бъдем тези ,които не само ще касираме, но в същото време ще накажем и съдията - постъпка, която ще продължи да поддържа нашият авторитет.
   Нашето управление ще изглежда външно като патриархално бащинско покровителство. Народът ще бъде доволен от това, че ние сме урегулирали всичко в неговия живот, точно както се прави от умни родители, които желаят да приучат децата си към задължение и подчинение.
   Както виждате, аз основавам напия деспотизъм върху права и задължения. Правото да се застави всеки да изпълнява задълженията си е отговорност на всяко управление, което е баща на своите поданици. Това е правото на силния, който може да ползва постиженията на човечеството, определени от природата, наречени подчинение. Всичко в света е в състояние на подчинение, ако не на хората, то при всички случаи на обстоятелствата, когато са по-силни. Ето защо в името на нашето добро ние трябва да бъдем тези, които са силните.
   Ние няма да се поколебаем да жертваме личности, които правят пробив в един установен ред, за назидание на другите.
   Когато царят на Израел сложи на свещената си глава короната, предложена му от Европа, той ще стане Патриарх на света.
   Нашият цар ще общува непрекъснато с народа чрез изказванията и речите си, така че слава му още в същия момент ще бъде разнесена по целия свят.

   Протокол номер 16
  Кастриране на университетите. Заместване на класицизма в училище. Проповядване на властта и авторитета на водачите  училищата. Премахване на свободното преподаване. Нови теории. Независимост от мисълта. Преподаване чрез предметно изучаване.

   За да разрушим повечето от колективните общности, ние ще кастрираме университетите - един от най-важните етапи на колективизма, като ги преустроим в нова насока. Техните преподаватели и чиновници ще бъдат подготвени за тази работа чрез подробни тайни програми за действие, от които в никакъв случай не ще могат да се отклонят и на йота. Те ще бъдат назначавани със специален подбор и поставени като съвсем независими от управлението ни.
   Ние ще изключим от курса по държавно право всичко, което засяга политически въпроси. Университетите не трябва повече да изпращат навън от аудиториите си мамини синчета, които да скалъпват и да съчиняват планове за някакви конституции във форма на комедия или трагедия, ровейки се в политически въпроси, по каквито дори собствените им бащи не са имали каквото и да е право или власт дори да се опитват да мислят.
   Ние трябва да поведем в образователната система на гоя всички принципи, които така блестящо разрушиха техните собствени закони. Когато ние дойдем на власт, ще премахнем от образователно-възпитателния процес всякакъв вид обезпокояващи и объркващи съзнанието предмети, за да  направим от младежта послушни деца на властта ни.
   Класицизма, както и всяка форма на обучение по история, в която има много повече лоши, отколкото добри примери, ние ще заменим с учение от програмата ни за бъдещето. Ние ще изтрием от спомените на човечеството всички събития от предишните столетия, които са нежелателни за нас, и ще оставим само тези, които обрисуват всички грешки в управлението на гоя. Изучаването на минимално необходимото, но задълженията към реда, на отношенията на хората помежду им, на избягването на лоши примери, които разпространяват инфекцията на злото и други подобни въпроси от възпитателно естество ще стоят начело на нашата образователна програма.
   Всяко условие на живот трябва да бъде подготвено и ограничено от строго определени, отговарящи на предназначението му, граници, които да съвпадат с действителността.
   Ние ще премахнем всякаква свобода в обучението и ще въведем нови философии за новите теории, още неизвестни на света. Тези теории ще издигнем до нивото на вяра, като преходен етап по пътя към нашата вяра.
   От многовековен опит знаем, че хората живеят и се направляват от идеи, както и че тези идеи се приемат от тях с помощта на възпитанието и просветата, които ги налагат чрез най-различни методи. Ние ще запазим от възпитателния процес за наша лична употреба само онова, което е най-подходящо за крайната ни цел.
Следва продължение... последна 
Линк към първа част: Част 1

Няма коментари:

Предоставено от Blogger.