Ads Top

Протоколи от събранията на ционските мъдреци - Част 1

   Има хора, които не желаят вие да знаете това, което искам да ви кажа. Желанието ми е и вие да бъде информирани за света, в който живеете, и сами да направите своите изводи и заключения. Статията ще я разделя на 3 части защото ще е доста дълга за това си пригответе едно кафе,,,


   Протокол номер 1
   ,,Истината за лъжите, обясняващи могъществото на властта. Свободата като идея. Либерализъм. Златото. Вярата. Самоуправлението. Деспотизъм на капитала, Вътрешният враг. Тълпата. Анархията. Полиците срещу морала. Правото на силния. Непобедимостта на еврейско масонската власт. Целта оправдава средствата. Тълпата - един сляп човек. Най-задоволителната форма на управление - деспотизъм. Алкохол. Класицизъм. Корупция. Принцип и господство на еврейско-масонското управление. Терор. ,,Свобода, равенство, братство". Принцип на династична власт. Унищожаване на привилегиите на гоите и на аристокрацията им. Новата - нашата аристокрация- Психологично изчисление. Власт за премахване на представителите на народа.
   ... Да оставим настрана хубавите думи и нека да поговорим за значението на всяка мисъл и за това, което възнамеряваме да прокараме: чрез сравнения и умозаключения можем да изясним обкръжаващите ни факти. Това, което искам да обясня по-нататък, е как нашата система се възприема от наша гледна точка и от гледна точка на гоя  - неевреина.
   Трябва да отбележа, че хората с лоши инстинкти са повече на брой, отколкото добрите, и следователно най-ефикасния начин да бъдат управлявани са насилието и терора, а не академичните дискусии. Всеки човек се стреми към власт, всеки иска да стане диктатор, стига да може. В живота много рядко се срещат хора, които не биха жертвали благополучието на сънародниците си, за да осигурят собственото си благоденствие.
   Какво е обуздавало животните, наречени хора, да крадат, да ограбват и да плячкосват?... Какво им е служело като подтик да вършат това досега?...
   В началото на общественото структуриране те са били подвластни на жестокост и безразсъдна сила, а след това-на закона, който е същата тази сила, само че преоблечена. Идвам до заключението, че и по законите на природата основополагащото начало в правото е силата.
   Политическата свобода - това е само идея. Тя никога не е факт. Трябва да се научим как да прилагаме тази идея според изискванията на случая, така че тя да привлече народните маси към една политическа партия с цел да сразим друга, която е на власт.
   Задачата ще бъде лесна, ако самият опонент е запален на тема ,,свобода" - т.нар. либерализъм, идея, заради която е склонен да отстъпи нещо от своята власт. Именно тук в нашата теория се появява победата: отпуснатите юзди на управлението по закона на живота веднага биват хванати и същевременно затегнати от една нова ръка (защото слепият не може дори и да съществува без водач), и новата власт естествено заема мястото на старата, отслабена вече от либерализма.
   В наше време властта, която замести тази на либералните владетели, е властта на златото. Отдавна мина времето, когато вярата управляваше. Идеята за свобода е невъзможна за реализиране, защото никой не знае как да я използва с умереност. Достатъчно е да дадете на един народ самоуправление за известно време, за да го превърнете в дезорганизирана тълпа. От този момент нататък настъпва изтребителен конфликт, който не след дълго се развива в битка между класите, сред която държавата изгаря до основи, а нейната значителност се свежда то тази на купчинка пепел.
   Дали държавата се изтощава в собствените си конвулсии или вътрешните й раздори я поставят под властта на врага - тя така или иначе може да се смята за загубена: тя е в наша власт. Деспотизмът на капитала, който е изцяло в нашите ръце, протяга сламка, която държавата, ще не ще, трябва да хване здраво, иначе отива на дъното. Ако някой, който има либерални разбирания, каже, че размишления като горните са аморални, аз ще поставя следните въпроси.
   Ако не се счита за неморално една държава да използва всякакви средства по всякакъв възможен начин срещу външния неприятел, като го държи в неведение за плановете си за атака и за отбрана (атакувайки примерно нощно време и пр.), защо когато се прилагат същите средства по отношение на вътрешен враг, който е по-опасен от какъвто и да е външен неприятел, тези средства трябва да бъдат квалифицирани като неморални и непозволени?
   Възможно ли е здравомислещ ум да очаква резултат от тълпата, като я напътства с разумни съвети и аргументи? Ефект може да получите само ако предизвикате безсмислени и противоречиви дебати и възражения, които тълпата по-лесно ще приеме, тъй като нейната сила е в повърхностното разсъждение. Хората от тълпата, от масите, водени само от дребни страсти, незначителни вярвания, навици и обичаи, традиции и сантиментални теории, много лесно стават плячка на партийни разногласия, които спъват каквито и да са споразумения.
   Политиката няма нищо общо с морала. Управник, който управлява с морал, не е опитен и квалифициран политик, е следователно е нестабилен на своя пост. Който желае да управлява, трябва да влага лукавство и умение, за да накара хората да му вярват. Велики качества като откровеност и честност в очите на народа са греховете в политиката. Те снемат управниците от троновете им много по-ефективно и сигурно, отколкото най-мощният противник. Такива качества трябва да бъдат определени за царството на гоя, докато ние в никакъв случай не трябва да се ръководим от тях.
   Нашите права лежат върху силата. Думата право е абстрактна категория и не е обоснована и доказана от нищо. Тя не означава повече от: дай ми това, което аз искам, и така може би ще ти докажа, че съм по-силен от теб.
   Къде започват правата?... Къде свършват те?...
   Във всяка държава, в която има лоша организация на властта, безличност и несправедливо прилагане на законите от управници, които са загубили своята самоличност сред лавината от права, увеличаваща се непрекъснато под въздействието на либерализма, се създават добри условия за действие. Предложете и утвърдете в обществото едно ново право, за да го атакувате чрез правото на силния. По този начин ще отстраните всички действащи в момента сили (в смисъл на приетия ред и правила), ще преустроите държавните институции и ще станете върховни господари на онези, които са отстъпили от правата на тяхната власт, и то доброволно чрез техния либерализъм.
   Нашата сила при днешната нестабилност на всички форми на държавно управление ще бъде по-необходима от всяка друга, защото ще остане невидима до момента, в който спечелим такава мощ, че никакво лукавство да не е в състояние да я подкопае.
   При това причинено от нас зло ние сме принудени да прокараме непоклатими правила, които ще възстановят нормалното функциониране на механизма на обществения живот, опропастен от либерализма. Целта го оправдава средствата. Нека при това нашите планове да не се съобразят с онова, което е добро и морално, а с това, което е необходимо и полезно.
   Пред нас стои стратегически план, от който не можем да се отклоним, без да рискуваме да видим труда си, положен от много столетия, сведен до нула.
   За да изработим задоволителни начини на действие, е необходимо да се поощряват мошеничеството, мързела и користолюбието в народите, за да ги направим нестабилни и неспособни да разберат и уважават законите на собствения си начин на живот или собственото си благополучие. Трябва да се разбере, че силата на масите е сляпа, сила, която винаги е зависела от благоволението и внушението отстрани. Не може слепият, когато е воден от сляп, да не стигне до пропастта. Т.е. личности, издигнали се от народа, колкото и да са гениални и мъдри, без политически разбирания не могат да напреднат като лидери на масите, без да доведат нацията си до гибел.
   Само който е трениран от детство да бъде независим може да има познание върху способите, чрез които могат да се изработят основните политически принципи на управление. Възможно ли е народните маси да направят спокойно и без дребна завист някаква преценка, да се занимават с въпросите на държавата, като не ги смесват с частните си интереси? Могат ли те да се защитят от външен враг? Това е немислимо!
   Тези планове могат да бъдат изработени обширно и ясно само от деспотичен управник по начина, който да разпредели на държавния механизъм; от това следва заключението, че за да е задоволителна една форма на управление на която и да е държава, е неизбежно концентрирането на върховната власт в ръцете на едно отговорно лице. Без абсолютен деспотизъм е невъзможно да съществува която и да е цивилизация. Тя се държи не от народа, а от нейния водач, което и да е това лице. Масата е жестока, дива и проявява своята ярост при всеки удобен случай. В момента, в който тълпата сграбчи свободата в своите ръце, тя бързо я превръща в анархия, която сама по себе си е най-голямата степен на варварство. Не е за нас и за нашите да вървим по този път.
   Хората от гоя са упоени от алкохол; тяхната младеж расте в безнравственост и оглупява от класицизъм - изкуства, литература, умишлено направлявана информация и т.н. Тяхната среда е завладяна от наши специалисти - агенти, учители, преподаватели, лакеи, гувернантки в къщите на богатите, чиновници и други, от наши жени в местата за развлечение, посещавани от гоите.
   Нашата парола е ,,Сила" и ,,направи да вярват". Само силата в политическите работи е от значение, особено ако е постоянна и е в ръцете на талантлив държавник. Насилието и лукавството трябва да бъдат принципите, чрез които можем да накараме народите да вярват в правилата на управлението, дори и тези ,които не желаят да предадат властта си на нашите агенти, на нашата нова власт. Злото е единственото, което пречи да се стигне до края на доброто. Следователно ние не трябва да ограничаваме подкупничеството, измамата, лукавството, коварството и предателството, докато ни служат за постигане на крайната ни цел. В политиката трябва да знаем как да отнемем собствеността на другите без каквото и да е колебание, стига чрез това да осигурим подчинение и суверенитет.
   Нашето обществено положение в движението си напред притежава правото (под формата на мирно завоевание) да замести ужасите на войната с по-малко забележими и по-задоволителни смъртни присъди, необходими да поддържат терора, който води към сляпо подчинение. Безмилостната строгост е най-важният фактор за могъществото на една държава, не само заради печалбата, но и в името на дълга. Заради победата ни трябва да поддържаме програмата на насилие и да накараме другите да вярват в нас. Не чак толкова със самите средства, колкото чрез веруюто за строгост ние трябва да възтържествуваме, за да сполучим и да поставим всички управление в света в подчинение на нашето Супер управление. За всички тях е достатъчно да знаят, че ние ще бъдем безмилостни за всяко тяхно неподчинение, докато не спрат да се съпротивляват.
   Много отдавна в стари времена ние сме били първи между тълпите от хората, които са викали ,,Свобода, равенство, братство" - думи, повтаряни много пъти от тогава и досега от глупави подстригани папагали. Наистина, толкова ли са глупави хората, че вярват в същността на тези думи, които сами по себе си са в пълно противоречие помежду си. Не разбират ли те, че в природата няма равенство, няма свобода, че самата Природа е създала неравенството между хората в умствено отношение в характерите, във възможностите им така, както е наложила тотално своя Основен закон - Силата?
   По всички краища на земята думите свобода, равенство, братство, достигайки до днес, отегчават и досаждат. Повтарянията на тези думи винаги са се впивали като пияница и с прояждали като червей всяко благополучие, слагайки край на мира, спокойствието, солидарността, и са разрушили всички устои в държавите на гоя. Както ще видите по-късно, това помага на нашия триумф, дава ни великолепната възможност да имаме в ръцете си картбланш за унищожаване на съществуващата аристокрация на гоя - класата, която в момента е в отбранителна позиция. Върху развалините на природната и потомствена аристокрация на гоя ние ще издигнем от нашата образована класа. Новата, нашата аристокрация, оглавена от притежателите на парите. Квалификацията на тази Нова аристокрация ще установяваме по богатството, знанията и способностите й.
   Нашият успех е вече лесен, след като сме тясно свързани и работим с хората от гоя, които са съгласни да работят за нас, но само с тези от тях, от които административно зависи удовлетворяването на основните човешки потребности. Те са хората, които са в състояние да издигнат или да разорят човека и въобще да движат всички негови действия. Те имат възможността да парализират всяка човешка инициатива. От хилядолетия техните ръце обгръщат хората и желанията им. Човекът е на тяхно разположение, защото чрез тези закупени от нас хора ще направляваме човешката активност и дейност.
   Отнемането и присвояването на свободата на гоя ни дава възможност да убедим масите във всички държави, че техните правителства са нещо като Управител и Разпоредител на народа, който е фактически собственик на държавата, както и че Управителят (правителството) може да бъде заменен като износена ръкавица. Това е начина да се заменят представителните на народа, който ги е поставил на наше разположение, след като ни е дадена властта за назначаване.

   Протокол номер 2
   Икономически войни - основата на еврейското надмощие. Глава на управлението и тайни съветници. Успехи на разрушителните учения.Приспособимост в политиката. Ролята, играта от пресата. Цената на златото и стойността на еврейската жертва.
   За нашата цел се налага войните, доколкото е възможно, да не свършват с териториални печалби. Войната при всяко положение трябва да бъде доведена до икономическа основа, така че останалите държави да не успеят да помогнат на воюващите да се разберат. Това създава условия да се намесим ние, за да помогнем, и тогава двете воюващи страни попадат под благоволението и милосърдието на нашата международна агентура, която притежава милиони очи и винаги е готова да действа, неспъвана от каквито и да са ограничения. Установените от нас международни права изместват националните права и чрез тях управляваме държавите точно така, както гражданският закон на отделната държава урежда отношенията на своите поданици помежду им.
   Администраторите, които ще посочим измежду народа, не трябва да притежават други качества, освен робско подчинение. Те не трябва да бъдат лица, тренирани в областта на изкуството на управлението, за да ги направим по-лесно пионки в нашата игра, удобни за работа в ръцете на нашите учени и гении, които ще бъдат техни съветници, специалисти, подготвени още от детинство да решават въпросите по управлението на целия свят. Какво ви е известно, тези наши съветници и специалисти са подготвили и написали правилата, от които народите се нуждаят и които те използват всеки ден, съобразявайки се с нашия генерален политически план, извлечен от придобитите от историята уроци, от непрекъснати извлечен от придобитите от историята уроци, от непрекъснати наблюдения на събития и случки от всеки момент в миналото.
   Гоя не се ръководи от практическото използване на безпристрастните исторически изводи, а само от теоретични практикуване на идеологии без каквото и да е критично наблюдение за някакви реални резултати от тях. Оставете ги да мислят, че играят главната роля, каквото сме им внушили. По този начин ние непрекъснато чрез нашата преса ги поощряваме да имат сляпо доверие в тези ,,свои" теории. Така интелектуалците на гоя ще се гордеят със ,,своите" позиции, които не се потвърждават от никаква логика на живота, тъй като те са плод на научна информация, която нашата агентура от специалисти сръчно и много хитро е формирала и разработила с цел да ги научи и превъзпита в направлението, към което се стремим.
   Не си въобразявайте нито за момент, че ви говорим празни приказки, а помислете внимателно върху успехите, които постигнахме, като наложихме дарвинизма, марксизма и нитчеанството - противопоставило Богочовека на християнската идея. За нас, евреите, е достатъчно да видим каква значителна дезинтеграция постигнаха тези теории в мисленето на гоя.
   За нас е необходимо да вземем под внимание намеренията, характерите и наклонностите на народите, за да можем да избегнем всякакви грешки в политиката, както и в административните работи.
   В ръцете на държавите днес съществува една голяма сила, която създава движението на идеите и мислите в хората,и това е пресата. Основната й задача е да настоява и да поддържа необходимото ниво на обществено напрежение, което да предизвика народното недоволство и желание за промяна. Именно чрез пресата постигнахме триумф в свободата на изказването и речта.
   Гоя от нееврейските държави не знаят как да използват тази сила, и тя отдавна е попадна в нашите ръце. Чрез пресата спечелихме силно влияние, докато самите ние сме и сянка. Благодарение на пресата държим в наши ръце златото, за което сме пожертвали много наши хора. Всяка жертва от наша страна през погледа на Бога ни е хиляда гои.

   Протокол номер 3
      Символичната змия и нейното значение. Нестабилността на конституционните везни. Терор в дворците. Власт и амбиция. Парламенти, дърдорковци, памфлети. Злоупотреба с властта. Икономическо заробване. ,,Народни права". Монополистичната система и аристокрацията. Армията на масоните-евреи. Намаляването на гоя. Глад и правата на капитала. Тълпата и коронацията на ,,Суверенния владетел на целия свят". Фундаменталното правило в програмата на бъдещите масонски национални училища. Тайната на науката за структурата на обществото. Световна икономическа криза. Сигурност на нашите. Деспотизъм на масонството - царството на разума. Масонството и Великата френска революция. Царят-деспот от кръвта на Цион. Причини за непобедимостта на масонството. Ролята на секретните масонски агенти. Свободата.
   Днес аз мога да ви кажа, че нашата цел е почти завършена. Остава да се премине само едно малко разстояние, и цялата дълга пътека, която прекарахме, е готова сега да се затвори от символичната змия, чрез която ние отъждествяваме нашите хора. Когато този кръг се затвори, всички държави в Европа ще бъдат заключени и омотани в едно кълбо от спирали, притиснати като мощно менгеме.
   Конституционните везни на нашите времена скоро ще бъдат развалени, защото ние сме ги създали с един умишлено допуснат недостатък по отношение на точния баланс. Така сме ги нагласили, че да излязат от центъра, върху който се въртят. Гоите си въобразяват, че са ги конструирали достатъчно здраво, но центърът на везните - царете, стоящи на троновете си, подвластни на своите глупави, объркани и подкупни представители, не са в състояние да контролират дадената им от Бога власт. Тази власт те безотговорно губят благодарение на терора, вкаран в дворците.
   За да насърчим всички търсачи на власт да я използват погрешно, ние сме насочили всичките си усилия в опозиция едни на други, поощрявайки либералните си усилия в опозиция свобода, братство и равенство. Ние сме възбудили раздвижили всички възможни начини на действие, въоръжили сме всички страни и сме подготвени за властта. От държавите сме направили гладиаторски арени... Още малко, и безредията и фалитът ще настъпят в цял свят.
   Неуморни дърдорковци са превърнали в ораторски спорове заседанията на парламентите и административните съвети. Дръзки журналисти и безскрупулни памфлетисти ежедневно нападат официалните представители на държавата. Злоупотребата с властта ще бъде последното нещо, което ще подготви всички управляващи институции за тяхното сгромолясване, и всичко ще хвърчи към небесата под ударите на разгневената тълпа.
   Всички хора са обремени от тежки данъци и беднотия много повече, отколкото когато са били под робство или крепостничество. От тях те по един или друг начин са можели да се освободят, но от данъците и беднотията никога няма да се отърват. Ние сме включили в устройството на държавата им такива права, които да изглеждат на народите фиктивни и недействителни. Всички т. нар. народни права могат да съществуват само като - идея, която никога няма да бъде реализирана на практика, докато ораторът има право да бърбори, журналистите - да драскат безсмислици наред с хубавите неща, а пролетарският работник, превит на две над тежката си работа и смазан от съдбата на живота си няма други доходи освен тези, които му дава нашето управление, ние ще успеем да купим с жалки трохи, подхвърлени от нашата трапеза, неговият глас в подкрепа на онова, което диктуваме, в полза на тези хора, които издигаме на власт - слугите на нашата агентура... Републиканските права за бедния човек не са нищо повече от горчива ирония. Правата на непрекъснато постигнатия от денонощна работа човек не му носят никаква полза, напротив, те го лишават от всички гаранции за редовен и стабилен доход, правейки го зависим от стачките на неговите другари или от бдителността на неговите господари.
   Тези, които са под наше ръководство, заради своите лични облаги, които са неразривно свързани и с благоденствието на народа, унищожиха аристокрацията, която беше единствената им защита и опора. Днес, в наше време, с унищожаването на аристокрацията хора са попаднали в клопката на жестоките мошеници - лихварите, които безжалостно са поставили ярема на врата на работниците.
   Ние се явяваме на сцената като спасители на работника от неговия потисник, предлагаме му да влезе в редовете на нашите борещи се сили - социалисти, анархисти, социално-демократи, комунисти и пр. - на които винаги даваме подкрепа чрез нашето масонско общество, наложило идеята за братска солидарност между хората. Аристокрацията, облагодетелствана от труда на работника (при съществуваното добро трудово законодателство), беше заинтересована да види работника добре нахранен, здрав и силен. А ние сме заинтересовани точно от противното - да постигнем господство, като унищожим гоя. Нашата сила и мощ се дължат на постоянния недостиг на храна, води до физическа слабост на работника, и това го прави роб на нашите цели. Поради това той не може да намери в себе си необходимата сила и енергия, за да ни се противопостави. Гладът поражда правото на капитала да управлява работника по-сигурно, отколкото правото, дадено на аристокрацията от законната власт на царете, кралете и князете.
   Чрез недоимъка, който причинява завист и омраза, ние трябва да раздвижим тълпите, и с тяхната ярост да пометем всички, които затрудняват нашия път.
   Когато удари часът да бъде коронясан в цял свят нашия Върховен господар, работническите ръце ще бъдат тези, които ще пометат всичко, което се опита да ни спре.
   Гоите са загубили навика да мислят, освен ако ги подпомагат внушенията на нашите специалисти. Гоите не виждат необходимостта от функционалност така, както ние я виждаме, а именно - да възприемат веднага всичко, което е най-важното, най-главното: да се преподава в училищата едно просто правило знание, което е основата на всички познания - знанието за структурата на човешкия живот от социалната гледна точка, което изисква разделение на труда, и следователно, разделянето на хората на класи и категории. Много е важно да знае, че вследствие на различния обект на човешката активност е невъзможно да има равенство. След внимателно изучаване на тази наука хората доброволно се определят в държавата. При такова разбиране на необходимостта от функционалност и на посоките на нейното развитие човекът приема съвсем съзнателно според способностите си своето място в обществото.
   Една икономическа криза обикновено довежда индустрията до пълен застой, създавайки социални противоречия и омраза. Ето защо чрез всички тайни и скрити методи, които притежаваме, и с помощта на златото, което цялото в наши ръце, ние трябва да създадем световна икономическа криза, чрез която да изхвърлим на улиците тълпи от работници, и то едновременно във всички европейски държави. Тези тълпи ще се спуснат с удоволствие да пролеят кръвта на своите ограничени и продажни управници, за да плячкосат имотите им.
   Тълпите няма да пипнат нашите хората, защото ние ще знаем точния момент на атаката, и ще вземем необходимите мерки да ги предпазим.
    както всеки слепец, под натиска на тълпите управниците на тези страни ще побързат да намерят някакъв водач, който да ги измъкне от обърканото и плачевно състояние, и те се готовност ще поставят своята неограничена власт в краката ни. Велика. Много добре са ни известни тайните на нейната подготовка, тъй като това беше изцяло нашата раобта.
   Ние винаги сме водили хората от едно разочарование към друго, с крайната цел да ги тласнем в прегръдките на Царя-деспот с кръвта на Цион, когото ние подготвяме за настъпващото световно господство.
   В момента ние като международна сила сме непобедими, защото, когато сме атакувани от някого или от някаква държавата, веднага започва да ни поддържа някой друг или други държави.
   Думата свобода кара човешките същества да се борят срещу всякакъв вид сила, срещу всеки вид власт, дори срещу Бога и законите на Природата. По тази причина, когато ние дойдем в нашето царство, ще изтрием тази дума от речника на живота като начало, свързано със зверската сила, превръщаща народите в кръвожадни зверове.
   Тези животни  гоите - заспиват отново всеки път, след като се наситят с кръв, и в това състояние много лесно могат да бъдат оковани с вериги. Но ако им се даде кръв, те няма да спят и ще продължат да се борят.

   Протокол номер 4
   Етапите (фазите) на една република. Нееврейски масонства. Свобода и вяра. Международно индустриално съревнование. Ролята на спекулата. Култ към златото.
   Всяка република минава през няколко етапа на развитие. Първият обхваща първите дни на обезумялата и заслепена от ярост тълпа, люлееща се насам-натам, надясно-наляво; вторият етап е демагогията, от която се поражда анархия, която неизбежно води до деспотизъм - вече не законен и явен, както е било в миналото (т. нар. отговорен деспотизъм), а таен и скрит, но все пак забележимо действащ деспотизъм в ръцете на тайна организация, чийто методи са безскрупулни, защото са задкулисни - зад гърбовете на всякакъв вид агенти.
   Кой и какво е състояние да преодолее или да унищожи нашата невидима сила? Нееврейското масонство служи като параван на целите ни, докато планът за активирането на нашата сила е добре замаскиран. Макар и да не е официално  разгласен и с точен адрес на авторите му, планът действа достатъчно открито, и въпреки това остава за повечето хора една непозната и неразбираема от тях мистерия.
   По принцип, свободата може да има място в държавната икономика. Тя, без да накърни благоденствието ма хората, им дава възможност да запазят опората на вярата си в Бога чрез проповядване на братство и хуманност, които от своя страна нямат никаква връзка с равенството, което е отрицание на закона за сътворението на света, изграден върху принципа на подчинението. С подобна вяра един народ може да бъде управляван от опекунството на енориите и ще бъде доволен, кротък и мирен под ръководството на духовния си господар, подчинявайки се на благоразположението на Бога тук, на земята. Това е причината, поради която е необходимо да подкопаем всякаква вяра, да измъкнем от съзнанието на гоя всички принципи за Бога, и да поставим на тяхно място аритметически изчисления и материални необходимости.
   За да не се даде време на гоя да мисли и да си взема поуки, неговото съзнание трябва да бъде насочено кум индустрията и търговията. Ние трябва да поставим индустрията на спекулативна основа, за да може чрез свободата веднъж завинаги да се разпадне, да се разруши общността на гоите. Резултатът от това ще бъде, че каквото се изтегли от земята чрез индустрия, то ще се изплъзне от ръцете им, и чрез нашето злато ще премине в ръцете на спекулантите, което ще речем в нашата класа.
   Постоянно увеличаващата се борба за превъзходство и получените в резултат сътресения нанасят непоправими вреди на християнския живот и морал. Това създава (нещо повече, вече е създало) разочаровани, студени и безсърдечни човешки общества. Такива общества ще поощрят силна антипатия към голямата политика и религията. Техният пътеводител вече е само печалбата, т.е. златото, което те ще издигнат в истински култ. Тогава вече идва часът на стачките, и то не за да се постигне чрез тях нещо по-добро, дори не за да се спечели състояние, а само от омраза към привилегированите. Долната класа, простолюдието срещу съперника ни за властта - интелектуалците на гоя.
 
   Протокол номер 5
   Създаване на силно централизирано управление. Начини за превземане на властта от масоните. Причини и стимулиране на невъзможността за разбирателството между държавите. Преодолените етапи от Предопределението на евреите. Златото - двигател на държавната машина. Значение на критицизма. ,,Показни" институции. Как да се получи влияние върху общественото мнение. Значение на личната инициатива. Свръхуправление.
    Каква форма на административно управление може да се даде на обществата, в които корупцията е навлязла навсякъде, на общности, в които царува разпуснатост и слободия, където моралът се поддържа чрез наказателни средства и жестоки закони, а не чрез доброволно приети принципи, където чувствата към вярата и държавата са унищожени от натрапените от нас космополитни убеждения? Каква форма на управление трябва да се даде на тези човешки общности, освен деспотизъм, какъвто ще ви опиша по-късно? Ние трябва да създадем силна централизация на управлението, за да хванем здраво в ръцете си всички силни на обществото. Ние ще направляваме механично чрез наложените от нас нови закони. Тези закони ще отхвърлят една след друга привилегиите и свободите, които са били позволени на гоя, и нашето царство ще се отличава с такъв деспотизъм от толкова висш порядък, че ще сме в състояние да контролираме във всеки момент и във всяко място поведението на всеки гоя, който ни се противопостави с думи или с дела.
   Казват ни, че такъв деспотизъм, за какъвто говоря, не е подходящ за днешния прогрес, но аз ще ви докажа, че е.
   Във времената, когато хората са гледали на троновете на царете, на кралете и на князете като на чиста проява на Божията воля, те са се подчинявали без вътрешна съпротива, доброволно, на деспотичната им сила, но от деня, в който ние вкарахме в тяхното съзнание идеята за личните им права, те започнаха да гледат на тези, които стоят на троновете, като на обикновени смъртни. Божието миропомазване вече не съществува в очите на народа, а когато лишихме гоите и от вярата в Бога, тяхното могъщество и сила захвърлихме на улиците, откъдето ги грабнахме и подчинихме на волята си.
    Освен това, направляването на посоките на развитие на масите, личностите и изкуствата чрез хитроумно измислени средства, разни дяволии и правила от обикновения живот (от които гоя не разбира нищо), са постижения, които също принадлежат на специалистите ни с високи административни способности. По отношение на анализа, наблюдения и пресмятания ние нямаме съперници, нито пък имаме такива в изготвянето на планове за политически действия и разни ,,солидарности". В това отношение само йезуитите могат да се сравнят с нас, но ние съумяхме в очите на тъпоумната тълпа да ги дискредитираме като открита публична организация - равностойна на многото други. Ние винаги сме държали нашата организация в строга тайна и в сянка. За света е може би все едно кой е неговият върховен господар, дали Главата на капитализма или Нашият деспот от кръвта на Цион! Но за нас, ИЗБРАНИЯ народ, съвсем не е без значение.
   Ние може би след време ще успеем да се справим с коалицията на гоя от целия свят. Срещу тази опасност ни подсигуряват съществуващите разногласия между тях, чиито корени са толкова дълбоки, че те никога не могат да бъдат унищожени. Ние сме предизвикали в гоя такава омраза, че те са един срещу друг, не само личности, но и национално, религиозно и расово. Омраза, която ние сме поощрявали да порасне неимоверно през изминалите повече от двадесет столетия. Това е причината, поради която нито една държава няма да получи помощ, ако вдигне оръжието си срещу нас. На всеки от тях трябва да стане ясно, че всяко споразумение срещу нас ще бъде безполезно и неизгодно за самите тях. Ние сме много силни - няма изплъзване от нашата сила. Държавите не са в състояние да постигнат и най-малкото скрито и тайно споразумение, без ние да разберем това, тъй като задкулисно съвсем изкъсо ги държим в ръцете си.
   Per Me reges regnant (чрез мен кралете царуват), е казано и от пророците. Ние сме избрани от самия Бог да господстваме над целия свят. Бог ни е надарил с гении, които да изпълняват поставената задача.
   В коя от противопоставящите се държави съществуват гении, които да могат да се броят срещу нас? Дори и да има такива, един новопоявил се не представлява опасност за установилия се стар заселник. Преборването  с противника ще бъде безпощадно - борба, каквато светът още не  е виждал. Геният от тяхната страна е пристигнал много късно. Всички колелца на механизма на всички държави се движат от силата на мотора, който е в нашите ръце - златото. Науката политическа икономика, измислена от наши мъдри старейшини още в далечно минало, е дала на капитала царски престиж и влияние. Необходимо е капиталът да не бъде ограничаван - да бъде свободен, за да успеем да установим индустриален и търговски монопол в света. Това вече сме постигнали с невидимата си ръка по всички кътчета на заемното кълбо. Тази свобода ще даде политическа власт на за ангажираните в индустрията, което ще помогне да се потискат хората. Днес по-важно е хората да се обезоръжат, отколкото да се водят към война; по-важно е да се използват в наша полза техните необуздани страсти, отколкото да се гасят. По-важно е да изтълкуваме и да използваме идеите на другите, за да ги накараме да ни следват, а след това да ги унищожим.
   За ад формираме общественото мнение в наша полза, ние трябва да ги доведем до състояние на обърканост, като им дадем много противоположни мнения за много кратко време. Това ще накара гоите да се побъркат в лабиринта от идеи, и в края на краищата гоят ще реши, че може би е по-добре да остави краищата в старото състояние, за да не си изгражда ново политическо становище - нещо, което народът по-лесно приема, тъй като старото е по-определено и по-познато. това е първата тайна.
   Втората война за успеха на нашето управление изисква следното: да се размножат и увеличат националните чувства, навици, страсти и условия за граждански живот на всички, така че да се получи нещо като хаос, в който никой да не е в състояние да разбере къде се намира в тази бъркотия. При толкова различни чувства хората ще започнат да не се разбират помежду си. Чрез този метод ще провокираме неразбирателство във всички партии. Чрез него ще разделим всички стабилно организирани колективни сили, които още не са ни се подчинили, и ще обезсърчим всяка лична инициатива, която в каквато и да е форма може да затрудни или да попречи на нашето дело. Нищо не е по-опасно от личната инициатива, ако зад нея стоят гении. Една гениална инициатива може да направи повече, отколкото може да бъде направено от милиони хора, повечето от които за нищо не стават. Ние трябва да формираме и да управляваме образованието на гоя, за да не му дадем възможност да прозре необходимостта от собствена инициатива. Чрез всички тези средства трябва да притиснем гоите така, че те да бъдат принудени сами да ни предложат световната власт. Това трябва да стане по такъв начин, че техните позиции да ни дадат възможност без каквито и да са насилия постепенно да погълнем цялата държавна власт на света и да образуваме свръхуправление. На мястото на днешните управници трябва да поставим истински умници и дяволи, които ние ще наречем свръхуправленска администрация. Нейните ръце ще бъдат насочени навън във всички посоки като пипалата на октопод и организацията й ще бъде от такъв мащаб, че няма начин да не успее да подчини всички държави в света.
   В същото време ние трябва интензивно да покровителстваме търговията и индустрията, но най-напред и преди всичко спекулата, и особено тази част от спекулата, която предвижда голяма печалба от индустрията. При липса на спекулативна индустрия ще се увеличи капиталът в частни ръце и това ще послужи за възстановяване на земеделието. Това, което искаме, е спекулативната индустрия да пресуши частния капитал и земеделието на гоите. Трудът чрез манипулирана спекулация ще прехвърли в нашите ръце всички пари от целия свят, което неизбежно ще превърне всички гои в един обществено апатичен и подвластен ни пролетариат. Тогава гоите ще ни боготворят и ще ни благодарят дори само заради това, че сме им дали правото да съществуват.
   За да довършим разоряването на гоя чрез контролираната от нашия капитал индустрия, е необходимо да се насърчава и с други средства склонността към спекула - чрез разкош, лукс, грандомания и т.н., които сме развили между гоя. Желанието за разкош поглъща всичко. Ние ще повдигнем заплатите, което няма да бъде от никаква полза за работника, тъй като в същото време ще увеличим цените на стоките от първа необходимост, твърдейки, че това увеличение се дължи на западане на земеделието и слабо развитие на животновъдството. Ние ще подведем работниците към анархия и пиянство и ще изчистим от лицето на земята всички образовани сили на гоя.

   Протокол номер 6
   Монополи - от тях зависи бъдещето на гоя. Изземването на земята от ръцете на аристокрацията. Търговия, индустрия и спекулация. Разкош - лукс. Повдигане на заплатите и увеличаване на цените на стоките  от първа необходимост. Анархия и пиянство.
   Ние скоро ще създадем огромни монополи - резервоари на колосални богатства, от които ще зависят дори и големите богатства на гоя, и те винаги ще могат да пропаднат, дори и със заеми, взети от държавата.
   Вие, господа, присъстващи тук, които сте икономисти, помислете какъв удар е това и от какво колосално значение е тази комбинация!...
   По всякакъв възможен начин ние трябва да подчертаем авторитета и значението на нашето свръхуправление, и да се представим като покровители и доброжелатели на всички, които ни се подчиняват доброволно.
   Аристокрацията на гоя като политическа система е мъртва - не е необходимо да я броим; но като поземлени собственици те ще още могат да бъдат вредни за нас поради обстоятелството, че са самозадоволени от доходите си, от обстоятелството, че са самозадоволени от доходите си, от които желаят. Следователно за нас е крайно необходимо, независимо от цената, да ги лишим от тяхната земя.
   Това наше намерение може да бъде постигнато, като увеличим бремето върху поземлената собственост. Като натоварим земите  с повече задължения.
   Тези мерки ще задържат собствениците на земя смирени и в безпрекословни подчинение.
   Аристократите на гоя, които винаги са разчитали на наследство, са неспособни да се издържат сами с много малко, поради което много бързо ще изгорят и ще свършват безславно.
   В същото време ние трябва да покровителстваме интензивно търговията и индустрията, но-най напред и главно - спекулацията, и особено онази част от спекулацията, която предвижда голяма печалба от индустрията: липсата на спекулативна индустрия ще увеличи капитала в частни ръце и ще послужи за възстановяване на земеделието. Това, което ние искаме, е индустрията да пресуши и труда, и капитала, и чрез манипулирана спекулация да се прехвърлят в наши ръце всички пари от целия свят, което неизбежно ще хвърли всички гои в редовете на пролетариата. Тогава гоите ще ни се прекланят и ще ни благодарят само заради това, че сме им дали правото да съществуват.
   За да довършим разоряването на индустрията на гоя, необходимо е спекулацията да си послужи и с друго средство - разкоша и лукса, които ние сме развили между гоя, това желание разкош, което поглъща всичко. Ние ще повдигнем заплатите, което няма да бъде от никаква полза за работника, тъй като в същото време ще увеличим цените на стоките от първа необходимост, твърдейки, че това увеличение се дължи на западането на земеделието и на слабото развъждане на добитъка. Ние ще подведем работниците към анархия и пиянство, и ще изчистим от лицето на земята всички образовани сили на гоя.
 
   Протокол номер 7
   Засилване на въоръжаването. Провокиране на вълнения, разногласния и враждебност навсякъде по света. Тайната и секретността водят към успех  в политиката. Преса о обществено мнение. Оръдията на Америка, Китай и Япония.
   Засилването на въоръжаването и увеличаването на полицейските сили са съществени за изпълнението на горе споменатите планове. Това, което трябва да имаме която социални категории във всички държави по света ( с изключения на нашата), е : пролетарска маса, няколко милионера, полиция и войска.
   Из цяла Европа, а същото и в другите страни по света трябва да създадем вълнения, раздори и враждебност. В това отношение имаме две преимущества. На първо място засега сме обуздали всички държави, така че те да знаят добре, че ние държим силата на и властта, с които, когато пожелаем, можем да създадем безредия или да възстановим реда. Повечето от държавите са привикнали да виждат в нас една принуждаваща ги и необходима сила. На второ място, чрез нашите интриги сме успели да заплетем необходимите административни нишки, които впоследствие само трябва да опънем, за да обхванем в тях министерските съвети на всички държави. За да успеем в това ,трябва да използваме голямото си умение, хитрост и споразумения. Що се отнася от приетата практика на ,,официални разговори", то ние ще се придържаме към противоположно поведение, надявайки маската на почтеност и отстъпчивост. По този начин народите и правителствата на гоя ще ни приемат като благодетели и спасители на човечеството. Ние трябва да сме в състояние да отговорим с война на всяка държава, която посмее да ни се противопостави, а ако нейните съседи се осмелят заедно с нея да се обединят срещу нас, тогава ще им се противопоставим чрез Световна война.
   Главният фактор за успех в политиката е тайната и тайните начинания. Думите не трябва да съвпадат с делата и с действията на дипломацията.
   Ние трябва да принудим правителствата на гоя да предприемат действия само в посоки, благоприятни за нашия мащабно замислен план, вече достигнал желаното от нас съвършенство; това, което ще ни представи пред обществото и ще наложи то да си състави мнението, че сме ,,Велика сила", с Пресата, която понастоящем с много малки изключения с цялата в наши ръце.
   С една дума, за да държим в ръцете си и да контролираме правителствата на гоите в Европа, ние ще покажем силата си (ако обстоятелствата наложат) на една от европейските държави или дори на няколко от тях чрез многопосочен тероризъм. Ако се получи общо надигане на всички европейски държави срещу нас, ние ще сме в състояние да им отговорим и с оръдията на Америка, на Китай или на Япония.

   Протокол номер 8
   Специални училища и свръхвъзпитателен тренинг. Икономисти и милионери. На кого да се доверят отговорни постове в управлението.
   Ние трябва да се въоръжим с всички оръжия, които нашите противници могат да използват срещу нас. Нашето Управление трябва да бъде подкрепяно от всички държави, претендиращи за ръководна роля в света, чрез които ние ще действаме. Управлението ни трябва да се обгради само с лица, подготвени чрез свръхвъзпитателен тренинг в нашите специални училища - публицисти, практикуващи юристи, администратори, финансисти, дипломати. Тези лица ще бъдат посветени във всички тайни на социалната структура. Те ще знаят всякакви езици, които се използват при политическите контакти.
   Тези макар и помощни на властта таланти, за които говоря, няма да бъдат взети от народите на гоя, които са свикнали да вършат административна работа, без да си дават труда да помислят какви са крайните цели и намерения на подписаните от тях документи. Гоите никога не обмислят за какво е необходимо това, което правят. Администраторите на гоя подписват документи, без да ги четат, а понякога тези документи служат за користни цели и амбиции.
   Поради факта, че измежду всички основни науки икономически науки се отдават на евреите и са разработени от евреи, ние ще имаме потенциал от икономисти-специалисти по цял свят, с които ще обкръжим нашето Управление. Около нас, разбира се, ще има и цяло съзвездие от банкери, индустриалци, капиталисти и, най-важното, милионери, защото по същество всичко ще бъде определено и установено в зависимост от това какви са материалните им възможности и лични амбиции.
Следва продължение....

Няма коментари:

Предоставено от Blogger.